(16.10 hodin)

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, v tisku se vyjádřil bývalý člen Rady ČTÚ a exnáměstek ministra průmyslu a obchodu Ondřej Malý, že sítě páté generace ještě nemají smysl. Tlačí je pouze dodavatelé telekomunikačních technologií a zlobbovaní politici. V současně době neexistuje žádná aplikace pro 5G sítě, která by sítě páté generace potřebovala a měla naději na nějaké masové rozšíření. Má Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracované analýzy potřeby 5G technologií a analýzu rizik spojených se zavedením uvedené technologie?

Vzhledem k neustálým kybernetickým incidentům na území našeho státu je kromě potřeby uvedené technologie ve hře i problematika kybernetické bezpečnosti. Nástup internetu věcí, který přímo navazuje na technologii 5G, která je mimochodem pro něj nutnou podmínkou, několikanásobně zvýší nebezpečí kybernetických útoků.

Je vláda připravena čelit takové výzvě, nebo má pravdu pan Malý, podle kterého jsou to politici, kteří lobbují za technologie 5G - a cituji: Udělali si z toho, z 5G sítí, všespásné řešení, které vyřeší div ne světový hladomor a nastolí mír. Politici byli ovlivněni lobbisty operátorů, kteří chtěli 5G využít k tomu, aby získali daleko víc spektra na úkor jiných hráčů, v USA třeba na úkor satelitních operátorů a v Evropě na úkor televizního vysílání.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní má slovo pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pan Malý se opět mýlí. Ale není to podstatné, abych teď rozebíral jeho marketingově orientované články, které se váží ke společnosti, která zrovna měla tu smůlu, že nezískala v licenci, v aukci 5G, za kterou právě on lobboval.

Ale věcně. 5G je celosvětový fenomén, který my jsme si tady nevymysleli. To je prostě věc, která jde od Spojených států přes Asii, přes Evropu. Můžeme se bavit o tom, jestli do určité míry to 5G není trošku, řekněme, jenom marketingový brand, značka, ale to není to podstatné. To podstatné je to, že je třeba budovat vysokorychlostní infrastrukturu. A řekněme, že to je základ pro on-line služby a budování digitální ekonomiky, na které se, věřím, shodneme, že je základem pro to, ať už to budeme nazývat 4.0 ekonomika - i to se mimo jiné zpochybňuje a někdo říká, že ekonomika 4.0 nebo podnikání 4.0 je svým způsobem, není čtvrtá revoluce průmyslová, ale je to de facto pokračování té třetí, a to bychom pak mohli říct, jestli vůbec třetí průmyslová revoluce, parketing, kde je správně napsána. Je to prostě nějaká nová technologie a je třeba se těm technologiím postupně přizpůsobovat. Věc druhá je, jak je nazýváme.

To není to podstatné. Podstatné je to, že jestliže jsme to nazvali, že to jsou sítě s vysokou kapacitou, sítě páté generace, tak je třeba se připravit na to, abychom je byli schopni implementovat, abychom jimi byli schopni pokrývat území ČR, tak jako to činí všechny ostatní země, vyspělé země. A my jsme si vytyčili, že jsme zemí pro budoucnost. To není deklaratorní, to je fakt. My chceme postavit naši společnost na chytré infrastruktuře, na chytrých řešeních. Chceme ji postavit na 5G, na umělé inteligenci. Chceme ji postavit na výzkumu, na vývoji. Chceme ji postavit na tom, aby Česká republika, naše firmy byly schopny generovat přidanou hodnotu, která je základem pro ziskovost, a to je základem pro dobré mzdy, to je základem prostě pro stabilní prostředí. To, že i jsme se za posledních několik let dostali na špičku ekonomickou v oblasti Evropy, ještě neznamená, že za dalších několik let tam budeme. A budeme tam tehdy, pokud vytvoříme našim firmám dobrou základnu pro to, aby zde mohly generovat produkty s vyšší přidanou hodnotou.

My jsme přesvědčeni, že právě digitalizace a nové technologie založené v konvergenci pevných sítí a bezdrátových vysokorychlostních technologií je pro to základem. Takže i z tohohle důvodu jsme - a snažíme se být v Evropě průkopníky. Musím říct, že i Evropská komise, jakkoliv ji můžeme někdy trošku z toho byrokratického úhlu pohledu, řekněme, i lehce dehonestovat, že je někdy příliš byrokraticky a administrativně orientovaná a že to není praktické, tak v tomto případě respektuje to, že Česká republika patří mezi lídry v této oblasti. Naše strategie 5G byla velmi pozitivně přijata i ostatními zeměmi, které v této oblasti jsou velmi, velmi silné.

Musím říct, že společně s Německem jsme podepsali významnou dohodu na 5G koridor mezi Prahou a Mnichovem jakožto klíčovými městy střední Evropy, kde tepe byznys, kde dochází k velké výměně na bázi obchodního zboží, na bázi služeb, na bázi univerzitní spolupráce.

Připravili jsme koncepci založenou na chytrých městech, 5G pro pět měst. A tady zase jsme to dávali dohromady s Italy, aby to nebylo jenom o Německu. Vyšli jsme ze vzoru 5G měst... pět měst pro 5G technologie z Itálie. Je to úžasný projekt, který jim tam bezvadně funguje a je zaměřen na zrychlení dopravy. Myslím tím zrychlení komunikace v oblasti dopravy, řízení dopravy, na perfektní služby v oblasti zdravotnictví, v oblasti sociálních služeb, v oblasti vzdělávání, v oblasti průmyslu. Ta města tam také začala budovat a začala vysvětlovat veřejnosti, a to si myslím, že je hodně důležité, co to vlastně 5G je. Že to není paní Columbová, že to není něco, co je něco virtuálního, co využijí možná ti velcí podnikatelé, ale že je to naprosto přirozená věc, která slouží prostě k obslužnosti malých měst, která slouží k bezpečnosti a posílení bezpečnosti obcí, posílení bezpečnosti regionů. Která slouží pro nejenom rychlou výměnu informací a zpracovávání dat, ale která slouží k tomu, že budeme mít lepší sociální péči, že budeme mít, řekněme, lepší a pohodlnější dopravu a že se budeme moci v průmyslu skutečně věnovat těm nejnáročnějším technologiím a budeme moci se zařadit do těch hodnotových řetězců, které jsou například mezi námi a německými firmami. Protože asi se shodneme na tom, že Německo je v oblasti 4.0 jedním z průkopníků nových technologií, a mimo jiné právě 5G technologie by tomu měly velmi, velmi napomoci.

Takže snad jsem to řekl dostatečně srozumitelně. Děkuji mockrát.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já se nyní táži pana poslance, zdali má zájem o doplňující otázku. Takže pan poslanec Pavel Jelínek. Prosím. Vaše minuta.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Já děkuji za to vysvětlení. Je to celosvětový fenomén, na tom se shodneme. Podobně jako internet věcí, který v podstatě velice úzce tady s touto technologií souvisí. Nicméně posun k technologii, tedy resp. k internetu věcí, znamená, že každá ta věc bude mít nějakou svoji, byť ne vysokou, ale nízkou takovou autonomii, inteligenci a bohužel i možnost právě například útočit kyberneticky, nějakým způsobem ohrozit vlastně funkčnost třeba té 5G sítě. A jestli jsme na to připraveni. Já bych byl rád, abychom byli. Ale prostě to nebezpečí kybernetických útoků se nám rozšíří v podstatě na každý automobil, na každou ledničku, když to přeženu. Takže zdali k tomu máme opravdu sílu udržet bezpečí na této síti.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan ministr. Prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Ano, děkuji. Já jsem přesvědčený, že jsme na to připraveni, byť je třeba, a já si to uvědomuji, ale nejenom já, ale ti povolanější si uvědomují to, že 5G - obecně ty nové technologie, například ta umělá inteligence, jsou na jednu stranu obrovskou příležitostí a současně i hrozbou. To je nepochybné. A supervelmoci dneska zavádějí tyto technologie nejenom pro ekonomický růst, ale současně pro posílení bezpečnosti. Mimo jiné i proto jsme třeba v oblasti umělé inteligence vypsali téma národní, které je zaměřené právě na bezpečnost. V angličtině citizen safety and security, čili bezpečnost a ochrana obyvatel měst a institucí, firem. To je nesmírně důležité. A pokud budeme prostě držet krok s těmi nejnovějšími technologiemi, tak by nám měly sloužit právě, a čím dál tím více, i pro ochranu a na zabezpečení naší země a našich institucí.

Takže uvědomujeme si to. My nevstupujeme do těch komerčních vztahů. Úkolem státu je vybudovat základy pro to, aby se ta infrastruktura mohla vybudovat, kterou pochopitelně budují komerční firmy, komerční instituce. My pochopitelně i z úhlu pohledu bezpečnosti státu budeme velmi silně nahlížet na to, kdo a jakým způsobem to zde buduje, to musíme respektovat tato pravidla. Ale do určité míry je také třeba respektovat prostě pravidla trhu a pravidla nějaké soutěživosti.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní dávám slovo paní poslankyni Karle Maříkové, která byla vylosována na čtvrtém místě, k přednesení ústní interpelace na ministra Vojtěcha Adama, který je nepřítomen. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP