(19.20 hodin)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já bych chtěl zareagovat na pana ministra, kdy ta statistika, kterou tady řekl, tak vlastně všechny házíte do jednoho pytle. Dnešní stav a dnešní zákonný stav nerozlišuje mezi tím člověkem, který si dá jenom jedno pivo, a tím, kdo si jich dá třeba dvacet. Ale pan ministr k mému překvapení tou statistikou potvrdil jednu věc, že zodpovědnost nevzroste a nevznikne nějakou regulací, protože ta dnes je. Takový máme dnes faktický stav. A dnešní stav trestá i ty, kdo si chtějí dát jenom to jedno pivo.

Já se kloním k názoru Marka Bendy. Já už jsem to tady říkal v předchozích čteních. Budeme-li mít takové zákony, které lidé považují za nesmyslné a z přirozenosti je nerespektují, tak to vede pouze k jedné věci, a to ke zvyšování neúcty k právnímu řádu jako celku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Martina Jiránka. Jenom ještě přečtu pořadí: paní poslankyně Věra Adámková, Václav Klaus, Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji. Já jsem si zaběhl za panem ministrem a zeptal jsem se na ta absolutní čísla. Bylo mi řečeno, že to je 784 za rok, jestli jsem si to dobře zapamatoval. To znamená, dva cyklisté denně po celé republice způsobili nehodu. Nevíme, jak byli opilí, jestli byli takříkajíc na šrot, nebo měli dvě pivka. Když to přepočtu na počet cyklistů celkově, kdy počítám, že řádově stovky tisíc lidí denně jezdí na kole, tak se bavíme o nějakých, řekněme, stovkách milionů jízd na kole za rok. V porovnání s tím je 780 bouraček. Já to nechci zlehčovat, ale ten poměr je ohromně rozdílný.

Bavme se opravdu spíše ne z mého pohledu o takto manipulativních číslech, ale řekněme si to celkově, a pak se bavme o tom, jak ti lidé byli opilí a co s tím případně dělat, třeba o stavbě cyklostezek nebo o něčem takovém, ale ne směrem k nulové toleranci. Opravdu si myslím, že bychom v tom měli lidem trochu více věřit. Statistiky dokazují, že drtivá většina lidí, i když se třeba napijí, tak prostě jezdí bezpečně. Jsou tam samozřejmě nějaké výjimky, ale těch je méně. Já spíše věřím těm, kteří to zvládají, než těm několika, kteří to přeženou.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Věru Adámkovou a připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, máte své dvě minuty.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji, pane předsedající. Jenom velmi krátce na pana kolegu Pávka. Prosím, nezaměňujme nadýchané věci a potom tedy opravdu odběr z krve, protože samozřejmě může tam být nějaká variabilita, ale to, o čem se tady hovoří v těch statistikách, co říkal pan ministr, jsou přesná čísla a je to odběr z krve. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Václava Klause, připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček a pak ještě pan poslanec Petr Dolínek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Tak pan ministr mě v tomto tématu vždycky vybudí. Kdybych byl stejným demagogem, tak z vašeho tvrzení vyplývá závažný poznatek, že 75 % nehod způsobí střízliví řidiči, čili to byste měl okamžitě svolat jednání vlády a ministra dopravy, co s tím bude dělat. Ale to my vůbec neprojednáváme. My tady máme unikátní příležitost po desítkách zákonů, které lidem zvyšují daně, buzerují je, něco jim zakazují, jednu malinkatou věc ubrat, kde se beztak lidé tak chovají.

Tak už je pozdní večer, buďte tak laskaví, aspoň jednu z těch verzí přijměte. Poslanci Trikolóry budou hlasovat nejprve pro senátní verzi, protože jsme i pro cyklisty, i pro vodáky, pak když tak pro tu sněmovní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Zdeňka Ondráčka a připraví se pan poslanec Petr Dolínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Já bych, kolegyně a kolegové, chtěl připomenout, že alkohol - pro všechny ty, kteří bojujete s alkoholem za řídítky kol a popřípadě u pádel, že byste také neměli zapomínat, když už tak chcete bojovat, že také opilí jezdí na sjezdovkách. Když se podíváte, jaké úrazy jsou na sjezdovkách právě třeba od opilých, tak byste s nimi také mohli bojovat. To jenom až budete příště zase něco vymýšlet.

Já si myslím, že bychom mohli těm lidem dát pokoj. Oni vědí, co mají dělat. Ať si sjednají podmínku pojišťovny a můžeme tyto věci řešit smluvně pojistně.

A jestli se ptáte, proč ten zákon nebude funkční - tady se apelovalo, že nepotkáte policii. No nepotkáte dopravní policii, protože u policie chybí skoro 2 800 lidí, a to především těch, kteří mají být na ulici, a to je u dopravní policie. V mém okrese, který má na délku 100 km, jsou čtyři příslušníci na dopravní policii. Takže si zkuste sami zhodnotit, jestli mohou být na cyklostezkách, jestli mohou být na vodě, popřípadě jezdit někde po sjezdovkách. Prostě nemůžou. A ministr vnitra místo toho, aby to řešil, tak rozesílá dopisy odborovým organizacím a ještě přilévá olej do ohně.

Takže já budu hlasovat určitě pro to, aby tento nesmysl neprošel.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Petra Dolínka. Je to zatím poslední přihláška do diskuse. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já bych chtěl říci, troufnu si říci za klub sociální demokracie, že my nepodpoříme senátní návrh, protože to je přílepek. My řešíme vodní cesty. Ta diskuse zde neproběhla řádně, my jsme dostali od Senátu verzi buď ber, anebo nech být. My jsme neměli šanci se vyjádřit, jestli tam chceme trojkové komunikace, nebo ne. My jsme neměli šanci se vyjádřit, jaké promile je tam vhodné, nebo ne, stejně jako nebyla šance si říci, že třeba v případě požití alkoholu by měla být ochranná pomůcka, myšleno tedy helma a podobně. To je důvod, proč jednoznačně my to nepodpoříme. Drtivá většina - předpokládám - z nás, protože přílepky touto formou se dělat nemají a nebudeme schvalovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se do obecné rozpravy přihlásil pan poslanec Kolovratník. Stahujete svoji přihlášku. Žádnou další přihlášku do rozpravy nemám. Rozhlédnu se raději po sále. Nikoho nevidím, takže já tím pádem rozpravu končím.

Nyní se táži na závěrečná slova. Pan senátor Valenta, pan poslanec Bartoň. Kdo vystoupí jako první? Komu dáme prostor? Pan poslanec Bartoň vystoupí za navrhovatele a připraví se pan senátor Valenta. Prosím vážené paní poslankyně a poslance o klid, protože není slyšet. Já vás prosím o klid. Tak prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já bych na závěr řekl, že je to již 17 měsíců, co jsme tento zákon předložili do Poslanecké sněmovny, což značí něco o tom, jak je legislativní proces dlouhý. Po 17 měsících vlastně nyní, když jednáme o cyklistech a vodácích dohromady, tak cyklisty asi nechám panu senátorovi, nicméně v současné době máme i paralelně vedle toho ty cyklisty ještě jednou na pořadu jednání. Kdyby neprošli, tak je tady záloha, ale na ty vodáky už zálohu nemáme. Tam pokud neprojdou cyklisté od Senátu, tak potřebujeme 101 na přehlasování. A já bych moc poprosil o to, aby alespoň tato sněmovní verze byla schválena.

Jenom shrnu, co se stane, pokud to bude schváleno. Reálně na vodě u vodáků téměř nic, pouze vyjedou s tím vědomím, že neporušují zákon. To, co rušíme, je automatická pokuta za to, že si dali nějaké to pivo, ale nerušíme jejich odpovědnost za to, jak se chovají. Nesmí se chovat nezodpovědně vůči okolí a podobně. Na to stále máme platné zákony.

Děkuji a prosím o podporu a schválení alespoň sněmovní verze, pokud neprojde verze senátní.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Požádám o závěrečné slovo zástupce Senátu, senátora Ivo Valentu. Prosím, máte slovo. Ještě jednou vás poprosím o klid. Prosím.

 

Senátor Ivo Valenta: Dobrý večer, pane předsedající, dámy a pánové. Děkuji, že jste mi umožnili zde vystoupit. Já bych možná měl pár malých reakcí, protože spousta věcí už tady byla řečena.

Reakce na přílepek. Dovolte, abych tady odcitoval: Přílepek je neoficiální označení pro pozměňovací návrh, jímž se k zákonu připojí právní úprava týkající se zcela jiné legislativní materie. Tuto definici nelze vykládat restriktivně, ale způsobem, v rámci které, pokud se dá nalézt určitá, byť vzdálená souvislost mezi základním a přilepeným zákonem, pak je právní praxe k přílepkům tolerantní a tento právní názor byl judikován v nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 77/06. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP