(9.40 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já bych chtěl podle jednacího řádu reagovat na vystoupení svých předřečníků.

Pro pana předsedu Kováčika vaším prostřednictvím. Já jsem nepoužil slova "přátelský vůči malým a drobným" a "nepřátelský vůči malým a drobným". Nic takového jsem neřekl. Říkal jsem, kdo hájí oprávněné zájmy a kdo nehájí. To je úplně jiné adjektivum než nepřátelský. To zaprvé.

Já v zásadě souhlasím s rozdělením podnikatelů do těch tří skupin, jak je popsal pan poslanec Kováčik. A ten návrh směřuje k té druhé skupině, k těm nejmenším, kterým to komplikuje život, k těm nejmenším, kteří platí daně a kteří se musí dnes a denně potýkat s novými a novými předpisy a regulacemi bez toho, že by měli silná ekonomická či právní oddělení. To je naprosto evidentní z tohoto návrhu zákona, že se to týká té skupiny těch nejmenších.

Výhoda toho návrhu, že by se uplatnil i na zdaňovací období roku 2018. Nevím, jak si představuje vláda schválení návrhu zákona dnes přijatého vládou, ale za měsíc to nebude v rozpočtovém výboru - pro pana poslance Onderku. To jsem si jist. A myslím si, že to nebude ani do konce... bude velmi problematické to schválit do konce tohoto zdaňovacího období, aby to bylo účinné od 1. ledna roku 2019.

Navíc ty zákony nejdou proti sobě. Ten vládní návrh, pokud vláda neučinila žádné zásadnější změny dnes na tom jednání a byl vlastně v tom tvaru, jak byly vypořádány připomínky připomínkového řízení, řeší úplně něco jiného než obecné vyjmutí nejmenších podnikatelů a živnostníků.

A to rozdělení mezi kluby prostě trvá. Buď budeme hájit zájmy těch nejmenších a živnostníků, nebo jsme proti těmto zájmům. Je to politický postoj. Taky děláme politiku. Jsme v Poslanecké sněmovně. Mně to přijde úplně normální.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická - pan poslanec Gazdík. Připraví se pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane poslanče Kováčiku prostřednictvím pana předsedajícího, já si s vámi dovolím souhlasit ve dvou věcech. První, že svět se černobíle nedá vidět, a druhý, že tento zákon skutečně politikem je. To, jestli jste, nebo nejste stranou přátelskou k drobným živnostníkům, to si bohužel ještě někteří starší a dříve narození pamatují, zvláště ti, kterým jste ty obchody sebrali, znárodnili, zlikvidovali je atd.

Myslím si, že vládní koalice, která se tady rodí, je jasným důkazem toho, že tady skutečně vzniká. Přátelé, my tady v přímém přenosu vidíme, jak tady vzniká vládní koalice. Ona vzniká z opozice vždycky tak, že když se nám nějaký zákon líbí, ale musíme politicky hlasovat proti, tak začneme mluvit o komplexním řešení, o vylepšení návrhu, o něčem takovém, o čem tady mluvil pan poslanec Onderka. Takže tady vzniká koalice ANO, KSČM a ČSSD. A ČSSD se tímto hlasováním pomalu, ale jistě stává vládní stranou.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Připraví se pan poslanec Juříček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Dovoluji si jen stručně zareagovat na pana poslance Onderku a chci se obrátit na vás, kteří s tím obsahově nemají problém, ale jsou připraveni hlasovat pro zamítnutí, protože si chtějí počkat na ten vládní návrh.

Chci vás prosím pěkně upozornit na faktor času. EET bylo pro stovky malých obchůdků a hospůdek na venkově poslední kapkou státních regulací a navýšených nákladů, pro které prostě jejich provozovatelé zavřeli. A dnes a denně si v dalších stovkách těchto malých obchůdků a hospůdek provozovatelé kladou otázku, zda radši nezavřou a nebudou se živit něčím privilegovanějším v naší společnosti, například že půjdou na pracák, pak se o ně všichni budou starat. Zatím se o sebe starají sami. A dostanou-li tento signál, že se jim snažíme ulehčit včas, tak to možná bude pro ně ten pozitivní hlas, který je přiměje nezavřít. Budeme-li čekat na vládní návrh zákona, nemůžeme se ho dočkat dříve než příští rok. Pokud budeme dnes hlasovat pro tento návrh, mají tu šanci dostat do léta. Ten faktor času je velmi důležitý. A já vás moc prosím, abyste to zvážili.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Juříček. Připraví se pan poslanec Okamura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, zaprvé chci potvrdit, že na rozpočtovém výboru jsme se několikrát bavili o vládním návrhu. Zadruhé chci říct, že jsme se bavili i o parametrech, které paní ministryně dostala transferované od rozpočtového výboru. A paní ministryně nejenom že je dodržela, ale dokonce udělala to, co chci říct zatřetí, že ten vládní návrh zákona je pro malé a střední podnikatele mnohem výhodnější než to, co se navrhuje teď k dnešnímu dni. Takže si myslím, že ta odpověď je na to naprosto jednoznačná a zřejmá. A byl bych rád, aby tyto věci se neposuzovaly, kolego Stanjuro prostřednictvím předsedajícího, jenom mediálně, ale fakticky a obsahově. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka - pan místopředseda Okamura. Připraví se pan předseda Kováčik.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, chtěl bych krátce zrekapitulovat, proč hnutí SPD pochopitelně prosazuje zrušení EET pro živnostníky. My jsme to měli v politickém programu. Já jsem od počátku říkal, že trváme na tom, že daně se platit mají. O tom žádná. Ale jenom není shoda na tom systému. A od počátku i v minulém volebním období, kdy jsme hlasovali taky proti EET, a byly to pouze tři politické strany včetně SPD, které tady hlasovaly proti tomu, tak my jsme to měli z důvodů, že jsme chtěli zavést německý model, to znamená, že je tzv. paušální daň, kdy živnost od živnosti je jasně propočítáno, kolik se tedy platí ta paušální daň, a výsledek je ten, a konzultoval jsem to mimochodem i s paní ministryní tady, je to tak prostě, a výsledkem je to, že daně se platí, to znamená stát má svoje. Takže tady neplatí argument ani ČSSD, ani ANO, ani KSČM, prostě stát má svoje, ovšem je k tomu potřeba mnohem méně úředníků, protože není potřeba široký byrokratický aparát, protože je tam ta paušální daň. Co se týče živnostníků, tak ti nejsou terčem zbytečných kontrol, protože daň odvedli, a je to jasné, transparentní a jednoduché. A nejsou terčem ani zbytečné byrokracie, protože stát má jasnou paušální daň a má tím pádem svoje.

To znamená, kdyby tady prošly návrhy SPD, tak máme celou věc vyřešenu ze všech stran. A to, že tady hnutí ANO, KSČM a ČSSD prosazuje šikanu živnostníků a aplikuje tady metodu z nějakého Chorvatska, které je před ekonomickým kolapsem, tak my naopak v SPD říkáme, pojďme se učit z Německa, z nejvyspělejších zemí. A znova zdůrazňuji, daně se platit mají, jenom není shoda s vámi na tom, jakým způsobem. Vy chcete obtěžovat, zatěžovat živnostníky a prosazujete zpátečnický systém, a je to skutečně perzekuce živnostníků. My chceme moderní systém, aby všechny strany byly spokojeny. Proto my samozřejmě prosazujeme zrušení EET pro živnostníky a místo toho chceme paušální daň. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka - pan předseda Kováčik. Připraví se pan poslanec Dolejš. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane poslanče Gazdíku, milý pane kolego, dovolte mi, abych vám prostřednictvím pana předsedy sdělil k vašemu historickému exkurzu to, co jsem vám říkal již několikrát při podobné příležitosti, že jen vůl opakuje stejnou chybu dvakrát. Co se týká oněch malých obchůdků, dneska, a to ještě dávno před platností EET, je likvidují nadnárodní obchodní řetězce se svými podnákupními cenami, akcemi a podobnými záležitostmi daleko více než EET. Ostatně i oni říkají: na daňové a podobné změny si nějakým způsobem jsme schopni zvyknout, jen je proboha nedělejte každého půl roku. To je také smysl toho, proč u tohoto zákona jsme velmi opatrní a budeme doopravdy čekat, já jsem přesvědčen, že krátkou dobu, na onen vládní návrh, který, věřím, pokud vám skutečně jde o ty malé živnostníky a obchodníky, spolu s námi také podpoříte. Děkuji. (Hluk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Poprosím o ticho v sále, pokud možno. Nyní pan poslanec Dolejš. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP