(14.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Je podstatné, aby vláda zde ve Sněmovně vysvětlila, proč přistoupila a podpořila globální kompakt OSN o uprchlících. Dále by vláda měla vysvětlit, proč v případě tohoto globálního kompaktu OSN o bezpečné, řízené a trvalé migraci zaznívala ze strany předsedy vlády Andreje Babiše a ministra zahraničí Petříčka naprosto rozdílná stanoviska. Vláda něco jiného říká lidem a něco jiného v otázce migrace dělá. Pro SPD je to velmi závažná věc. Oba pakty OSN spolu velmi úzce souvisí a rozdílné stanovisko vlády v těchto případech postrádá logiku. Vzniká dojem, že snad vláda ani netušila, že jde o dva rozdílné pakty.

Problematika migrace je dnes zásadní celosvětové téma. Přístup k této otázce je zásadním střetem globalistů a vlastenců. Je třeba důrazně odmítnout jakékoliv snahy podřídit suverenitu České republiky v zájmu řešení problémů národů a zemí, které jsme nezpůsobili. Nejde tady o humanitu, ale o snahu globalistů využívat a vyvolávat globální krize, které využijí ke zničení suverenity národních zemí tak, aby mohli vytvořit globální multikulturní světový řád. Uvedené globální pakty jsou produktem těchto falešných a nebezpečných koncepcí. Na půdě Poslanecké sněmovny je třeba zcela vyjasnit postoj České republiky k oběma těmto paktům a já vás zde chci požádat, abyste prosím podpořili zařazení tohoto bodu na schůzi.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jenom se zeptám: zařadit nový bod. A termín nějaký, pevné zařazení ano, či ne?

 

Poslanec Radim Fiala: Pane předsedo, můžeme to zařadit například na dnes po již pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Tak s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, je nepochybné z posledních zpráv z veřejných zdrojů, že Kancelář prezidenta republiky již několik let se intenzivně snaží ovlivňovat rozhodnutí nezávislých soudců. A to nikoliv v systémovém pohledu, jak by ty soudy měly pracovat, ale skutečně v konkrétním rozhodnutí v daných kauzách, které se Kanceláře prezidenta republiky přímo týkají. Jsem přesvědčen... (Poslanec se odmlčel kvůli soustavnému hluku ve sněmovně.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám rozumím. Opravdu poprosím o klid v sále. Je velmi nepříjemné cokoli přednášet, když je hluk tak vysoký.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Přednášet to jde, ale poslouchat se to nedá.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ještě jednou poprosím o klid. Ono se to vůbec nezměnilo! Slyším více hluku z levé strany sálu. To se přiznám.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji vám, pane předsedo.

Jsem přesvědčen, že takové jednání je skandální. Myslím si, že všichni z nás, kdo jsme skládali ústavní slib, víme, že nezávislost moci soudní je jedním ze základních pilířů právního státu a že prezident republiky, který je součástí exekutivy a snaží se tu nezávislost ovlivnit ve svůj prospěch, nedělá nic jiného, než že bourá samotné pilíře právního státu, a že Sněmovna jako vrcholný představitel moci zákonodárné k tomu prostě nemůže mlčet. Nemůže mlčet za předpokladu, že jí to nevyhovuje. Je docela dobře možné, že v téhle Sněmovně je většina poslanců, kterým vyhovuje destrukce právního státu. Potom můj návrh neprojde a bude to také informace. Nicméně jsem přesvědčen, že pokud nám záleží na tom, aby nedocházelo k destrukci právního státu, aby se arogance moci nesmála do ksichtu vládě práva, pak pevně věřím, že budeme projednávat bod, který si dovoluji navrhnout, a to je bod Ovlivňování soudců Kanceláří prezidenta republiky.

Jsem si vědom toho, že tuto středu o tom bude jednat podvýbor ústavněprávního výboru. Bylo by asi fér, aby o tom Sněmovna jednala až poté, co podvýbor ukončí své jednání. Proto navrhuji tento bod na příští úterý, ode dneška za týden, od 18.00 hodin. A velmi vás prosím, abychom nerezignovali na tenhle bod, aby nám jako ústavním činitelům a zástupcům moci zákonodárné nebylo jedno, že tady dochází k znásilňování pilíře právního státu, nezávislosti moci soudní. Ale je to samozřejmě rozhodnutí každého z nás a každý z nás jsme skládali svůj ústavní slib.

Dovolte mi ještě po tomto návrhu stručnou reakci na návrh pana předsedy Okamury, který navrhuje jednání o reparacích Německé spolkové republiky vůči České republice. On tady vyjmenovával některá notoricky známá zvěrstva a vždycky k nim přidával přívlastek "německý". Ten přívlastek "německý" se mi tam až tak tolik nelíbí, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Okamuro. Ten přívlastek, který tam patří, je přívlastek "nacistický". A já mám velkou prosbu: Nemohli byste si vy, čeští náckové, tohle vyřídit s německými nácky a netahat nás do toho? Nás české demokraty s německými demokraty? My už se bez vás nějak dohodneme.

Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. To je v tuto chvíli z přednostních práv vše... Tak, s přednostním právem pan předseda Bartošek. Já jenom rychle přečtu omluvu. Omlouvá se dnes od 17.00 hodin pan poslanec Stanislav Grospič. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na posledním jednání Poslanecké sněmovny jsme zařadili na program nový bod a tím byl návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. Já vás žádám, abychom tento bod neodkládali dále, a chci váš požádat o podporu jeho zařazení na 30. 1. ve 14.30 hodin. Ta situace je velmi vážná, jistě jste zaznamenali minimálně kauzu Huawei a další. Vzhledem k tomu, že se jedná o suverenitu České republiky a bezpečnost naší země, tak vás žádám o podporu tohoto bodu, aby se vyšetřovací komise mohla rozeběhnout a mohla začít pracovat.

Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A nyní jako první k programu pan poslanec Petr Dolínek, poté pan poslanec Radovan Vích.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré odpoledne. Já mám dva návrhy týkající se programu této schůze. První je, aby byl bod 59, což jest návrh zákona, který se týká drah, a ve znění pozměňujících předpisů, týká se to metra D, a to autonomního provozu, aby byl pevně zařazen tento bod jako první bod na 12. 2., což je úterý, variabilní týden. V případě, že budeme jednat, aby tento bod byl tedy jakožto první bod úterního jednání ve variabilním týdnu. Myslím si, že by to mohlo najít zde většinu. Bavili jsme se o tom zde na prosincové schůzi s tím, že právě v lednu bychom začali tento bod řešit.

Druhý návrh se týká bodů 186, 187, 191 a 205. Jsou to výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize za rok 2016 a 2017. Návrh je, aby tyto body projednány příští čtvrtek, to znamená 31. 1., v 11 hodin jako první body zpráv, respektive právě v tom určeném dni zpráv a dalších smluv. Takže jsou to body 186, 187, 191 a 205. Myslím si, že Česká televize i podle čísel, která vykazuje za rok 2018, si zaslouží, aby zprávy z roku 2016 a 2017 byly zde řádně projednány právě během lednové schůze.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP