(10.40 hodin)

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího k panu kolegovi Luzarovi ohledně té tacitní koluze a ČTÚ a regulací. Tam bych jenom chtěl opravdu upřesnit, ta snaha směrem k Evropské komisi směřuje na regulaci velkoobchodních nabídek pro operátory. Není to vůbec o neveřejných nabídkách. Tam naopak ČTÚ, i když to samozřejmě není úplně ideální stav, tak ČTÚ je spíš pozitivně nakloněno těm neveřejných nabídkám, protože to je jedno z mála míst, kde vlastně konkurence funguje. Takže ČTÚ chce (nesroz.) v Evropské komisi řešit regulaci velkoobchodních nabídek pro virtuální operátory. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka Leo Luzara a poté faktická poznámka pana poslance Stanjury. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji kolegovi Juránkovi. On to řekl za mě. Já chci upozornit pouze na to, že klasický legislativní proces by tohleto všechno odhalil. Prostě by stanoviska (nesroz.) zástupců ministerstev i dotčených orgánů i Českého telekomunikačního úřadu byla jasná. Tento proces toto nemá, čili očekávám v dalších čteních tohoto návrhu, že se tady k tomu vrátíme a že tam bude i to stanovisko ostatních dotčených. Pro mě je určitě důležitý Český telekomunikační úřad, který to jasně může definovat a říci, co je, co není a jak dalece to může, i při dobré snaze, poškodit třeba jeho kroky, které chce činit ze své strany regulátora k regulaci trhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Se stanoviskem našeho klubu vystoupil pan kolega Munzar. Nicméně já bych upřel naši pozornost vlastně ke stejné debatě, která se vedla v roce 2017. Tehdy jsme přijímali návrh zákona, který zkrátil dobu přenosu z třiceti na deset dnů, a razantním způsobem se navýšily možné pokuty ČTÚ či operátorů. A my jsme tady vlastně říkali to samé, co říkáme dneska. Že to je sice správný krok, uživatelsky, pro uživatele správný krok, ale že to ten problém v zásadě nevyřeší. Vzpomeňte si na ty titulky, které tehdejší předseda vlády a tehdejší ministr financí říkali: na podzim přijde datové jaro. To bylo v roce 2017. Ukázalo se, že ten krok byl sice správným směrem, ale k tomu, aby se razantně změnila situace na trhu, to prostě nestačilo.

V této chvíli je evidentní, že jediné, co může pomoct, je zvýšení konkurence, a to je vstupem dalšího operátora. A bude hrozně záležet na tom, jaké podmínky stát pro vstup operátora vytvoří. Na to by měli myslet ti, kteří ty podmínky budou připravovat. Ta debata o tom, jestli se mají razantně zvýšit pokuty, nebo ne, se dneska ukazuje, že vlastně byla zbytečná. Tak se podívejme, co toho roku 2017, zda k tomu ČTÚ přistoupil. Jestli ano, nebo ne a jaké pokuty případně dával.

Já mám pocit, že dneska se zase mnozí tváří, že schválíme tento návrh zákona - a říkám, s tím kladným stanoviskem našeho klubu vystoupil pan kolega Munzar - a je vyřešeno. No, nebude to tak. Vyřešíme některé dílčí věci ve prospěch uživatelů a klientů, to je naprosto v pořádku, ale pro razantní změnu na trhu, to prostě nestačí.

Klíčová otázka je, jaké budou podmínky pro vstup nového operátora, a tam bychom měli zaměřit debatu, například na hospodářském výboru nebo někde. A o tom vést skutečně vážnou (upozornění na čas), seriózní politickou debatu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Patrik Nacher. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Kolega Stanjura má částečně pravdu. Příchod, nebo zvětšení konkurence tomu pomůže. Ale ono samozřejmě tomu pomohlo i to opatření z roku 2017. Když se podíváte na vývoj cen mobilních dat, tak tam je výrazný pokles mezi roky 2016 až 2018. Je, to ne že není. Lidé opravdu platí méně. Otázka je, z jaké základny. Samozřejmě že ten pokles je větší, protože ta základna je vyšší. Ale že tam je ten pokles a že to vliv mělo, nesporně mělo.

Stejně tak očekáváme, že i tato opatření budou mít nesporně vliv na tlak na snížení té ceny a tlak na zvětšení konkurenčního boje o toho zákazníka. Ale samozřejmě máte pravdu, že i to rozšíření konkurence má vliv, a to, jaké podmínky bude mít čtvrtý operátor. Já se na tu debatu těším. A je to samozřejmě na Českém telekomunikačním úřadu, jak nastaví pravidla národního roamingu pro toho čtvrtého operátora. Pojďme se o tom bavit paralelně. To s tím samozřejmě souvisí.

Ale neplatí to, že by tato opatření neměla žádný nebo malý vliv. Já tam naopak očekávám, že to vliv mít bude. Minimálně to, že je to v tom veřejném prostoru. že se o tom takhle intenzivně bavíme a budeme se bavit ta tři čtení, to i pro ty zákazníky, pro ty spotřebitele je nějaký impulz se podívat doma, kolik platí, zkusit si vyjednat lepší podmínky a podobně. Takže ona občas i ta veřejná debata rozjede to, co my občas chceme dát někdy krkolomně do zákona.

A ještě předtím, já jsem tady - nevím, jestli jsem dobře řekl, nechci čekat na stenozáznam - myslel jsem standardní připomínkové řízení. Já jsem možná řekl standardní výběrové řízení nebo něco takového. Myslel jsem standardní připomínkové řízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Zbyňka Stanjury. A stále přihlášený kolega Petr Dolínek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Před chvilkou si pan kolega Nacher stěžoval na jiného kolegu, že... Protestoval proti něčemu, neřekl, a hned udělal to samé. Já jsem neřekl, že ten zákon z roku 2017 neměl pozitivní vliv. Jenom jsem řekl, že neměl ten zásadní vliv. Takže to, co říkal pan poslanec Nacher, já bych podepsal. A přitom současně říká, že se mnou nesouhlasí. Já jsem nic takového neřekl. (Poslanec Nacher vznáší námitku.) Ne, vy jste říkal, že mám částečně pravdu, ale že je pravda, že ten zákon přinesl nějaké zlepšení. Ale s tím já souhlasím. A neřekl jsem, že to nepřineslo. Jenom jsem řekl, že to nepřineslo zásadní zlepšení, na tom si trvám. Že to datové jaro nepřišlo, jak nám slibovali před volbami v roce 2016 jak premiér, tak ministr financí. Prostě nepřišlo. Ale souhlasím s tím, že k jistému snížení cen došlo a že to je správně. Tak jenom abychom si rozuměli.

Takže úplně stejnou politickou figuru udělal pan poslanec Nacher, na kterou si předtím stěžoval. Zkritizoval něco, co jsem neřekl. Tak jsem to chtěl uvést na pravou míru, že s tou poslední faktickou poznámkou pana poslance Nachera opravdu souhlasím a nejsme ve sporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. A můžeme tedy skončit s faktickými poznámkami. Na řadě je řádně přihlášený pan poslanec Petr Dolínek. V tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, i sociální demokracie samozřejmě podporuje ty návrhy, které vedou k tomu, aby služby byly pro koncového klienta vstřícnější, příjemnější a cenově dostupnější. Nicméně i já samozřejmě v tomto případě řeknu to, co řada kolegů, a to je to, že toto je pouze jedno z dílčích řešení. Není to řešení celého problému, celého stavu. Je to pouze jeden z mnoha kroků, které jsou potřeba udělat pro to, aby zde byl koncový klient, student, senior, kdokoliv partnerem pro operátora. A to partnerem takovým, který nemusí každý půl rok vyhrožovat vypovězením nějaké smlouvy proto, aby mu někdo nabídl lepší podmínky, ale aby byl partnerem, podobně jako je tomu třeba u povinného ručení, kdy každý rok je běžné, že když se mu snižuje hodnota jeho automobilu, že je přepojištěn na nižší částku. Ten příměr je vzdálený, ale aby bylo běžné, že i v normálním smluvním vztahu se snižují ceny a napravují se ty smluvní podmínky tak, aby byly výhodné pro klienta a ne pro poskytovatele.

Z tohoto důvodu mohu říct, že sociální demokracie dlouhodobě usiluje o to, aby zde skončila ta zvláštní věc, která zde je, že zde mají banky největší zisky, že zde kvalita potravin není stejná jako v zahraničí a že zde operátoři mají někdy takzvaný, dá se říct, až klondike versus obyčejný spotřebitel, který musí využívat datové služby.

Uvědomme si, my se nebavíme o něčem, co můžete mít, ale v zásadě, co musíme mít, každý z nás. Podívejte se, jak se objednává k lékaři, podívejte se, jak se nyní objednávají třeba ve školních jídelnách obědy, podívejte se, jak plánuje Ministerstvo vnitra, aby byla komunikace pružnější, aby byla digitální. Digitalizace státní správy, samosprávy, všichni chceme, aby byla na daleko vyšší úrovni, než je nyní. To znamená, my se nebavíme o něčem, co je luxus, ale o něčem, co musíme mít. Proto sociální demokracie podpoří tento zákon.

Taktéž budeme velmi intenzivně jednat s kolegou Nacherem o jeho komplexním pozměňovacím návrhu, abychom zjistili, co vše v něm je. Případně bychom některé dílčí věci doplnili. Ale chtěl bych zde požádat, aby nově nastupující ministr - a my to samozřejmě řešíme v rámci koalice, ale je potřeba, aby ten příspěvek byl zde i nahlas zde na plénu - to měl jako jednu ze svých absolutních priorit a již v prvních hodinách po svém nástupu začal pracovat na takových změnách, které budou komplexní, které povedou k ochraně klienta a které budou zde projednány ještě v tomto volebním období.

Poslední věc, kterou je potřeba samozřejmě zmínit, je, že nemůžeme na podvýborech a výborech suplovat práci ministerstev, a proto je potřeba to tak brát, že pozměňovací návrhy jsou takové, které mají napomoci, ale nevyřešíme to sami za státní správu a ta to musí vždycky připravit.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP