(15.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

Na sucho musíme reagovat také změnou legislativy a jsem rád, že Poslanecká sněmovna již projednává novelu vodního zákona připravenou ministerstvy zemědělství a životního prostředí, která umožní státu operativně reagovat na nebezpečí sucha včetně zvýšení potřebných kompetencí. Jednou z novelou navrhovaných změn je mimo jiné posílení kompetence vodoprávních úřadů, aby mohly v nezbytných a odůvodněných případech v reakci na sucho upravit platná povolení nakládání s vodami. Doufám, že novela vodního zákona bude brzy schválena, aby mohla být účinná od příštího roku.

Řadu opatření realizuje také Ministerstvo zemědělství. Intenzivně je připravována nádrž Vlachovice na Zlínsku, probíhají výkupy pozemků a příprava územního rozhodnutí. V regionu Rakovnicka a Žatecka se rozbíhá příprava přehradních nádrží Kryry, Senomaty, Šanov a převod vody z Ohře, která by vyřešila nedostatek vody v této oblasti srážkového stínu. Povodí Moravy připravuje také budoucí zvýšení hladiny novomlýnských nádrží o 35 centimetrů. S větší intenzitou se musíme zaměřit také na propojování vodárenských soustav.

Za účelem koordinace kroků státu v boji proti suchu byla ministrem Brabcem v srpnu 2018 založena Národní koalice pro boj se suchem. Pan ministr Brabec mě informoval, že hodlá iniciovat její brzké svolání, abychom tak mohli vyhodnotit plnění stanovených úkolů a určit priority dalšího postupu pro letošní rok. Jednání národní koalice se osobně zúčastňuji. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu předsedovi. Ptám se, zda má pan poslanec zájem o doplňující otázku. Je tomu tak.

 

Poslanec Josef Kott: Já bych si dovolil ještě doplňující otázku, o čem jste tady, pane premiére, mluvil. Vzhledem k tomu, že dochází k razantnímu snížení hladiny spodních vod v České republice, určitě bude velice důležité maximální využití povrchových vod vodních nádrží, které primárně slouží pro zadržení vody, a tím vlastně potom k využití pro pitné účely. Jedním z největších vodních děl je Želivka, kde jste samozřejmě byl. Zde probíhá tříletý projekt pozitivní motivace zemědělských podniků, které hospodaří v ochranných pásmech. Je zapotřebí říct, že dostávají 50 milionů ročně na to, aby tam hospodařily šetrněji. Takže má otázka zní, jestli vláda je připravena řešit takovéto podpory i jinde v rámci České republiky, tak jak jste hovořil, že se budou další vodní nádrže stavět.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má pan předseda.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já neznám detail, ale myslím, že pan ministr Toman se tím zabývá. My jsme to navštívili, my jsme mluvili s poškozenými firmami, takže já předpokládám, že k tomu bude stejný přístup. A možná bude lepší ještě na to interpelovat pana ministra Tomana. Ale pokud já vím, tak to připravuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další byl vylosován pan poslanec Radek Koten a přednese svoji interpelaci na předsedu vlády - téma světový pohár.

 

Poslanec Radek Koten: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, pravidelně sleduji vývoj situace ohledně právě započatého Světového poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě a sleduji především argumenty, které jsou snášeny jak pro, tak proti divácké účasti na těchto závodech. Tímto se nyní ale zabývat nechci, protože je již zjevně rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že ale řada místních podnikatelů a živnostníků utrpí tímto rozhodnutím dosti významné škody, zajímá mě, jak pokročily vaše úvahy o termínech a způsobu náhrad těchto škod ze strany státu. Protože pro město velikosti Nového Města na Moravě je rozhodnutí o vyloučení divácké účasti velmi zásadní a je citlivě vnímáno, přimlouvám se, aby stát vyřešil otázku náhrad ve lhůtě co nejkratší a v maximálním možném rozsahu. Prosím vás proto o odpověď na moji interpelaci. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a slovo má pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Prosím vás, ten koronavir. Věřte mi, že my ho řešíme. A nebylo to jednoduché rozhodnutí. A nebylo to jenom naše rozhodnutí. Je tady hlavní hygienička České republiky, nezávislá, epidemiolog, skutečný odborník, náměstek ministra zdravotnictví pan Prymula. A já na tom závodě jsem byl několikrát. A je to skvělý závod. Uvažoval jsem, že tam půjdu, ale bohužel, bohužel to riziko bylo skutečně obrovské. Tady ve Sněmovně byla velká debata, my jsme spíš mysleli, že opozice bude uklidňovat lidi, a ne že nám tady bude klást neuvěřitelné dotazy, proč neřešíme metro a takové nesmysly.

Prosím vás, já bych chtěl říct zásadní věc. My musíme zabránit, aby se ten koronavir, který dneska máme, řekněme, ve třech nebo čtyřech skupinách, nerozšířil nekontrolovaně do celé země. Dneska samozřejmě shodou okolností 68letý německý turista, který byl na Mistrovství světa v biatlonu v Anterselvě jako divák, se se skupinou 46 návštěvníků účastnil mistrovství světa v biatlonu, kam denně dojížděl kyvadlovou dopravou. A bylo tam 20 tisíc diváků. No tak si představte, že by ten biatlon byl, a teď tam někdo bude a dojde k nějakému přenosu. Protože proč my jsme nepřistoupili k zákazu dalších akcí? Protože k žádnému přenosu v rámci České republiky mezi českými občany nedošlo. Teď vidím tady informaci, že i to italské dítě dneska, které bylo hospitalizováno na Karláku, nemá koronavir, pozitivní je ale otec, oba jsou na Bulovce. Takže to dítě nemohlo infikovat na Karláku nikoho, to jsou stále dezinformace. Chvála bohu ty děti, kde původně bylo, že se zavře škola, tak se ukázalo jako negativní. Takže my máme tady tři nějaké skupiny, tři rodiny byly na lyžích, tam jsou vlastně dneska tři infikovaní, máme tady tu studentku americkou, která šla z Budapešti do Prahy, do Brna.

Airbnb. Jako když čtu ty dotazy těch lidí, že proč Airbnb. No protože my neznáme majitele těch bytů. My jsme vyzvali hoteliéry, majitele ubytoven, recepční, ředitele hotelů: dávejte pozor, kdo tam přijde, ptejte se, kde byli. Jo? Protože v momentě, kdy by se stalo, že vám v hotelu zjistí pozitivní nález, no tak ten hotel jde do karantény a máte po kšeftě. Však to je logické. Já to nechápu, skutečně, když jde o zdraví našich lidí, proč tady se hledá stále nějaké problém a otázky. A proč jste nezakázali veškeré akce? No protože nebyl přenos. Ale to riziko toho biatlonu bylo obrovské. Obrovské. Takže ten závod bude bez diváků.

Včera bylo jednání mezi šéfem biatlonu Hamzou a Plagou, stát tam taky něco přispívá, takže to řešíme. Samozřejmě organizátoři vrátí za vstupenky občanům a my samozřejmě se budeme snažit, i když ze zákona... Co říká zákon? A ministr zdravotnictví rozhodl na základě zákona o ochraně veřejného zdraví - platí, že náklady vzniklé plněním povinností o ochraně veřejného zdraví nese osoba, které povinnost je uložena. Jo? Ale my říkáme ne, my to chceme řešit. Je to mimořádná situace, je to důležité. Je důležité, aby zkrátka ten vir u nás nebyl nekontrolovaně, protože potom je to fakt problém, jak je to v jiných zemích. Podívejte se na ta čísla, jak je to v těch velkých zemích. Itálie 3 089, Německo 350, Francie 285, Španělsko 250. Všechno to roste.

Samozřejmě teď se naši budou vracet z Itálie, z dovolených. A my stále apelujeme: hygiena - ***
Přihlásit/registrovat se do ISP