(20.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana poslance Dolínka, připraví se pan poslanec Jurečka. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Já jenom velmi krátce na pana poslance musím zareagovat prostřednictvím pana předsedajícího. Tak já za prvé doufám, že nikdy nebude doba, kdy bude hnutí ANO samo ve vládě.

A za druhé. Já si myslím, že nejen vaši ministři, ale naši hejtmani i všichni další jsou plně připraveni jakýkoliv návrh a zákon podpořit. Ale teď si rýpnu do těch koaličních řad - je to potřeba na tu vládu donést.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana poslance Jurečku, připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já tady také s dovolením na pana poslance Hájka. Víte, já si pamatuji, když pan poslanec Prachař přišel po pěti měsících ve vládě a říkal: Klíčové, co pro mě je, potřebuji při budování dopravní infrastruktury zrychlit výkupy pozemků. Umožněte mně legislativní změnou zosmi- a zešestnáctinásobit ceny za výkup pozemků. My jsme mu tehdy říkali, že si myslíme, že to není úplně systémové řešení, že to fungovat nebude, ale řekli jsme, chce-li to ministr dopravy, vyjdeme mu vstříc. A koaliční partneři KDU-ČSL, ČSSD mu toto umožnili. Vedlo to k něčemu? Nevedlo. Všichni čekali a zůstal ten šestnáctinásobek. Takže já jenom chci říct, že prostě tady byly momenty, kdy váš ministr, ne současný a předchůdci, přišel, řekl "chci s tím pohnout", my jsme to umožnili.

Co mně vadí a co jsem kritizoval i veřejně, že nepovažuji za správný a manažerský přístup, protože jsme to tady měli od pana poslance Hájka přednášku z krizového managementu a ze strategického řízení, za což děkuji, ale mně vadí to, že prostě klíčová legislativa se tady podává poslaneckými návrhy. Prostě já si nepamatuji za čtyři roky jako ministr, že bych podal nějaký návrh rezortní přes poslance. Obcházet ta mezirezortní připomínková řízení, obcházet RIA, prostě není to správné. I když ty podklady vykřešou legislativci na Ministerstvu dopravy. Já bych byl rád, kdyby pan ministr Ťok řekl prostě: Potřebuji ty a ty věci a do čtvrt roku, do půl roku je tady máte, přijdu na hospodářský výbor. Chci s vámi tyto záměry prodiskutovat, aby tam byla podpora maximální. My to rádi budeme podporovat.

Ale mně vadí to, že prostě tady se tyto věci, kdy ten barák je plný lidí, látají touhle cestou. Tady to poslanci máte, nějak to dopracujte. Pan poslanec Kolovratník vás oběhne, my mu rádi, protože ho máme rádi, tak mu rádi v tomhle vyhovíme. Ale prostě toto nepovažuji za systémový manažerský přístup, pokud mám popsaný problém a chci ho řešit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A nyní prosím pana poslance Kalouska s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Já chápu rozhořčení pana ministra. Nicméně on je v té pozici už pět let. Před ním se střídalo spousta ministrů během několika měsíců. Ať už to byl pan Bárta, ať už to byl pan Prachař, ať už to byl pan Šimonovský, ať už to byl kdokoliv. (V sále je hlučno.)

A jedna jediná věc, která tady zůstává nezodpovězena. Prostě ta vize tady není... (Odmlka.) Není možné svádět všechno na své předchůdce, zvlášť na ty, kteří už dnes tady neexistují.

Prostě pane ministře, přihlaste se ke své odpovědnosti a řekněte, že bez ohledu na to, co dělali vaši předchůdci, vy nejste schopen zajistit základní dopravní infrastrukturu v téhle zemi. Promiňte, nic jiného k tomu v tuhle chvíli nedokážu říct.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. To jsou v tuto chvíli všechny faktické poznámky. A stejně tak jsme vyčerpali písemné přihlášky do rozpravy. Pan předseda se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Já nemohu nereagovat na pana kolegu Hájka vaším prostřednictvím. Když tady tak krásně točil tím kormidlem, tak jsem si říkal, ten termín je nám přece známý. Historie zná jednoho velkého kormidelníka, Mao Ce-tung. A jak to dopadlo, když se tím kormidlem točilo, tak o tom bychom si mohli vyprávět.

Je potřeba, přestože vám preference rostou, zachovávat respekt vůči kolegům v Poslanecké sněmovně, protože nikdy nevíte, koho budete pro vzájemnou spolupráci potřebovat. No a když tedy jste se tady tak hájil tím, jak pan ministr je odborník, ono to téma dopravy je mnohem složitější. Mě například zajímá, z čeho bude refinancován dluh Českých drah v březnu nebo v létě za osm miliard. To jsou taková ta drobná manažerská selhání nebo otázníky, které já osobně mám.

A zajímá mě, jestliže tedy pan ministr se dozvěděl až v prosinci, že tam ta situace je taková, jak je možné, že z toho nebyly vyvozeny důsledky k někomu jinému, kdo to měl pohlídat mnohem dřív, abychom nebyli v prosinci překvapeni sněhem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Opět opakuji, že to je v tuto chvíli vše, veškerá rozprava. Vypadá to, že se nikdo další nehlásí, takže já rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova k podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Milé kolegyně, vážení kolegové, já jenom krátce shrnu jako zpravodaj dnešní diskusi. Navzdory tomu, že to téma bylo tady některými kolegy zpochybňováno, zejména panem poslancem Dolínkem, tak se ukázalo už jenom z toho, kolik se přihlásilo do diskuse diskutujících, že to téma skutečně zajímá více než Kraj Vysočina a možná některé kraje okolo. Takže já vám chci poděkovat za to, že jste to tady vydrželi tady a že jste skutečně diskutovali.

Chci poděkovat panu ministrovi za to, že nám tady shrnul svůj pohled. Za sebe mohu říci, že mě ne ve všem uspokojil, myslím z hlediska odpovědí. Nicméně vážím si toho, že se držel ve věcné rovině.

Shrnu tu diskusi jenom krátce za sebe. Samozřejmě, můžete na to mít trošičku jiný pohled. Ta diskuse nebyla vedena pouze tou kalamitní situací mezi 10. až 13. prosincem. To jsem řekl na začátku a na tom si trvám. Ta diskuse - já jsem řekl hned v tom úvodním slovu, že to byla poslední kapka.

Problematika rekonstrukce D1 je mnohem širší. Ukázalo se tady - a tady v jednom budu souhlasit s panem ministrem. Netýká se to samozřejmě jenom Ministerstva dopravy, jak on řekl, je to součinnost s dalšími rezorty. A také se ten bod nejmenoval Informace Ministerstva dopravy, ale Informace vlády ČR k řešení krizové situaci na D1. To znamená, já věřím, že pan ministr na jednání vlády toto téma otevře a že bude také diskutovat právě svou činnost s policií, s dopravní policií, s Hasičským záchranným sborem a i s dalšími složkami IZT.

Takže to jenom k tomu, že ta diskuse skutečně neměla být jenom pouze o těch třech dnech kalamitní situace v prosinci loňského roku, jak už jsem řekl také v úvodním slovu. Tím výstupem by měla být některá řešení směrem do budoucnosti, aby se minimalizovalo riziko podobných situací. A také jsem řekl, že se to netýká pouze zimního období, že se to týká obecně rekonstrukcí páteřních komunikací a těch problémů, které jsou s tím spojené. Některé návrhy tady zazněly, ať už se to týká zlepšení plánování těch rekonstrukcí, zrychlení v přípravných řízení, přičemž tady zřejmě pan ministr by namítl, že to skutečně je i na legislativní změny. Zmiňovaly se tady záležitosti zákona o veřejných zakázkách. Ten sice jsme už novelizovali několikrát, ale bohužel stále není v podobě, která by vždycky těmto situacím pomohla. Diskutovali jsme tady zlepšení koordinaci prací, zlepšení spolupráce mezi Ministerstvem dopravy, ŘSD a provádějícími firmami.

Také tady zaznělo, že je potřeba zlepšit stavební dozor na těchto zásadních rekonstrukcích. Já už se nechci teď nějak navážet do pana ministra, ale skutečně pokud na tak dlouhém úseku, kdy se opravoval středový koridor a bagrovali tam do 1,5 metru, nebo jednoho metru minimálně, a nebylo tam pažení, tak se skutečně i mně jako dopravnímu a stavebnímu laikovi zdá jako nemožné, že ten stavební dozor tohle neodhalil včas. To musím říci, že považuji za chybu.

Hovořilo se tady o bezpečnostních opatřeních. Ty bezpečnostní zóny skutečně v zahraničí jsou na těch rekonstruovaných úsecích, byť jsou provizorní. A myslím si, že to skutečně vzhledem k bezpečnosti těch řidičů a i zlepšení řešení těch krizových situací, kdy tam dojde k havárii nebo poruše vozidla, může být konkrétním opatřením, které může tu situaci zlepšit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP