(10.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Totální, totální neodpovědnost těchto vládních stran vůči budoucím generacím, vůči tomu, co tady bude v roce 2030, v roce 2040, 2050, se promítá do vašeho přístupu ke všem dlouhodobým systémům, ať už jsou to veřejné pojistné, dokonce ať už jsou to soukromé pojistné, protože když jste vybrakovali všechny rezervy, které jste měli ve veřejných rozpočtech, chcete sáhnout i do rezerv soukromých pojišťoven i do politiky životního prostředí.

Já z tohohle důvodu pro ten návrh nejsem schopen hlasovat. Nemohu. Protože bych podpořil projev neodpovědnosti vládních stran vůči budoucím generacím. Nemohu samozřejmě hlasovat ani proti němu, protože minimálně na těch 700 korun mají důchodci zákonný nárok podle valorizačního vzorce, který platí, a mají důvod mít k němu legitimní očekávání. To jediné, co mohu udělat, je se prostě při hlasování vypnout, abych se neúčastnil na téhle orgii neodpovědnosti, a slíbit, že TOP 09 s předními odborníky vypracuje variantu skutečné penzijní reformy, která bude pilířem našeho příštího volebního programu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Miroslav Kalousek. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Aleny Gajdůškové. Připraví se kolega Tomáš Martínek. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já bych chtěla vůči panu poslanci Kalouskovi, vaším prostřednictvím, pane předsedající, dvě kratinké poznámky.

Za prvé. Mluvíme-li o odpovědnosti, tak to, co bylo hodně neodpovědné vůči budoucnosti, bylo vytažení důchodového pojištění z průběžného pilíře do těch soukromých fondů. To za prvé. Z pohledu dlouhodobosti.

Za druhé. Jestliže mluvíte o tom, že politické rozhodnutí v této chvíli jsou jenom ty dvě stovky, tak připomínám, že to byla sociální demokracie, která prosadila proti pravicovým vládám, ve kterých jste byl, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, vůbec valorizační mechanismus, protože vy jste ty důchody vůbec nezvyšovali ve své době. A prosadili jsme nový valorizační mechanismus za Sobotkovy vlády, takže ta valorizace nebyla 40 korun, jak to vycházelo podle toho původního, ale dneska je valorizace 700 korun. A to bylo také politické rozhodnutí sociální demokracie.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já se nechci, paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího s vámi přít o vhodnost či nevhodnost druhého pilíře. Tu debatu máme za sebou. Já jenom upozorňuji na to, že když jste ho v roce 2014 zrušili, tak jste slíbili, že předložíte vlastní variantu.

A znovu opakuji, věřte, že kdybyste ji předložili, tak bychom o ní rádi diskutovali a rádi bychom ji podpořili, kdyby byla životaschopná. Ale vy nejste s to! Už od té doby uběhlo pět let! A vy nejste s to předložit žádnou variantu. A před tím já varuji. Tady říkám, že to je maximálně neodpovědné! Zrušit něco dokáže každý. Ale něco vytvořit a postavit, je samozřejmě obtížné, vyžaduje to i politickou odvahu a tu vy nemáte! A byť v programovém prohlášení vaší vlády je penzijní reforma jako priorita, tak si můžeme být dnes naprosto jisti, že žádný takový návrh předložen nebude. Rozhodně ne životaschopný. Možná bude předložen návrh, jak trochu přidat ženám. Ale určitě nebude předložen návrh na dlouhodobou stabilizaci systému penzijní reformy. To za prvé.

Za druhé. Tvrdíte-li, jak za nás bylo zle, tak za nás průměrný důchod vůči průměrné mzdě byl 42 %, dnes je 38 %. Dnes si důchodce za svůj průměrný důchod může koupit mnohem méně než člověk, který má průměrnou mzdu. Aspoň vidíte, na tomhle faktu vidíte, jak ten systém je neudržitelný. A vám je to úplně jedno!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě jedna faktická poznámka, pana poslance Jiřího Dolejše. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já chápu, že slovo důchod spouští určité podmíněné reflexy na téma obecně reforem. A také chápu, že speciálně penzijní reforma je tak zásadní, že je to obrovská výzva. Ale je to také obrovská výzva na to, aby se odpracovala napříč politickým spektrem a aby se vnímaly vzájemně obě strany Sněmovny. Protože filozofie, že jediné řešení je správné to, které přinášíme my, a jiná řešení, která přicházejí z opačného konce politické krajiny, jsou ta špatná automaticky, tak takhle se daleko nedostaneme.

Mimochodem, pokud jde o ten náhradový poměr. Ono je to jednoduché, když... je to relativní číslo. Zkrátka není to jenom o růstu důchodu, ale už vůbec to není o růstu kupní síly důchodu. Je to o tom, že když platy méně rostou, tak samozřejmě ten náhradový poměr se může zlepšovat či zhoršovat. Takže tímhle číslem bych příliš se neoháněl. Uvědomme si, že pokud jde o kupní sílu důchodů, a byl to požadavek zejména seniorských organizací, tak jsme teprve těmi nadprůměrnými, nad úroveň zákona valorizacemi doháněli ztrátu kupní síly, která vznikla právě v letech, kdy se růst důchodů zpomalil. To je to, co zajímá důchodce. To je to, co zajímá zejména ty podprůměrné důchody, co si za ten důchod koupí. A ne jaká je průměrná teplota v nemocnici, což trošičku ten náhradový poměr ukazuje. Protože samozřejmě ty poměry u nižších příjmů jsou úplně jiné, než u těch nadprůměrných. A to bychom se dostali k debatě o smyslu ekvivalence a solidarity atd. atd. To je debata, která dnes sem až tolik nepatří. Já si myslím, že dneska musíme rozhodnout o tom, že ti důchodci dostanou to, na co už v podstatě čekají.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Dolínka, potom pana poslance Kalouska. S přednostním právem se přihlásil pan místopředseda Okamura. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího poděkovat panu Kalouskovi, že jsem se konečně dozvěděl, proč tak málo rostly mzdy v době pravicových vlád. Protože tam byla vysoká míra obavy, aby se nám neotevřely nějaké nůžky. Vláda sociální demokracie se rozhodla, že porostou jak mzdy, tak důchody. A myslím, že to je vidět v reálné ekonomice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Kalousek. Připraví se pan místopředseda Okamura. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolte mi zareagovat podle jednacího řádu - na nejapnost pana poslance Dolínka reagovat nemíním. Ale chtěl jsem oslovit pana poslance Dolejše prostřednictvím pana předsedajícího. Pane poslanče, my jsme se neposlouchali. Já jsem přece vůbec netvrdil, že jsme nositelem té jediné správné varianty. Já s pokorou přijmu výtku, že naše varianta nebyla ideální, pokud bude konkurenční alternativa, o které se budeme moct bavit. Já jediné, co kritizuji, je, že od roku 2014, co vaše strany zrušily naši variantu, neleží na stole nic, o čem bychom mohli vést seriózní diskusi, byť to pan premiér Babiš ještě jako ministr financí sliboval v létě 2016 a byť to má vláda ve svém programovém prohlášení na toto volební období. Je rok 2019, uteklo pět let. Na stole není nic kromě populistických hádek o to, jestli někdo navýší sto, nebo dvě stě. Ale jak to udržet na příštích dvacet let, na to už odvahu nemáte. A to je ten problém. To bude muset zase počkat na nás. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP