(19.20 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Dokonce ministr Šimonovský tehdy plánoval a navrhoval rozšíření na šest pruhů v úseku Holubice-Brno. Můžete si dohledat z veřejných zdrojů, že když o tom mluvil a chtěl tuto podporu získat, bylo mu to odmítnuto z důvodů rozpočtových. On byl také v podstatně jiné situaci. Dneska jste v situaci, kdy de facto ŘSD mělo v minulých letech i problém všechny finanční prostředky proinvestovat.

Takže tolik jenom pro korektnost té diskuse. A budu hrozně rád, když se prosím pěkně ještě vyjádříte k těm uzavírkám v příštím roce, k těm zálivům, tak aby ta auta tam mohla mít větší šanci být odstavena v okamžiku, kdy se tam stane problém, a k té spolupráci mezi policií, k té otázce proměnlivého značení, nikoliv plošného zákazu pro vozidla nad 3,5 tuny v celé České republice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Dobrý večer všem. Nyní se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Zlesák. Než dorazí k mikrofonu - pan místopředseda Okamura se nám omlouvá od 19.15 hodin z pracovních důvodů. Prosím.

 

Poslanec Radek Zlesák: Dobrý večer, vážení kolegové, vážený pane předsedající. Já tedy musím krátce reagovat na slova kolegy Jurečky. Já si myslím, že když vyzývá ke korektní diskusi, sám by se korektní diskuse měl držet. Já jsem v ten inkriminovaný čas v té koloně stál a sjížděl jsem na Velkém Beranově. Jsem z Vysočiny, žiju na Žďársku a tu situaci znám velice dobře. Ne jenom D1 byla neprůjezdná, ale i všechny okolní silnice byly neprůjezdné, jak silnice první třídy, tak i silnice druhé třídy. Já si myslím, že korektní diskuse by měla být dodržována ze všech stran. Tvrzení, že příčinou této kolony nebo vzniku této kolony byly pouze klimatické podmínky, popřípadě zúžení, je velmi krátkozraké. Na D1 jsem strávil již mnoho času v kolonách, a to jak v teplých letních měsících, tak i v mrazivých zimních. A tou základní příčinou je nekázeň některých řidičů. A pokud já stojím v koloně a nevidím dopravní policii, která se tomu věnuje a umožňuje plynulý provoz jak ostatních účastníků, tak i vozů údržby, tak ta kolona vždycky při sněžení vznikne. To je jeden z aspektů řešení, že dopravní policie v těchto situacích musí být na dálnici vidět. Nezapomeňme, že D1 se opravuje a je to stavba a projíždíme stavbou. Bohužel na stavbu - a nikdo ještě nic nepostavil, žádnou aplikací.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. Ještě se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Gazdík. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Já bych řekl kolegovi předřečníkovi prostřednictvím pana předsedajícího: Pane kolego, já jsem také v inkriminované době projížděl a na rozdíl od vás jsem těmi okolními silnicemi první a druhé třídy prostě projel. Uznávám, že mám vůz 4x4, což se ve sněhu hodí. Na druhou stranu chápu, že hájíte svého pana ministra. Ale to, co se děje v úseku kolem Humpolce, je především neschopností ministra dopravy, a tím, že nebyl schopen odhadnout, jak dlouho bude vypadat oprava, a to, že v září ještě nevěděl, že se to do prosince nestihne, nebo že na to prostě dlabal.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr se hlásí s přednostním právem, takže prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Tak já jsem chtěl reagovat až na konec, ale dvojité vystoupení pana poslance Gazdíka mě vyprovokovalo k tomu, abych reagoval.

Víte, tahleta emotivní prohlášení, co jsem měl vědět a co jsem měl udělat, jsou moc pěkná. Já jsem si mohl myslet cokoliv. Ale jestli jste stavěl něco většího, než je s odpuštěním šopka, tak víte, že zhotovitel na takovéto stavbě, pokud má rozestavěný výkop v délce osmi kilometrů a slibuje vám, že něco udělá nebo neudělá, tak i v době, kdybych se tehdy rozhodl, že ho vyměním, k čemuž jsem neměl žádný podklad a žádné právo, no tak tam neexistovala varianta, že tam naženu někoho, zmobilizuji někoho jiného, který to do té doby udělá. Prostě každý, kdo něco stavěl, ví, že nejefektivnější cesta je snažit se toho dodavatele dotlačit k tomu, aby tu práci udělal. A já se vám bez mučení přiznám k tomu, že mě ani nenapadlo, že ten zhotovitel prostě dělá výkop bez toho, že ho zapaží, a že tam vyrobí problém, který se musí řešit tímto způsobem.

Takže jako rozčilovat se tady a dělat z toho scénu, že tady ministr nevěděl, že má někoho vyhodit, je tedy laciný populismus a má od pravdy a reality hodně, hodně daleko. Takže vaše otázka, že jsme to mohli vědět a měli jsme dávno dělat a že to je manažerské selhání, já bych tedy rád viděl, jak byste tu situaci v rámci zákona vyřešil bryskně vy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Chtěl bych poprosit, jestli bychom tu debatu případně trošku uklidnili.

Mám tady tři faktické poznámky. Jako první pan poslanec Gazdík. A než dojde k mikrofonu, tak zde mám tři omluvenky. Pan poslanec Třešňák se nám omlouvá od 19.30 hodin do konce jednacího dne, paní poslankyně Langšádlová se nám omlouvá od 19.20 do 23.45 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Bláha se nám omlouvá od 19.30 do 21 hodin z důvodu jednání ve volebním kraji. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: pane ministře, budete se divit, ale postavil jsem jako starosta obce mnohem víc než šopu a vím, co je to stavební dozor. A nejsem schopen pochopit, jak to, že na více než osmi kilometrech, pokud není pažení, tak jak jste sám přiznal, nefunguje stavební dozor, a vy to nejste schopen odhalit včas. Ta zakázka nezačala v prosinci, ta začala mnohem dříve.

A já se znovu ptám, kdy jste zjistil, že ta firma to nestihne a že to není v pořádku. A co jste činil? Na to jste mně neodpověděl. Promiňte, postavil jsem toho víc než šopu, a promiňte, myslím si o vás, že jste neschopný ministr. Prosím přesvědčte mě o tom, že to není pravda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A v tuto chvíli nemám dalších faktických poznámek, takže budeme pokračovat v rozpravě. Prosím pana poslance Dolínka, připraví se pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobrý večer. Stalo se zařazením toho bodu přesně to, co jsem si myslel, že se stane. Padesát pět minut jsme tady sledovali expozé lokálního poslance z Vysočiny, který tady diskutoval s ministrem na téma jedné opravy na Vysočině. Při vší úctě k těm, kteří tam v té zácpě byli, při vší úctě k tomu, jak to bylo nepříjemné, ale aby si nějaký poslanec bral seniory a děti do úst, jejich nelehkou situaci a tady sedmkrát zopakoval ty nešťastníky, jak na tom byli, mně to přijde až nemorální. Je to hrozné samozřejmě, že se to stalo. Já sám jsem několikrát dál na dálnici někde stál: v Čechách, v Rakousku, v Německu, dvě stě metrů přede mnou se stala havárie, kde stál autobus, a viděli jsme, jak musel přiletět vrtulník, všechno, byli tam mrtví, hrozně nepříjemné věci. Tohle bylo ještě horší než ten vrtulník, samozřejmě ne po stránce lidských životů, ale toho, co tam museli zažívat ti ostatní. Ale v životě bych si to zde nevzal do úst. Přijde mi to špatné.

Máme zde podvýbor pro dopravu. Já bych se tady zeptal klidně předsedy podvýboru, kolikrát ten podvýbor byl obsazen všemi 18 členy toho podvýboru, kolikrát tam přišli. Kolikrát tam někdo zvedl ruku a řekl, že chce řešit tento úsek dálnice D1. Tipnu si, že ani jednou tam nebyl řešen. Já si vážím toho podvýboru, protože měl víc než, tuším, jedenáct zasedání. Ta témata nejsou jednoduchá. Je to skutečně od železnice až po PPP projekty. Je to velmi obšírné, co tam musí řešit. Ale nemyslím si, že se tomu věnoval ten podvýbor. A já bych uvítal, kdybychom příště tato témata nejprve řešili tam. Stejně jako vítám, že nejprve podvýbor pro justici bude řešit to, co se děje v justici, a až následně, pakliže budou nějaká zjištění, se případně půjde sem na plénum. Také bychom mohli chtít řešit obchvat Náchoda zde na plénu. Také bych se mohl chtít ptát, jestli vyjádření pirátů jsou dostatečně transparentní a podpůrná pro to, aby Pražský okruh stál co nejrychleji, a že to chci jako téma tady, a budu tady o tom vyprávět hodiny a hodiny a budu tady řešit ty problematiky. Ale to je přece špatně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP