(12.50 hodin)
(pokračuje Kobza)

Prostřednictvím pana předsedajícího bych navázal na příspěvek pana kolegy Rakušana, který se zmínil o protichůdnosti názorů. Já si myslím, že Poslanecká sněmovna je tím místem, kde mohou protichůdné názory zaznít, na rozdíl od České televize, která je naprosto jednoznačná. A my jsme to i viděli v roce 2016, když jsme šli do prvních voleb jako SPD, do krajských voleb, kdy o nás, a to už jsme v té době měli zhruba 6 tisíc členů, členů čekatelů a žadatelů o členství, nemluvě o sympatizantech, jsme měli velice, velice omezený přístup do médií a jakákoliv zmínka byla v procentech toho, co měly konkurenční strany.

Takže otázka je, kde budeme hledat objektivní a vyvážené zpravodajství, které by Česká televize měla poskytovat. Protože stále ještě si Českou televizi platí těch zhruba 5 milionů koncesionářů a Česká televize, která - zaznělo zde, že je to stát ve státě, já bych spíše řekl, že to je ministerstvo v ministerstvu, protože její rozpočet je zhruba polovina rozpočtu ministerstva kultury. Škoda, že pan ministr odešel.

Chtěl jsem také navázat na jeho vlastní hodnocení České televize, když ho hodnotil jako dobře, což znamená za tři, takže nic moc. Fakt je ten, že už se začíná rýsovat vývoj od toho roku 2016, to poselství z roku 2016. Pakliže Česká televize prezentuje nějaký svůj názor, nějaký pohled na vývoj událostí ve světě, tak to je varianta, kterou můžeme s vysokou pravděpodobností vyloučit, že je to určitě jinak. Koneckonců mohu přeskočit do roku 2018, jakým způsobem je informováno o genocidě v Jemenu, kterou páchá Saúdská Arábie, ale to je jen na příklad.

Takže dostáváme se do takového zajímavého newspeaku podle Orwella, že vlastně, a také to zde zaznělo, že i když Česká televize někoho chválí, tak mu to moc neprospěje. Já bych řekl, že pro vlastenecké a objektivní pravdu hlásající strany chvála od České televize by byla polibek smrti.

Já bych s tímto ukončil svůj projev, protože si myslím, že činnost České televize vyžaduje zásadní a hlubokou revizi z hlediska znovunavrácení objektivnosti, znovunavrácení důvěry občanů, protože zatím to, co předvádí Česká televize a zejména bulvární redakce, tuto důvěru jenom ztrácí. Takže bez nějaké důkladné revize tuto důvěru občanů nezíská. A já nevidím nejmenší snahu o sebereflexi, nevidím nejmenší snahu nějakým způsobem o tuto důvěru bojovat. Naopak vidím snahu vnucovat svůj názor, ať je jakkoliv tendenční, prostě válcovat to veřejné mínění bez ohledu na to, co občané vlastně vnímají a jakým způsobem konfrontují informace z ČT s informacemi, které získávají z jiných zdrojů, převážně ze sociálních sítí a z internetu.

Fakt je ten, že rok 2016 byl zlomový v tom smyslu, že tam došlo k tomu výraznému změnění vlastně kurzu České televize, a bohužel ty další roky v tom pokračovaly. Takže já pro tuto zprávu určitě hlasovat nebudu. Děkuji vám. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. A nyní mám tady dvě faktické poznámky, takže pan poslanec Pavel Juříček. Prosím.

 

Poslanec Pavel Juříček: Dobrý den dámy a pánové. Já se na to dívám pragmaticky. Jsem dalek toho, abych kritizoval Českou televizi, jestli je fér nebo nefér, ale zkusme se podívat jenom na faktická čísla. V roce 2012 251 milionů ztráty, 2013 261 milionů ztráty, 2014 544 milionů ztráty, 2015 277 milionů ztráty, 2016 137 a férově 2017 12 milionů. To jsou vlastně provozní ztráty, které jsou kryty tak, aby Česká televize byla na nule na hospodářském výsledku, a tak jsou kryty z fondu televizních poplatků. A když se podíváme, což jedna věc ekonomicky vždycky je ziskovost nebo ztrátovost a druhá věc je, jaký je pohyb cash flow. Tak se podívejme na to, že od roku 2011 cash flow z 3,8 miliardy je 2,2. Takže kde je 1,6 miliardy korun? Na to se já ptám. A myslím si, že je fér se zeptat Rady České televize, respektive managementu České televize o nápravná opatření a o to, co se stalo. A popravdě řečeno, když se podíváte, že argumentace pana ředitele, že jsou to investice, tak když se podíváte reálně na odpisové sazby investic a skutečné investice, např. za rok 2017, tak jsou ve výši 54 % odpisů jako celku. Takže i tato argumentace z hlediska investic není pravdivá.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já přečtu omluvu a mám tady ještě jednu faktickou a je to pan poslanec Jan Hrnčíř, ten se tedy myslím připraví a od 13 hodin do konce jednacího dne se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Jan Řehounek. Takže pan poslanec Hrnčíř, prosím na faktickou. Tak, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Vážený pane předsedající děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, sice projednáváme zprávu o činnosti České televize, ale já bych zareagoval na slova tady pana ministra, který říká, že hospodaření České televize je transparentní, a já si troufnu říci, že není transparentní. Protože nevíme, kam koncesionářské poplatky vůbec směřují. Navíc hospodaření České televize je sice vyrovnané, ale jen kvůli tomu, že se utrácí našetřené peníze, které byly určené na digitalizaci, předchozího vedení, a to si myslím, že je špatně. A je úplně jasné, jaký bude budoucí vývoj, pokud to bude pokračovat tímto způsobem. Buď se zvedne televizní daň, které říkáme koncesionářské poplatky, nebo stát bude muset sanovat z výběru jiných daní Českou televizi, anebo bude muset přistoupit k privatizaci. A vzhledem k lukrativním pozemkům a dalším věcem, které Česká televize má, možná některým oligarchům o to jde. Děkuji. (Potlesk členů SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další s faktickou poznámkou pan poslanec Leo Luzar. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tady v této debatě zaznělo již mnoho argumentů a mě by ale zajímal jeden argument, který možná byl přeslechnut. Jak je to vlastně s pozicí nezávislého kontrolního úřadu v rámci kontroly České televize? Někteří říkají, on to nekontroluje, já říkám, v historii NKÚ kontroloval Českou televizi. Byl rok, kdy zkontroloval koncesionářské poplatky plynoucí do České televize. Ptám se, kde je pravda? Kde skončila možnost té kontroly, popř. proč v kontrolním plánu tohoto nezávislého kontrolního orgánu Česká televize již dlouhé roky nefiguruje? Je to úmysl, popř. proč? Ta otázka zůstává někde v tom prostoru zavěšená, ale dobře se používá, jelikož je NKÚ nekontroluje, tak, anebo naopak je to tak průzračné, že netřeba a mají vnitřní kontrolní mechanismy přes radu a další, kteří toto kontrolují. To je má otázka, která tady v tomto prostoru by měla být odpovězena a jasně vyjasněna. Má NKÚ kompetenci kontrolovat Českou televizi v rámci koncesionářských poplatků? Protože koncesionářské poplatky jsou pouze určitá část prostředků, s kterými hospodaří Česká televize jako subjekt. Ale dle mého názoru a z historie NKÚ si myslím, že na tu největší část, tzn. koncesionářské poplatky, má NKÚ právo kontroly. Děkuji

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, ještě pan poslanec Foldyna chtěl na faktickou. Je 59, tak vám prostor dám... ne, tak na další faktickou mám pana poslance... i tak už je jedna hodina. Takže v tomto okamžiku já tedy přerušuji jednání a přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP