(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili před bod číslo 9, ano. Ještě někdo další? Pokud ne, budeme se vypořádávat s jednotlivými návrhy hlasováním.

 

První byl bod, který navrhl pan místopředseda Okamura.... (Hlasy z plény.) Pardon, grémium. Omlouvám se... a to je zařazení volebních bodů na středu ve 12.30 hodin.

Rozhodneme v hlasování číslo 2, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 2. Přihlášených 183, pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh je tedy bod, tak jak ho specifikoval pan místopředseda Okamura, tedy diskuse o zabezpečení nebo zajištění toho, aby nedošlo k prolomení dekretu prezidenta Beneše. Jestli jsem správně pochopil smysl toho bodu, pane místopředsedo, kdyžtak zopakujte přesně ten název bodu, abychom věděli, o čem hlasujeme. Mohu si to přečíst? Budu citovat. (Místopředseda Okamura přistupuje s materiály k předsedajícímu.) Čili diskuse nad tématem otázka restitučního nároku německé rodiny Walderode. To by bylo zatím k zařazení bodu bez pevného určení.

Rozhodneme v hlasování číslo 3, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 3. Z přítomných 184 pro 38, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu o pevném zařazení bodu číslo 9, tedy vládním návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, sněmovní tisk 509, jako první bod dnešního pořadu schůze.

Rozhodneme v hlasování číslo 4, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 4. Z přítomných 184 pro 102, proti 78. Návrh byl přijat.

 

Další bod je nově zařadit do pořadu schůze sněmovní tisk 530, tedy vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví v prvním čtení, a současně i pevně zařadit za bod 11 z bloku prvých čtení. (Hlasy z pléna.) Já to ještě jednou zopakuji. Jde o zařazení - nově, protože to ve schůzi není zařazeno - sněmovního tisku 530. Jde o vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a současně je navrženo zařadit jej pevně jako jedenáctý bod v bloku prvního čtení. (Předseda Faltýnek z lavice: Ne, za bod 11.) Čili za bod 11, pardon, omlouvám se. Za bod 11 v těch prvních čteních. Takže dvě hlasování.

Rozhodneme v hlasování o zařazení bodu - v hlasování číslo 5, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 5. Z přítomných 184 pro 108, proti 35. Návrh byl přijat.

 

A nyní budeme tedy hlasovat o tom, že bude zařazen za bod číslo 11 schváleného pořadu schůze.

Rozhodneme v hlasování číslo 6, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 6. Z přítomných 184 pro 100, proti 36. Návrh byl přijat. Nově zařazený bod, sněmovní tisk 530, vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví, je pevně zařazen za bod 11.

 

Nyní tedy se vypořádáme s dalším návrhem, je to návrh pana poslance Jiřího Valenty, aby ve čtvrtek v 11.00 hodin... pardon, Pavel Kováčik nyní. Omlouvám se, ještě je tam návrh pana poslance Pavla Kováčika, a to je, aby bod číslo 1 z našeho pořadu schůze byl bodem číslo 2, to znamená, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře... Bod 8 je první v bloku prvních čtení. Omlouvám se za vyjádření. Čili tento návrh, tak jak jsem jej přečetl, tisk 490, aby byl druhým bodem dnešního jednání.

Zahájil jsem hlasování číslo 7 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Že osmý bod je druhý. Děkuji vám.

Hlasování číslo 7. Ze 184 přítomných 142 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Samozřejmě nic proti, ale ten bod byl druhý už před tím hlasováním. Tak nevím, jestli vždycky budeme teď, že bychom navrhli, že třetí bod bude jako třetí a čtvrtý bude jako čtvrtý, ve stejné logice bychom mohli hlasovat o všech 44 bodech. Takže podle mě, pane předsedající, to hlasování by bylo zcela zbytečné, protože se hlasovalo o něčem, co už bylo dávno rozhodnuto. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je pravda ale, že to bylo zařazeno jako bod číslo 8 dnešní schůze, ale v bloku prvních čtení byl opravdu první a je druhý. Takže to je realita. Pane předsedo, já nemohu nereagovat na podněty poslanců, musíme je nechat odhlasovat, protože jiným způsobem nelze k usnesení dospět.

 

Nyní tedy pan kolega Kováčik, jako bod 3 chce zařadit tisk číslo 200, a to je návrh zákona vráceného Senátem, o prodejní době v maloobchodě.

Zahájil jsem hlasování číslo 8 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 8. Z přítomných 184 pro 166, proti 2. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrzích pana poslance Stanjury, o bodu číslo 9, který požaduje zařadit jako poslední bod bloku prvních čtení. Hlasovat nemůžeme, pane předsedo, protože byl pevně zařazen, ale u Senátu můžeme hlasovat o tom, že když nebude projednán, pane předsedo, tak ho chcete vyřadit ze schůze, pokud nebude projednán dnes. Rozumím tomu tak? To znamená, že vyžadujete přítomnost senátorů, která sice podle jednacího řádu není povinná, ale trvat na tom samozřejmě můžeme.***
Přihlásit/registrovat se do ISP