(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Gazdík, po něm pan předseda Radim Fiala, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážený pane premiére. Já se pokusím vést debatu tak, jak nás vyzval pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, skutečně v té věcné rovině.

Řekněme si tedy, proč tady dnes jsme. Z mého pohledu jsme tady dnes proto, protože jsme svědky, jak se posouvají všechny myslitelné hranice politické kultury. My si na ně bohužel zvykáme. To, co ještě před deseti lety nebylo možné, dnes možné je. Jenom si vezměte to sousloví trestně stíhaný premiér. I to nás dnes nechává chladnými. Nějak jsme si na to postupně zvykli. Máme trestně stíhaného premiéra. Cítíte ten posun? Bylo by to možné v době, kdy, jak současný pan premiér ji označil kdysi za Palermo a kterou přišel, jak sám říká, napravit? Tehdy odstupovali ministři za pouhá podezření, třeba pro odklon peněz v době rozvodu a pro jiné věci.

Ten problém není osobní, není to v tom, že někdo se nám líbí víc nebo míň. Není ten problém v tom, že opozice musí kritizovat za každou cenu, ale ten problém je v tom, že člověk, který čelí takovémuto problému a je ve vládě, tak je vydíratelný, svůj čas nemůže plně věnovat svému resortu či jako premiér všem ministerstvům a této zemi a přirozeně se stará více o svou rodinu, o své trestní stíhání a o další věci. Proto to tak funguje ve většině klasických západoevropských demokracií. Proto by lidé, kteří mají tento problém, měli ze svých funkcí odstupovat. Už jsme ale slyšeli, že toto pan premiér neudělá. Nikdy neudělá. Nikdy. A místo sebereflexe slyšíme, že se máme dobře, že se budeme mít ještě lépe a že celá kauza je vykonstruovaná, že ji způsobily novinářské hyeny. Ale to, že kauza není, že nikdo nic neukradl, to přece musíme slyšet od policie, od státních zástupců, nebo až poté od soudu. Výroky všech ostatních, nejméně pak trestně stíhaného premiéra, jsou nepodstatné, žijeme-li tedy v právním státě. A pokud nežijeme v právní státě, tak se bohužel nemáme dobře.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dovolte, abych stručně zareagoval na předřečníka pana kolegu Faltýnka. Možná kolegové z ANO, když kritizujete bývalou vládu ODS a TOP 09, tak byste se měli dohodnout, kterým směrem tu kritiku zaměříte. Pan premiér tady kritizoval naše úsporná opatření v době krize, pan kolega Faltýnek kritizoval vysoké zadlužení. No, ono to nejde spolu. Pokud by nebyla ta úsporná opatření, bylo by to zadlužení ještě větší. Pokud padla kritika na zvýšení DPH, bylo uzákoněno na tři roky s účinností k 1. 1. 2016. Vy jste tohle časové omezení zrušili a ty vyšší daně jste si ponechali takzvaně na jeden furt. Máte výjimečnou příležitost. Předložil jsem pozměňující návrh na to, abychom vrátili daň DPH na úroveň roku 2010, protože ty důvody pominuly, jak časové, tak s penzijní reformou, to jste všechno zrušili. Takže můžeme je tam společně vrátit. Nebo si ty sazby chcete ponechat a chcete jenom kritizovat?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Nechci se dostat do nějakého odborného sporu s bývalým ministrem financí Miroslavem Kalouskem, protože já zdaleka nedosahuji jeho kvalit, protože jsem pouhým předsedou zemědělského výboru. Nicméně minulá vláda i ta stávající dokázala, že lze snižovat daně a současně je lépe vybírat. A to se vám, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, nikdy nepodařilo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Langšádlová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Hezké ještě dopoledne. Vážený pane Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste si opravdu nevšiml toho, že porovnáváte období, kdy opravdu probíhala světová hospodářská krize, která měla dopady i na Českou republiku, a že teď, a to není vaše zásluha, hospodaříte v období velkého hospodářského růstu, který opět není vaší zásluhou? A ta situace opravdu byla naprosto rozdílná. Nebylo by fér alespoň to připustit?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Faltýnek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Určitě kdyby to byla pravda, tak by to bylo fér, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího. Ale zkuste si prosím nastudovat ta konkrétní čísla, jaký byl v těch daných letech růst HDP a jaký byl propad státního schodku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí v rozpravě pan předseda Radim Fiala, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, hnutí Svoboda a přímá demokracie nepodpořilo tuto vládu při jejím vzniku. Odmítli jsme koncept vlády, kde součástí koalice je sociální demokracie. Od samého počátku jsme považovali takovou vládu za popření výsledku voleb a za vládu, kterou bude provázet trvalá nestabilita. Trvalá nestabilita provází tuto vládu pořád a myslím, že všichni to vidíme a cítíme. Ještě nedávno jsme neměli obsazené místo ministra zahraničí a okolnosti jeho jmenování byly skutečně trapným příběhem. Dnes jsme svědky jiného, obdobného příběhu. Sociální demokracie není schopna podporovat ani vlastní vládu. Je schopna jen sedět v ministerských křeslech. Takovou vládu, kterou nehájí ani její koaliční partner, nikdo přece nemůže brát vážně. Taková vláda bude prožívat permanentní agónii. Je samozřejmě odpovědností hnutí ANO, jakého koaličního partnera si zvolilo.

Naše hnutí samozřejmě znepokojuje, že dosud není vyřešena a dořešena kauza Čapího hnízda. Ale naše hnutí znepokojují i jiné kauzy. Lidé se přece nedočkali spravedlnosti v kauze OKD, lidé netrpělivě čekají, jestli někdo ponese odpovědnost za stamilionové problémy v hospodaření ministerstev práce a sociálních věcí nebo školství, kde byli ministry ministři ze sociální demokracie a zůstaly zde kauzy přesahující mnohonásobně velikost kauzy Čapího hnízda. Účast sociálních demokratů ve vládě není ani žádnou garancí objektivního prošetření kauzy obviněného premiéra. V poslední době to vypadá, že je to spíše naopak, protože za 15 měsíců se v této kauze neudálo téměř vůbec nic.

Současná situace vyžaduje změnu. My jsme od počátku nabízeli a nabízíme dosud hnutí ANO jako vítězi voleb reálný politický projekt. Projekt vlády odborníků nominovaných hnutím ANO, podporovaný naším hnutím na základě dohody o společných programových bodech, který by respektoval přání voličů a výsledky voleb. Otázka premiéra je politickou odpovědností prezidenta republiky. A osobně jsem přesvědčen, že pan prezident je schopen tuto odpovědnost přesně vnímat.

Z dnešního jednání Poslanecké sněmovny vedou jen dvě cesty. První cesta bez ohledu na výsledek dnešního hlasování bude směřovat k rekonstrukci vlády a výsledkem může být koncept vlády bez sociální demokracie, o které jsem hovořil. Jsem přesvědčený o tom, že by tento koncept vlády podpořila většina občanů České republiky. Druhá cesta je pokračování současné vlády a pokračování této agónie. Bude to vláda, kde sedí ministři politické strany, která dnes nemá jiný význam než jen to, aby tam mohli její ministři ještě chvíli sedět. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP