(14.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Zvlášť pokrytecké mně to připadá v situaci, když to navrhuje poslanec, který hlasoval pro zdanění církevních náhrad církvím a Federaci židovských náboženských obcí. Já neznám jediný případ, kdy by soudní rozhodnutí diskriminovalo nebo okradlo restituenta, který prodělal holokaust, nebo i jeho potomek, ale znám konkrétní hlasování konkrétních poslanců, kteří okradli Federaci židovských náboženských obcí v rozporu s dobrými mravy a právním řádem. V tomto případě to snad není ani okradení již jednou okradeného, ale okradení zavražděného. Tak od těchto kolegů je takováhle argumentace opravdu mimořádně pokrytecká.

Děkuji. (Potlesk z pravé části jednacího sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: A nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jednání grémia Poslanecké sněmovny je neveřejné, nicméně chci připomenout, že na minulé schůzi, kdy sociální demokraté chtěli svolávat mimořádnou schůzi kvůli rodičovskému příspěvku, jsme se dohodli, že rodičovský příspěvek bude první bod první den jednání. Pan předseda Faltýnek na to zřejmě zapomněl. Takhle jsme se domluvili, na to jsme si podali ruku. Pokud na to nezapomněl, tak je vidět, že to opět neplatí.

Já mám protinávrh k bodu číslo 9, což je návrh na zvýšení daní, aby to byl poslední bod v bloku prvních čtení, protože pokud to předřadíme před rodičovský příspěvek, tak není zdaleka jisté, že rodičovský příspěvek na této schůzi projednáme a pošleme do druhého čtení, na čemž je všeobecná politická shoda.

Současně chci podpořit návrh pana předsedy Kováčika k té senátní vratce. Pokusím se to ještě trošku šířeji zdůvodnit. Senát vždycky určuje senátory, kteří mají obhajovat postoj Senátu. V tomto případě jsou to pan senátor Nytra a pan senátor Vilímec. Pan senátor Vilímec je ve stavu nemocných, bohužel. Pan senátor Nytra odjíždí zítra, kdy máme zařazeny ty body, na pracovní zahraniční cestu organizovanou Senátem. Protože se nám nepovedlo na minulé schůzi tento návrh zákona projednat, tak pan senátor Nytra se 4. července obrátil dopisem na pana předsedu Poslanecké sněmovny s žádostí, abychom ten bod projednali dneska. Je dnes přítomen a je připraven obhajovat názor Senátu.

Takže já, abych dostál té dohodě z politického grémia z minulé schůze, navrhuji, abychom vrácený bod Senátu o maloobchodní době, což je návrh poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka, můj a dalších, byl zařazen jako druhý po rodičovském příspěvku. Pokud to neprojde, tak navrhuji vyřadit tento bod z programu schůze, přestože to není ústavně komfortní, protože zítra bohužel nebude moct nikdo z určených senátorů se toho jednání zúčastnit a obhajovat tak stanovisko Senátu ze závažných důvodů, se kterými jsem vás před chvíli seznámil.

Takže to jsou dva návrhy k zákonu zamítnutému Senátem, bod číslo 3, a jenom připomínám návrh, abychom bod číslo 9, zvýšení daní, přeřadili jako poslední v bloku prvních čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní ostatní přihlášení: první je přihlášen pan poslanec Jiří Valenta, připraví se pan poslanec Ivan Adamec. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám navrhl změnu pořadu této schůze, která je dle mého názoru velice nutná a také logická. Žádám vás tímto, abychom do programu 33. schůze zařadili ještě doposud neprojednané výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize, a to konkrétně na tento čtvrtek 11. července, a to hned jako první body po pevně zařazeném bodu odpovědi na písemné interpelace, tedy v 11 hodin. Mělo by se jednat nejprve o doprojednání sněmovního tisku číslo 113, Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016, a dále o sněmovní tisk číslo 114, Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2016, sněmovní tisk číslo 143, Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2017, a konečně o sněmovní tisk číslo 251, Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2017.

Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, poslanecký klub KSČM se odmítá účastnit jakýchkoli obstruujících či zdržujících sněmovních hrátek vedoucích k další destabilizaci tohoto veřejnoprávního média, které si aktuálně samo prochází významnou krizí objektivity a nestrannosti, a to zejména v oblasti zpravodajství a publicistiky, a také čelí mnohým podezřením z klientelismu, netransparentnosti a nehospodárnosti v nakládání se svým sedmimiliardovým rozpočtem. Proto vás všechny prosím, abychom zohlednili tento společensky nežádoucí stav a urychleně již přistoupili k projednání zmíněných bodů, ke kterému jsme povoláni příslušným zákonem. Jako klub KSČM jsme byli některými kolegy, zejména z řad ODS, v poslední době mediálně osočováni, že úmyslně blokujeme projednávání televizního bodu dlouhými projevy. A činila tak prý konkrétně moje osoba. Opak je ale pravdou. Na vysvětlení musím dodat, že se jedná o zcela pragmatickou a účelovou lež, neboť při posledním projednávání sněmovního tisku číslo 113, což je Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016, trval můj příspěvek něco pouze kolem 15 minut a ukončil jsem jej před stanovenou pauzou na oběd. To, že jsme měli na projednávání tohoto bodu jen tu zmíněnou čtvrthodinu, není skutečně mou chybou ani mou vinou.

Dámy a pánové, osobně jsem také vždy podpořil jakékoliv návrhy z dílen všech sněmovních subjektů požadujících předřazení těchto zpráv a jejich pevné zařazení a urychlené projednání, což si ostatně můžete ověřit i v záznamech o hlasování. I proto vás nyní prosím o obdobný přístup k této závažné problematice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní s přednostním právem Radim Fiala, kolega Ivan Adamec ještě posečká. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte, abych za hnutí SPD řekl totéž. Že ani my nechceme obstruovat a nějak zdržovat projednání zpráv České televize, a to právě z důvodu, že podle našeho názoru je velmi důležité upozornit na hospodaření České televize, na některé věci, které se dějí v České televizi. A čím dřív si myslím, že to bude veřejnost vědět, tím dřív můžeme dojít k nějaké nápravě. I nám záleží na tom, aby Česká televize fungovala zvlášť po té ekonomické stránce tak, jak fungovat má. Takže i my budeme hlasovat pro zařazení těchto zpráv na program jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu a samozřejmě se určitě zúčastníme diskuse, právě proto, abychom pomohli v České televizi něco napravit, zvlášť co se týče hospodaření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Ivan Adamec. Připraví se pan poslanec František Kopřiva. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu, a to buď na dnešní jednání jako druhý bod, nebo na čtvrteční jednání, první bod po písemných interpelacích. Název bodu je Zastavení vyplácení nenárokových dotací pro Agrofert ze všech operačních programů.

Důvod, proč to tady před vámi přednáším, není, že bych tady chtěl nějakým způsobem znovu rozpoutávat diskusi o možném střetu zájmů pana premiéra. Tak to vůbec není. Ale pokud jsem správně zaregistroval, některá ministerstva, speciálně ministr zemědělství pozastavil čerpání těchto nenárokových dotací, dále i ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu. A teď ve veřejných prostorách jsme zaslechli pana ministra průmyslu a obchodu, že on to nezastaví a že nemůže a že k tomu nemá důvod. Já si myslím, že takto by to fungovat nemělo, protože kdo máte zkušenosti s dotacemi z operačních programů, tak jakýkoliv náznak podezření čehokoliv vždy vedl k pozastavení vyplácení dotací. A myslím si, že by se mělo měřit všem stejným metrem. Nakonec Evropská komise se chová stejně. Také pozastavila vyplácení evropských dotací do vyšetření možného střetu zájmů pana premiéra. Myslím si, že není možné to nechat v tom duchu, aby případné platby stát sanoval z českého rozpočtu na úkor českých daňových poplatníků. Účelem tohoto návrhu bodu je zavázat Ministerstvo průmyslu a obchodu a případně jiná ministerstva, aby pozastavila vyplácení případných dotací a postupovala s péčí řádného hospodáře.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, ještě ten první termín - ten druhý termín byl čtvrtek v 11 hodin - a první?

 

Poslanec Ivan Adamec: První termín byl dnes jako druhý bod dnešního jednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jako druhý bod? (Posl. Adamec: Ano, děkuji.) Děkuji. Nyní pan poslanec František Kopřiva... Ne? Dobře. V tom případě paní poslankyně Pekarová Adamová s dvojí přihláškou, připraví se paní poslankyně Alena Gajdůšková. Máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP