(9.50 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Přijde nám chybné od Poslanecké sněmovny přijímat zákony, o kterých už dopředu víme, že je velká pravděpodobnost, že je Ústavní soud zruší. Z toho důvodu také podpoříme návrh na odložení účinnosti o dva roky. Pokud náhodou neprojde, navzdory tomu, že ho podpořil rozpočtový výbor, který je garanční, podpoříme i odložení účinnosti o rok, aby měl Ústavní soud čas posoudit tento zákon ještě předtím, než se začne aplikovat v praxi.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Členové vlády, kolegyně, kolegové, já se domnívám, že stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL je všem jasné a netřeba ho tady sdělovat. Nicméně bych chtěl znovu upozornit na některé věci, o kterých se tady hlavně jedná. Jedná se o tom, zda tady útočíme na právní jistoty v rámci České republiky. Opravdu, když se podíváme, zde dochází k prolomení smluvního vztahu, který tady byl uzavřen vládou České republiky, a tady je snaha popřít základní principy právního státu tím, že zloděj tady křičí: Zdaňte, co jsem ukradl! Skutečně ten zákon není o ničem jiném, než o tom, že zloděj volá: Musíme zdanit, musíme zdanit to, co jsem ukradl!

Dámy a pánové, já se domnívám, že žijeme v právním státě a že smlouvy a dohody, které jsou zde uzavřeny, by měly platit. A chtěl bych velmi apelovat na to, aby si poslanci hnutí ANO si uvědomili, zda tento bezprecedentní útok na principy právního státu je možno obchodovat za jakoukoliv podporu, a to i podporu vlády. Já věřím, že se tady nebudeme moci po hlasování stydět za to, jaký výsledek jde z této Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda s přednostním právem, nebo i bez přednostního...? Tak s přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté paní poslankyně Pekarová Adamová.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Pane předsedo, já budu velmi stručný. Já jsem nevystupoval k tomuto zákonu, nicméně bych si dovolil jenom kratičkou reakci na vystoupení pana kolegy Ferjenčíka.

Pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, tady žádnou analýzu nepotřebujete. Stačí, když se zorientujete v čase a prostoru a budete se sem tam řídit selským rozumem. Já uvedu pár čísel. A zkusme se prosím poslouchat.

Výpočet za nevydatelnou lesní půdu a les je plocha, kde rostou stromy, tak výpočet byl proveden, že náhrada za nevydatelnou lesní půdu byla spočítána na 27,74 Kč za metr, což je 277 400 Kč za hektar. Zkuste si dneska tržně koupit les. Když si dneska chcete tržně koupit les, dneska, v roce 2019, tak zaplatíte v průměru plus minus do 150 tisíc Kč za hektar. V průměru, což je 15 Kč za hektar.

Pokud se týká zemědělské půdy, výpočet za nevydatelnou zemědělskou půdu, kde se pěstují zemědělské plodiny, jako je obilí, cukrovka, někde i řepka olejka, tak byl spočítán - i konopí, jak říká správně tady kolega zpravodaj, technické konopí - tak byl spočítán v částce 44,48 Kč, což je 444 800 Kč za hektar. A když dneska půjdete kupovat hektar zemědělské půdy, v roce 2019, tak průměrná cena za hektar podle bonity, ale řeknu průměrná, a střelím od pasu, protože ta cena se pohybuje od 60 tisíc za hektar v marginálních oblastech, vysokohorských oblastech, kde se nedá pěstovat, kde jsou pouze louky, pastviny atd., až po, řeknu, 250, 300 tisíc na těch nejlepších bonitách, tak pojďme na tu průměrnou cenu někde kolem 150 tisíc za hektar, což je 15 Kč za hektar, ale ne 44,48.

To je vše. Jenom čistá statistika, nic víc. Já tím nic nechci říct. Ale ta analýza by řekla jenom tady toto. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Další přednostní právo jsem zaregistroval, pan předseda Chvojka, poté pan předseda Kováčik. Omlouvám se, naskočily mi tu faktické poznámky, takže pan předseda Stanjura jako první s faktickou, poté pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Gazdík.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já teď nebudu vystupovat k tomu návrhu zákona a navážu na vystoupení svého předřečníka, pana předsedy Faltýnka. Nechci zpochybňovat ta čísla. Mám jednoduchý dotaz. Kolik hektarů těch lesů bylo nevydáno a za které se platila náhrada. Kolik hektarů té zemědělské půdy nešlo vydat a platila se za ně náhrada. Protože to si myslím, že to musíme doplnit. Nemusíme říkat jenom, kolik je jednotková cena, ale kolik bylo těch jednotek. To bych rád slyšel, abychom si řekli. Protože zatím se bavíme o faktech, číslech, rozlohách, průměrných cenách, nebavíme se o zákonu jako takovém. Tak to je moje prosba, jestli by nás pan předseda Faltýnek mohl seznámit, kolik takových bylo. Protože já mám pocit, že se tady pořád argumentuje konceptem restitucí, který byl sice navržen někdy před deseti lety, ale který nakonec nebyl realizován, jestli si rozumíme. Nakonec byl zvolen jiný model restitucí. Tak potom argumentovat něčím k modelu, který sice existoval, projednával se v době, kdy já jsem v Poslanecké sněmovně ještě nebyl, ale nebyl přijat, pak byl zvolen jiný model, tak mi nepřijdou právě korektní ta fakta. Takže poprosil bych o ta čísla, pokud je máme k dispozici. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Ferjenčík. Připraví se pan předseda Gazdík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na kolegu Faltýnka. My jsme dostali na ústavněprávní výbor tři analýzy od ústavněprávních expertů a dvě z těchto analýz konstatují, že bez toho, aby vláda dodala podkladové materiály, které dokládají předražení těch restitucí, ten zákon nemá šanci u Ústavního soudu obstát. To jsou materiály, které dostal ústavněprávní výbor. Já z toho důvodu absolutně nechápu, pokud vláda skutečně chce ty restituce zdanit, proč tu analýzu nedodala, proč to, když tady pan Faltýnek mává čísly, nezpracovalo Ministerstvo financí, a nedoložila, že ta částka tehdy byla nepřiměřená. Protože já tady nejsem schopný posoudit, jestli má pravdu pan Stanjura, nebo pan Faltýnek, ve chvíli, kdy se tady na mikrofon začnou sypat nějaká čísla.

My jsme chtěli dokument, který by sloužil jako podklad pro Ústavní soud, až bude ten zákon posuzovat, a jako že ho posuzovat bude, a vy jste se na to prostě vybodli, protože chcete zavřít hubu komunistům - pardon, ústa -, aby podpořili vládu. (Ohlas v sále.) A současně nechcete, aby to ve skutečnosti prošlo. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já také děkuji. On tenhle mikrofon už zažil hodně, ale zkusme se kultivovat my všichni tady vesměs a volme lepší výrazy.

Další faktická poznámka - pan předseda Gazdík. Připraví se pan poslanec Mašek.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych se chtěl trochu kolegů pirátů zastat. Pan předseda Faltýnek tady přednesl nějaká čísla, ta skutečně selským rozumem a průměrem sedí. Nicméně my tu analýzu skutečně potřebujeme, protože ten církevní majetek nebyl průměrný hektar zemědělské či lesní půdy. Ti, co viděli, za co se vlastně vydává náhrada a co bylo v té původní analýze, tak vědí, že ty pozemky, které byly vydávány, tak na nich dnes většinou stojí sídliště obcí a měst, že to byly pozemky kolem měst, a jejich cena je reálně úplně někde jinde než průměrná cena zemědělské půdy. Na to, abychom to mohli posoudit, skutečně potřebujeme tu analýzu. To je část A.

Část B je, že zapomínáte na to, že tady došlo také k tomu, co jsme si všichni přáli, oddělení církve od státu, protože my jsme sekulární stát, a to bylo cílem, nebo jedním z cílů církevních restitucí, ke kterým mimo jiné dvakrát Ústavní soud ve svém rozhodnutí zákonodárce vyzval a nařídil. A poté, co zákonodárce nekonal, tak Ústavní soud prolomil blokační paragraf a nařídil vrátit příslušnému okresnímu soudu farnosti Nový Bydžov pozemky, což se dostalo do judikatury, a to by byl problém, protože pak by nastal totální chaos. Takže když už něco takového chcete udělat, prosím, tu analýzu by si to opravdu zasloužilo. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP