(17.50 hodin)
(pokračuje Beitl)

A já se nyní ptám, proč jsme stále členy Mezinárodní investiční banky a jaké konkrétní kroky jste již v souladu s vládní politikou, postojem Ministerstva zahraničních věcí a výzvou zahraničního výboru Senátu učinili k vystoupení Česka z Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Slovo má ministryně financí Alena Schillerová. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, Ministerstvo financí se od roku 2014 intenzivně zabývá otázkou členství ve všech mezinárodních finančních institucích v gesci Ministerstva financí, včetně dvou institucí bývalé Rady vzájemné hospodářské pomoci. Na základě analýzy včetně konzultací s Ministerstvem zahraničí a Ministerstvem průmyslu a obchodu bylo vyhodnoceno členství v Mezinárodní investiční bance, dále budu používat zkratku MIB, jako výhodné a přínosné.

MIB prošla od roku 2012 úspěšnou transformací. V současné době jsou v bance nastaveny moderní postupy, což potvrzují i ratingové agentury, mezinárodní rating mají s průměrem A-. Dodržuje veškeré mezinárodní sankce, včetně sankcí EU vůči Ruské federaci. Je potřeba zdůraznit, že české podniky služby této banky aktivně využívají. Od roku 2013 podpořila MIB české podniky v celkové výši 210 mil. eur. Banka nikdy neaspirovala na to stát se celosvětově významnou institucí, při podpoře a diverzifikaci českého exportu však supluje limity ČEB a EGAP.

Jako pozitivní považujeme i přesun sídla do Budapešti, jelikož bude banka povinna dodržovat nařízení EU týkající se sankcí. Rozhodně je lepší, když je na území EU. Jedná se o nařízení Rady EU č. 833 z roku 2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

V této souvislosti bych ráda doplnila, aby nedošlo k záměně, že Česká republika je kromě MIB členem i další finanční instituce bývalé RVHP, a to Mezinárodní banky hospodářské spolupráce. Dále budu používat zkratku MBHS. Oproti MIB MBHS transformací neprošla a v podstatě se už léta nachází ve fázi stagnace. V této souvislosti vláda České republiky v roce 2017 diskutovala působení České republiky v této organizaci a přijala odpovídající usnesení. Jelikož se jedná o složitou mezinárodněprávní otázku a je potřeba maximálně chránit zájmy České republiky, nemůžeme v tuto chvíli sdělovat bližší informace, ale ráda bych vás ubezpečila, pane poslanče, že ve věci MBHS činí Ministerstvo financí nezbytné kroky v souladu s tímto usnesením vlády z roku 2017. Také z tohoto důvodu není otázka ukončení členství v MIB aktuální. Nejdříve musíme vyřešit otázku členství v MBHS, ale to je v tuto chvíli všechno, co vám k tomu mohu říci, protože se to všechno odehrává v režimu utajení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane poslanče, máte zájem o doplňující otázku? Nemáte. Takže já vyzývám k interpelaci pana poslance Zdeňka Podala, který bude interpelovat nepřítomného ministra Tomana. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, dovoluji si vás interpelovat na žádost Českého rybářského svazu ve věci písník Oplatil, katastrální území Staré Ždánice, Stéblová, plocha 88,8 ha. V současné době se Český rybářský svaz potýká s intenzivním tlakem ze strany majitele přilehlých pozemků písníku Oplatil pana Malého, který zpochybňuje vydaná rozhodnutí Ministerstva zemědělství při zřízení rybářského revíru č. 451033 Labe 30. Dekrety rybářského revíru jsou z roku 1958 až 2013. Pan Malý operuje tvrzením založeným na podkladě neoprávněného vydání rozhodnutí ze strany Ministerstva zemědělství a s velkou pravděpodobností má v úmyslu zřízení vlastního rybářského revíru. Žádám vás proto o prověření dané situace a případného zachování rybářského revíru č. 451033 Labe 30. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže pan ministr vám odpoví písemně do třiceti dnů.

Poslední interpelace může být podána v 17.55, takže ještě vyjde na pana poslance Ondřeje Polanského. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo. Pokusím se to zkrátit. Vážený pane ministře, od svého začátku v Poslanecké sněmovně, to je od začátku volebního období, podrobně sleduji okolnosti odstraňování billboardů u českých silnic. Se zaujetím, ale i trochu šokovaně pozoruji, jak je státní moc téměř bezzubá, pokud jde o tak běžný případ, jako je odstranění nelegální stavby. Když se to náhodou povede, billboard se na stejném místě objeví v řádu dní nebo týdnů znovu. Na toto téma jsem mnohokrát interpeloval ministra Ťoka a posléze i pana Kremlíka. Dokonce jsme zmapovali 150 nelegálních billboardů na D1 mezi Prahou a Brnem a seznam jsme předali v rámci interpelace panu ministrovi. Spočítali jsme, že jejich provozovatelé, to je na D1 mezi Prahou a Brnem, ilegálně vydělají cca 40 mil. korun za rok.

Já se tedy ptám, zda jste spokojen s tím, že v Česku působí organizace, která se živí prodejem zboží v rozporu se zákonem, a potom standardní statistické věci, které tady také řešíme od začátku, tedy kolik bylo billboardů už odstraněno a kdy očekáváte ukončení celého procesu. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Slovo má ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Děkuji za dotaz. K těm číslům sděluji, že z dálnic a jejich okolí bylo odstraněno už 1 151 reklamních zařízení, některá další zařízení jsou zakryta a budou teprve odstraněna. Zejména to tedy byla D1, D2, D5 a D11.

V zásadě ano, máte kus pravdy. Na druhou stranu, musíme se pohybovat v nějakém právním prostředí, a pokud k tomu není jednoznačný důvod a hrozil by tam nějaký zásadní právní střet, my to nemůžeme odstranit jenom proto, že se nám to nelíbí. To znamená, my musíme postupovat zásadně podle zákona o pozemních komunikacích a to samo o sobě v sobě má určité nezbytně nutné kroky. My to docela systematicky odstraňujeme. Musím říci, že 1 151 není úplně nejméně, když si vezmeme, v jakém stavu to bylo, nicméně je dlužno dodat, že některá reklamní zařízení nesplňují aktuální podmínky, to znamená, nejedná se o označení provozovny do vzdálenosti 200 metrů od reklamního zařízení, a jsou tedy nelegálními, čili taková se budou do budoucna složitě odstraňovat. Z toho důvodu musíme každé to reklamní zařízení, které tam je, důkladně prověřit, musíme si být jisti, že ho můžeme odstranit, a poté pochopitelně jsme schopni tak učinit.

Jinak ještě uvádím, že podle zákona o pozemních komunikacích projednává přestupky související s nelegálními reklamními zařízeními obecní úřad obce s rozšířenou působností a jenom Ministerstvo dopravy již odeslalo více jak 200 podnětů na jednotlivé obecní úřady s rozšířenou působností, a tedy zahájila se postupně celá řada přestupkových řízení. Podle našich informací pouze ve dvou případech byla uložena pokuta, což není samozřejmě nic slavného, nicméně opakovaně říkám, že činit tedy musí obecní úřady.

Děkuji vám za pozornost, myslím, že to akorát vyšlo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, ale ještě pan poslanec má prostor na doplňující dotaz a možná, když to bude krátké, ještě odpovíte.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Já ještě možná tedy využiji limitu, který máme, a zeptám se, kolik z těch 1 150 billboardů, pokud tu informaci máte, se potom po odstranění objevilo na místě znovu, protože to je jeden z vážných problémů, který se tady objevuje, že ta reklamka to vztyčí znovu a normálně to na internetu jako zboží, jako službu, prodává dále. Říkal jsem, pokud jenom na D1 za jeden rok je možno na těchto nelegálních plochách vydělat 40 mil. korun, tak na celou republiku to může být - já nevím - půl miliardy nebo ještě více. Není podle vás tento stav alarmující a není načase možná na to jít trochu ostřeji? Já nevím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře, máte ještě prostor odpovědět - necelou minutu. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP