(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a požádám o trošku větší klid v sále. Než vyzvu další řečníky, jimiž jsou poslanci, kteří jsou přihlášeni k faktickým poznámkám, což jsou pan poslanec Holík a paní poslankyně Fialová, seznámím vás s omluvenkami. Omlouvá se nám pan poslanec Feri mezi 17.45 a 18.00 z pracovních důvodů a pan poslanec Venhoda mezi 18. a 19. hodinou z pracovních důvodů.

Nyní prosím pana poslance Holíka, který je přihlášen k faktické poznámce již poměrně dlouhou dobu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych velice rád navázal na svou předchůdkyni, kolegyni Balcarovou, ale chtěl bych se přitom vrátit k tomu názvu ochrana životního prostředí. Já se přiznám, že jsem několikrát žádal jak Ministerstvo životního prostředí, tak řadu významných osobností, abych dostal analýzu, jaké jsou škodliviny z minerálních paliv a z paliv, která jsou s přídavkem rostlinných olejů. Nikdy jsem to nedostal, nebo dostal jsem několik stránek, kde nebylo řečeno nic.

Vzhledem k tomu, že jsem vystudovaný chemik, tak mi nezbývá, než teď tady provést malinkou lekci chemie. Nebojte se, bude to jednoduché. Čili motorová paliva jsou uhlovodíky. Pokud bych to názorně přirovnal, je to něco jako ostnatý drát, kde na té základní části jsou spojené atomy uhlíku a na těch ostnech jsou atomy vodíku. Pokud jsou to minerální paliva, je to jenom jednoduché spojení. Pokud jsou to ovšem rostlinná paliva, tak tato obsahují dvojné vazby. A když je dvojná vazba, tak musím vždycky ten pár vodíku vyhodit, a tím pádem vlastně procentuální množství uhlíku je výrazně vyšší.

Takže znovu opakuji, čím je vyšší podíl rostlinných paliv, tím větší je také uhlíková stopa v atmosféře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a nyní paní poslankyně Fialová se svou faktickou poznámkou. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Eva Fialová: Děkuji za slovo. Já bych ráda reagovala na svoji předřečnici. Je pravda, že musíme chránit pitnou vodu, je pravda, že musíme chránit půdu. Ale není pravda, že jenom pouze z biopaliv, nebo pěstováním komodit pro výrobu biopaliv první generace, je ohrožena pitná voda. Protože stejným způsobem budeme pěstovat i jiné plodiny, které neslouží k této výrobě. Tak tady uvádějme přesná fakta a nedělejme opět demagogii.

A k tomu se zeptám. Myslíte si, že tím, že snížíme podíl pěstovaných komodit pro výrobu biopaliv první generace, dojde k tomu, že se přestanou u nás tyto plodiny pěstovat? Že se z nich dál nebude vyrábět bionafta? Nebo jakékoliv jiné plodiny? Že je nepřestaneme vyvážet do Evropské unie? To se stane. Budeme podporovat ostatní země v Evropské unii, ne u nás. V České republice budeme dodávat biopaliva druhé generace. Tím snížíme obyvatelům cenu za jeden litr nafty nebo benzinu a budeme podporovat ostatní evropské země. Budeme je dál pěstovat na svých půdách.

Kdyby to vše bylo tak negativní a environmentálně neakceptovatelné, proč tedy už dávno Evropská unie tuto výrobu nezakázala? I přes snahy určitých podnikatelských skupin úplně zrušit výrobu biopaliv první generace, na kteréžto Komise reagovala snahou omezit objem výroby na pět procent, tento limit nebyl s ohledem na reálná fakta zaveden a strop pro využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě byl ponechán na úrovni sedmi procent.

Proto apeluji - hrajete sice dobrou hru (upozornění na čas), ale bohužel na špatném hřišti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Feranec, poté pan poslanec Koten. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Feranec: Dobrý den, pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové. Vedeme tady velmi odbornou diskuzi. To já chápu. Já bych jenom chtěl upozornit, myslím, že to řekla paní Balcarová, že biopaliva se fakt nepěstují, fakt se nepěstují, biopaliva se nepěstují. Pěstují se různé rostlinné produkty. Tento výrok mi skutečně připomíná ten známý výrok o biomase. Takže pokud jsme v této odborné rovině, tak v ní zůstaňme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Koten. Prosím.

 

Poslanec Radek Koten: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Když tady sleduji tu diskuzi ohledně biopaliv první generace, musím v lecčems někdy souhlasit, někdy nesouhlasit. Nicméně vždy, když někdo hovoří o nějaké prospěšnosti biopaliv, tak musím lehce oponovat, protože bohužel takzvaná biosložka, která se přidává do nafty, mi zničila vstřikovací čerpadlo a vstřiky u vozu. Stálo to tehdy padesát tisíc, takže jsem možná i předpojatý.

Ale třeba například bioplínky, které krmíme kukuřicí. Například navezení takové bioplínky jednou za 14 dní přijde v pohonných hmotách, tedy v naftě, na nějakých bratru 150 tisíc. Potom tedy vyrábíme tu zelenou elektřinu. Ale já si kladu jenom otázku, zda vlastně v tomto případě spalujeme fosilní paliva na to, abychom navezli bioplynovou stanici kukuřicí, kterou vypěstujeme například v jižních Čechách, vozy ji dovezeme na Vysočinu a tam z toho vyrábíme ekologickou energii. Právě takhle bizarní situace je přesně s biopalivy, která tedy vyrábíme tak, že pěstujeme nějaké plodiny na poli. Musíme ta pole nějakým způsobem obhospodařit, zase na to spálíme nějakou tu naftu. No a potom to finálně zase zpracujeme a dáme to zase zpětně do biopaliv a říkáme si, jak jsme zelení. Tak si jenom kladu otázku, jestli to není spíš ekoterorismus, než jestli je to ekologie.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Holomčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Já bych rád vaším prostřednictvím, pane předsedající, zareagoval na paní kolegyni Fialovou. Co se týče těch biopaliv první generace, nebo potravinářských biopaliv, říkejme jim, jak chceme, tak právě v tom plánu po roce 2020 směrem k roku 2030 Evropská unie počítá s razantním omezováním. Na rozdíl od České republiky. Tento zákon, tak jak je teď napsaný, ten stav zakonzervovává. Proto ho chceme změnit. To je věc první.

A za druhé. Jestliže tady paní kolegyně rozlišovala biopaliva první generace a druhé generace s tím, že když zrušíme ta první, tak budeme muset ta druhá, já bych doporučoval přečíst si zákon o ochraně ovzduší. Protože tam ten zákon nerozlišuje biopaliva podle generací. Tam je rozlišuje jenom podle toho, do jakého typu motoru se lijí, a nerozlišuje první a druhou generaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní vás seznámím s omluvenkami. Omlouvá se nám paní poslankyně Jírovcová dnes od 16.45 do konce jednacího dne a zítra od 10 do 12 hodin z pracovních důvodů. Omlouvá se nám pan ministr životního prostředí Richard Brabec od 14 hodin do 17 hodin z pracovních důvodů. A omlouvá s nám pan poslanec Kalous mezi 17.30 a 19. hodinou z pracovních důvodů.

A nyní prosím pana poslance Kotta, který je řádně přihlášen do rozpravy. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, já si stejně jako kolega předkladatel Radek Holomčík vezmu stanovisko výrobců obnovitelného lihu v České republice, abych nebyl podezírán z toho, že se tady zastávám řepky. Takže jsou to lihovarníci. A v té druhé části se pokusím vysvětlit, jak je to s pěstováním těch komodit, že to skutečně není tak, jak to tady bylo prezentováno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP