(16.00 hodin)

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené dámy a pánové, já bych jenom chtěl k vládnímu návrhu daňového balíčku říct, že postoj je takový, že my nemůžeme tento vládní návrh podpořit, protože skutečně vykrádá lidem peněženky a zdražuje lidem život.

Nicméně máme tady dneska i senátní verzi, která se vrátila s pozměňujícími návrhy. A je pravdou, že obsahuje některé racionální návrhy, jako třeba vrací zpět poplatek za vklad do katastru na tisíc korun, protože považujeme za naprosto nesmyslné zvedat o sto procent tento poplatek, už z toho důvodu, že tady máme čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti. To znamená, my jsme se jako klub SPD dohodli, že senátní verzi podpoříme, protože se domníváme, že je méně škodlivá než ten vládní návrh. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní přednostní právo paní poslankyně Věry Kovářové, poté přednostní právo pana poslance Zbyňka Stanjury. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Dovolte, abych i já se vyjádřila jménem klubu Starostů a nezávislých k daňovému balíčku. Velmi stručně lze konstatovat, že vláda slibovala, že nebude zvyšovat daně, ale činí pravý opak. Zvyšuje spotřební daň na alkohol, cigarety a hazard, což by se dalo ještě omluvit. Ovšem zaštiťuje se ochranou zdraví a prevenci proti závislostem. Předpokládali bychom, že vybrané finanční prostředky půjdou právě do boje proti závislostem a na ochranu zdraví. Nicméně musíme konstatovat, že oproti předchozím letům se finance na prevenci ubírají. (V sále je velmi hlučno.)

Další bod, který se nám nelíbí, je zdanění technických rezerv pojišťoven. Je to jednorázový a nesystémový příjem, i když dvouletý, do státního rozpočtu. Je to něco podobného, jako je vybrakování Fondu národního majetku a rozprodávání státních hmotných rezerv.

Třetím bodem, který se nám nelíbí -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Požádal bych kolegy, kteří diskutují jiné téma a nepřihlásili se do rozpravy k tomuto tématu, aby diskuze převedli do předsálí, aby každý, kdo se k tomu chce vyjádřit, mohl v důstojném prostředí svůj přednes dokončit. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Třetím bodem, který se nám nelíbí, je zvyšování poplatků za vklad do katastru, a to o sto procent, a jak zde již mnohokrát zaznělo, odůvodnění je nárůst inflace, což rozhodně neodpovídá těm sto procentům, a také nedojde rozhodně ke stoprocentnímu zvýšení komfortu služeb za právě tyto zvýšené peníze.

Senátní návrh určitým způsobem kopíruje také naše pozměňovací návrhy, kdy jsme rušili navýšení poplatku za vklad do katastru a kdy jsme také říkali, že technické rezervy ohledně životního pojištění by neměly být zdaněny, a podávali jsme pozměňovací návrh v té formě, kterou předložil Senát. Musím konstatovat, že jsou to věci, které jsme předkládali, podporovali, ale ani to, že Senát předkládá tyto pozměňovací návrhy, nás nepovede k tomu, abychom senátní verzi podpořili. Čili senátní verzi nepodpoříme, jakož nepodpoříme i tu verzi sněmovní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní přednostní právo pana poslance Zbyňka Stanjury. Připraví se jeho stranický kolega Vojtěch Munzar. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já nebudu opakovat své vystoupení z prvního projednání v Poslanecké sněmovně, kdy jsem podrobně rozebíral nedostatky, řekl bych, ve všech částech daňového balíčku, ale soustředím se ve svém vystoupení pouze na srovnání senátní a sněmovní verze.

Jsem přesvědčen, že kdybychom to posunovali racionálně, bez politicky prestižního pohledu, tak by senátní verze získala drtivou podporu v Poslanecké sněmovně. Samozřejmě pokud zvítězí to politické prestižní stanovisko, že vláda a vládní většina má vždy pravdu, tak zvítězí verze sněmovní.

Možná jenom krátké připomenutí té debaty. My jsme nezapomněli, jakým způsobem skončila rozprava k tomuto návrhu zákona. Nezapomněli jsme a včas se s tímto postupem vypořádáme. A já věřím, že i Ústavní soud minimálně řekne, že vládní většina opakovaně a vědomě porušuje zákon. Když to někdo udělá poprvé, tak se může vymlouvat na to, že netušil, že porušuje zákon, a že našli nějakého přičinlivého právníka, který vládní většině řekl, že tak postupovat lze. V této situaci už máme judikaturu Ústavního soudu, který jasně rozhodl, když posuzoval ústavnost EET, že byl porušen zákon. A tady byla jasná recidiva a opakované porušení zákona.

Tak abych tu kritiku rozložil, tak z těch čtyř věcí, které nám vrací Senát, tak jednu (nesrozumitelné) jsme v Poslanecké sněmovně nedebatovali, a to je otázka technického zhodnocení investičního majetku, případně oprav. To myslím, že je novinka, že to v rozpravě - já jsem si aspoň nevšiml, že by to v rozpravě v Poslanecké sněmovně zaznělo. Jenom chci připomenout naši debatu na rozpočtovém výboru, kdy i paní ministryně uznala, že ten problém existuje, a říkala, že když ne teď, tak nejpozději příště se tím bude zabývat i Ministerstvo financí. Takže to je racionální návrh, který unikl pozornosti Poslanecké sněmovny jako celku. Já myslím, že to s tím souvisí.

Pak se vracíme, a Senát vlastně doporučuje změnit tři věci, pouhé tři věci v tom daňovém balíčku. A já bych chtěl z tohoto místa ocenit zdrženlivost jednotlivých senátorů a zdrženlivost horní komory jako celku. Protože je politickou realitou, že my, kteří máme menšinu v Poslanecké sněmovně, máme většinu v horní komoře. A mohli jsme, a měli jsme na to politickou sílu, prosadit do té senátní vratky ty klíčové body v daňové oblasti, které mají ve svých programech opoziční strany ve Sněmovně. Nicméně kolegové v Senátu - ještě jednou za to děkuji - zvolili minimalistický přístup s tím, že jenom ty největší nesrovnalosti navrhli odstranit, s tím, že by mohla existovat šance na racionální debatu a racionální hlasování.

Z těch tří věcí dvě jdou za Českou stranou sociálně demokratickou. To je třeba říct. Já jsem tady velmi kritizoval v prvním, druhém, třetím čtení paní ministryni, pana premiéra a hnutí ANO. Nicméně z těch tří bodů, které Senát navrhuje opravit, jsou bezesporu dva, které si prosadili sociální demokraté.

Za prvé je to zvýšení poplatku za katastr. Podle mých informací ta iniciativa vzešla z Ministerstva zemědělství, a ne z Ministerstva financí. My jsme nabídli jiné řešení v rámci projednávání státního rozpočtu, to vládní většina odmítla. Našli jsme jiné peníze v rozpočtu, které se tam mohly alokovat na katastrální úřad, aniž bychom zvyšovali ten poplatek o sto procent. Nicméně to neprošlo.

A druhý bod, který jde za Českou stranou sociálně demokratickou, a jsem rád, že je přítomen pan poslanec Veselý, ten si v rámci boje s hazardem vybral naše spoluobčany, kteří sázejí Sportku. V jeho pojetí světa a v pojetí světa České strany sociálně demokratické je ten nejhorší hazard hrát Sportku. Já tomu vůbec nerozumím. Četl jsem si důvodovou zprávu k tomuto návrhu, z tohoto nic není jasné. Podle mě tam jsou jiné motivy než racionální, věcné či boj s hazardem či boj se závislostí. Nevím jaké. Nechci spekulovat na mikrofon, jaké návrhy vedly pana poslance Veselého, pana předsedu Hamáčka, ministra vnitra, a ostatní kolegy ze sociální demokracie, že takto nesmyslně navrhují změnit zákon, resp. daně z hazardu o 50 procent pro Sportku a pro všechny ostatní zachovat status quo.

My jsme podporovali status quo pro všechny. Myslíme si, že chybí solidní analýza dopadů zavedení vlastně daně z hazardu. Myslím, že to je třetí zdaňovací období, kdy ta daň platí, a žádnou solidní analýzu jsme neobdrželi. Přesto si sociální demokraté vybrali Sportku nebo Sazku, ať jsem docela konkrétní, jako univerzálního viníka, jako toho, koho je potřeba potrestat. Vůbec tomu nerozumím. A možná můžu slušně požádat pana poslance Veselého, aby řekl, v čem je to horší než ty bedny. V čem je to horší než kurzové sázky. V čem je to horší než všechny ostatní druhy hazardu, zrovna ta Sportka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP