(11.50 hodin)
(pokračuje Třešňák)

Za třetí. Nyní budu hovořit hlavně za západočeský lázeňský trojúhelník, tedy Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, který je v současné době na cestě k zápisu na prestižní seznam UNESCO. V těchto městech se léčí cca 60 % zahraničních klientů. Téměř ve všech případech se jedná o klienty nad 65 let. Ani v tomto případě nám není umožněno poplatek vybrat, i když například sousední Německo nebo Rakousko žádné omezení u seniorského věku nemá. Znamená to tedy, že český klient ve věku 65+ v německých lázních vesele zaplatí denní sazbu ve výši 2 až 3 eura, německý klient v českých lázních je tohoto poplatku ušetřen. Samozřejmě se tato problematika týká i dalších měst, třeba ne v tak vysokém procentu, ale přesto lázně jako Luhačovice, Klimkovice, Třeboň či Teplice budou přicházet o peníze."

Tolik z citace. Dále v dopise ještě následuje výpočet na příkladu měst Františkovy Lázně, a dokonce i Karlovy Vary, a ten propad se týká 20 až 35 % příjmů z tohoto poplatku.

Ačkoliv se dlouho vedla ta diskuse o výši poplatku, tak věkové omezení natvrdo napsané do té novely se stejně stane naprosto likvidační pro většinu lázeňských měst, pokud jim nedáme kompetenci si něco takového stanovit samostatně. Vlastně tím likvidujeme nejen západočeské lázně, jejich parky a péči o prameny, protože pokud si budou muset samosprávy nakonec vybrat mezi občanem a cestovním ruchem, určitě si vyberou péči o občana. Na jedné straně se tu bavíme o nejpostiženějších krajích, děláme konference na program RE:Start a restrukturalizaci těchto regionů a vymýšlíme například i mechanismy, jak kompenzovat tyto náklady příjmem z emisních povolenek, ale vzápětí těmto krajům vrazíme kudlu do zad tím, že významná lázeňská města obereme o další desítky milionů korun.

Proto vám tímto prosím ještě jednou na závěr o podporu návrhu k proceduře označeného jako C1, případně alternativy C2, která vrací věkové výjimky na úroveň před touto novelizací. Tímto děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem se přihlásil pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem rovněž chtěl požádat o podporu pozměňovacích návrhů, o kterých mluvil pan poslanec Třešňák, protože považuji za nespravedlivé, když tuzemci, naši občané z celé republiky, pojedou na rekreaci do Karlovarského kraje, do Karlových Varů nebo podobně, tak budou platit poplatek, a důchodci z Německa, kteří tam pojedou, tak poplatek platit nebudou. Takže to budou platit vlastně občané České republiky, aby udržovali kvalitní prostředí v těchto lázeňských městech, zatímco ti, kteří tam dodávají ten maximální byznys, to znamená návštěvníci z okolních států, ti senioři, kteří tam mají seniorské pobyty, budou osvobozeni. To mi přijde opravdu nešťastné. Města by měla mít možnost si to nastavit tak, aby to bylo spravedlivé.

Ještě jsem chtěl požádat o podporu pozměňovacího návrhu, který předkládáme s panem poslancem Nacherem, který se týká toho, abychom konečně vyřešili problematiku Airbnb, Bookingu a dalších podobných platforem. Odhaduje se, že jenom na území hl. m. Prahy daňové úniky jsou 120 milionů korun na poplatcích. Administrativa je dnes extrémně složitá. Když máte byty a chcete je pronajímat, tak musíte obcházet všechny městské části a u každého okénka si vyřizovat zvlášť ten poplatek. Zkrátka tady by bylo naprosto nejjednodušší přenést tu platební povinnost na zprostředkovatele prostřednictvím online platformy a nechat provozovatele pouze v postavení ručitele.

My navrhujeme, aby se konečně proaktivně řešila problematika Airbnb. Ministerstvu se zatím nepodařilo přijít s žádným návrhem, který by zlepšil výběr daní na tomto úseku, nicméně hodnotím pozitivně, že aspoň v rámci stávající úpravy se snaží zajišťovat transakce, které probíhají, a předávat to potom lokálním úřadům. Ale je to jako celek velmi neefektivní úprava. Mnohem lepší pro vymahatelnost i pro snížení administrativních nákladů i pro snížení nákladů podnikatelů by bylo, aby ten poplatek platila přímo digitální platforma, jak to navrhujeme s panem poslancem Nacherem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Kytýr, připraví se pan poslanec Čižinský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Kytýr: Děkuji za slovo. Vážený předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, vystupuji zde na podporu pozměňovacího návrhu obsaženého v usnesení rozpočtového výboru, které je vedené pod sněmovním tiskem 286/7 a v proceduře je uveden v bodě A2, kde dochází k navýšení poplatků z pobytu z 50 na 100 korun. Osobně chápu křehkou dohodu dosaženou Ministerstvem financí s poskytovateli lázeňských a rekreačních služeb a dalšími při tvorbě zákona o místních poplatcích. Chápu i lobbistické snahy například Asociace hotelů a restaurací, ale poplatek z pobytu je určen pro naplnění, jak zde již bylo zmíněno kolegou Třešňákem, především fiskální, ale také regulační funkce obcí a měst.

O čem se bavíme? Bavíme se o poplatku z pobytu, který může vybírat každá obec. Bavíme se o tom, že zastupitelstvo obcí si samo rozhodne o výši poplatku z pobytu, a to v rozmezí nula - zdůrazňuji nula - až 100 korun, tak jak je navrženo v usnesení rozpočtového výboru. Zastupitelstvo o této skutečnosti rozhoduje obecně závaznou vyhláškou. Má to plně ve svých rukou.

Skutečně se domníváme na tomto plénu, že zastupitelstva obcí si nedokážou sama rozhodnout, zda poplatek z pobytu může být nula či 100 korun dle návrhu a použít ho, jak zde bylo zmíněno, na řešení odpadů, infrastruktury a jiných věcí, které jsou spojeny s lázeňskými či rekreačními pobyty? Jsem přesvědčen, že máme fungující a odpovědné samosprávy a tyto samosprávy si zaslouží naši důvěru ve věcech rozhodování na svém území.

Na závěr mého vystoupení mi dovolte, kolegové a kolegyně, vás požádat o hlasování dle doporučení garančního rozpočtového výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Čižinský, připraví se pan poslanec Veselý. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Dámy a pánové, já bych rád zdůvodnil dva své pozměňující návrhy. Ten jeden pozměňující návrh je navázán na těch 50 korun a logika je taková, že by se ta padesátikoruna násobila koeficientem, kterým se násobí daň z nemovitosti. Chápu ale, že toto podporu nemá, a proto se více soustředím na ten druhý návrh a poprosím vás o pozornost.

Poplatek z pobytu, když byl v roce 1990 zaveden, jmenoval se jinak, ta konstrukce byla trochu jiná, tak ve vazbě k průměrné mzdě na dnešní poměry by to bylo 164 korun. To mě vede k tomu, že jsem navrhl, aby maximální hranice, do které je možné jít, byla 150 korun.

Já teď řeknu několik vět o městě, které znám nejlépe, tedy o Praze. Praha pro své návštěvníky poskytuje služby přibližně za 640 milionů korun. V současné době vybírá 230 milionů. Pokud bude maximální sazba zvednuta na 100 korun, bude moci vybrat 550 milionů, to znamená, nepokryje to ani ty náklady, které do toho město Praha dává. Já tedy navrhuji až 150 i z toho důvodu, že v zákoně není žádná inflační doložka. Tam chybí ustanovení, že zastupitelstvo třeba může rozhodnout, že dorovná inflaci. To je samozřejmě velká škoda, je to velká chyba. Mělo by se to tam příště do podobných zákonů dávat, protože pokud se k tomu vrátíme až zase za 20 nebo 27 let, tak samozřejmě inflace celý ten poplatek sežere. To znamená, můj návrh na těch 150 korun umožní, abychom se tím nemuseli nějakou dobu zabývat.

Dámy a pánové, ještě mi dovolte vyslovit přesvědčení, že zastupitelé a zastupitelstva vědí, co dělají, že nechtějí poškodit ani turismus, ani své občany, kteří z turistiky žijí, že jsou schopni si stanovit ten poplatek po dohodě, že jsou schopni ten poplatek stanovit po dohodě od určitého roku, aby to nebylo skokové. Ale skutečně není rozumné dávat maximální hranici pod hranici, která byla v roce 1990, a pod hranici, pod kterou se pohybují v mnoha městech náklady na ubytování a na ty, kteří přijíždějí, na ty návštěvníky, kteří jsou vítaní, pod ty náklady, které ta města vydávají. Takže žádám všechny, aby se nad tím zamysleli, protože je to maximální hranice, není to přikázaná hranice, a podle mého názoru by to mnoha městům a mnoha obcím umožnilo aspoň dostat zpátky ty náklady, které v této oblasti vynakládají. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP