(16.20 hodin)

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré odpoledne. Vážená paní ministryně, interpeluji v jedné věci, kde už v minulosti několik postesků v tomto směru i z jiných poslaneckých klubů zaznělo, a to je, zda jste si vědoma situace, že zaměstnanci v soukromých firmách berou ve velkých městech více než ve zbytku republiky. I když se rozdíly postupně snižují, zaměstnanci veřejného sektoru však mají stejné tabulkové platy, ať pracují v Brně, Ostravě či v Praze. Vím, že to několikrát bylo řečeno, ale přesto bych se chtěl opět zeptat - jádro problému spočívá v tom, že náklady pro zaměstnance ve veřejném sektoru jsou významně rozdílné, když vezmeme některá města, je to o 7, 8, 12 %, v Praze dokonce až o 20 % vyšší náklady než ve zbytku republiky, přitom tabulkové platy jsou plošně stejné a tento faktor nic nezohledňuje. Pokud však chceme mít všude kvalitní veřejné zaměstnance, musíme se přizpůsobit cenové hladině v daném kraji, městě či obci.

Proto se tedy ptám: Domníváte se, paní ministryně, že je správné, aby státní zaměstnanci ve svých obcích, ale především v těch velkých městech - Brno, Ostrava i Praha - měli de facto nejnižší platy ve vztahu k životním nákladům a přitom odváděli stejnou práci jako jiní státní zaměstnanci ve zbytku země? To znamená, je podle vás v pořádku, že za stejnou práci si žije ten člověk ve svém městě - jde především o ta tři velká města - hůře než jinde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím pana poslance Luzara, který bude interpelovat nepřítomného ministra Metnara ve věci zprávy o extremismu. Připraví se pan poslanec Kaňkovský.

Pane poslanče, než vám dám slovo, ještě tady mám omluvenku od pana ministra Brabce, který nás opustil z důvodů pracovních.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane nepřítomný ministře vnitra. Včerejší den mediálně byl docela zajímavý, protože se komentovala vlastně neexistující zveřejněná zpráva o extremismu. Považuji to za docela velké faux pas, kterého se dopustilo vaše ministerstvo, když určitým skupinám novinářů poskytlo buď výňatky, nebo celou tuto zprávu o extremismu, které z ní opětovně a velice rádi citovaly. Ta druhá strana, ke které byl mířen ten dotaz, o tom samozřejmě nic nevěděla, protože oficiálně ani neoficiálně tuto zprávu ještě nedostala. Hovořím o tom proto, že i nám, Komunistické straně Čech a Moravy, se občas stává tento problém, že máme odpovídat na otázky, o kterých vlastně nevíme, z jakého titulu jsou položeny, protože ty zprávy dostávají dříve novináři než patřičné strany.

Za zmínku stojí formulace vašeho tiskového oddělení, která hovoří o tom, že tato zpráva prošla vnitroresortním připomínkovým řízením a - cituji - přesnou délku schvalovacího procesu nelze přesně určit, závisí na termínech svolání schůzí výboru pro vnitřní bezpečnost, Bezpečnostní rady státu a vlády. Práce na dokumentu stále probíhají.

Chápu-li, že je to dokument, kdy probíhají připomínková řízení, tak bych vám doporučoval, pokud by to bylo možné, aby v příští zprávě, která je jistě zajímavá a jistě by měla být komplexní, bylo i připomínkové místo, dotčený, ten, ke kterému ta zpráva míří. Jinými slovy třeba Komunistická strana Čech a Moravy, třeba SPD, třeba další politické strany, pokud jsou tam zmiňovány jako nějaké riziko. Aby ta zpráva o extremismu byla komplexní a aby se mohli ti, kterých se týká, připravit na vyjádření, vyjádřit se k ní a patřičně odpovídat na všetečné otázky novinářů. Protože sami uznáte, že není nic horšího než odpovídat na něco, o čem vlastně vy nevíte, a novinář nad vámi jasně vítězí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan ministr vám odpoví do 30 dnů.

Prosím pana poslance Kaňkovského o interpelaci, ve které bude interpelovat ministra Vojtěcha ve věci distribuce léčiv. Připraví se pan poslanec Jelínek.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne vám všem. Vážený pane ministře, já navážu na interpelaci, kterou tady dnes měl pan poslanec kolega Pawlas a týká se dostupnosti léků občanů České republiky.

Nejen my dva, ale jistě se tady ve Sněmovně shodneme, že na základě platné legislativy nesmí být žádnému občanu České republiky upírána dostupnost léků, které kvůli svému zdravotnímu stavu nezbytně potřebuje. Toto právo pacienta je zakotveno zejména v zákoně o léčivech, ale i v další legislativě.

Vy jste tady hovořil v odpovědi o tom, že tady vznikl problém po poslední novelizaci zákona o léčivech v minulém volebním období. Možná si ti, kteří tady v tom minulém volebním období byli, pamatují, že tady byla poměrně vzrušená diskuze ohledně toho zmíněného pozměňovacího návrhu. Já úplně nesouhlasím s tím, že ministerstvo se k tomu nemohlo vyjadřovat, ano, neproběhlo klasické připomínkové řízení, nicméně se to velmi obšírně diskutovalo na několika i pracovních jednáních a následně na výboru pro zdravotnictví, následně zde na plénu a poté ještě v Senátu. Ministerstvo se k tomu vyjadřovalo.

To, že ta novelizace proběhla, tak jak proběhla, to už v tuto chvíli nezměníme. Nicméně v tuto chvíli musíme naplňovat platný zákon. Ta situace v tuto chvíli skutečně je taková, jak zde zmínil kolega Pawlas. V řadě lékáren i poměrně běžné léky pacientům chybějí a pacienty potom čeká ponižující turistika po lékárnách v okolí, či vzdálenějším okolí, případně obvolávání lékáren, kde ten svůj lék jsou schopni dostat.

Já jsem přesvědčený o tom, že úkolem Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv je dohlížet na dodržení zákona a zjednat nápravu. Vy jste tady řekl, že připravujete změnu legislativy, to já samozřejmě vítám, ale musíme pro pacienty udělat něco v tuto chvíli. A také jste zde zmínil, že jádrem sváru je určení takzvaného tržního podílu. (Místopředseda Pikal: čas, pane poslanče.) Přesto jsem přesvědčený o tom, že i toto lze v současné době vyřešit.

Takže já se vás chci zeptat, pane ministře, co v tuto chvíli, než bude ta změna legislativy, udělá Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv pro dodržení zákona o léčivech, aby čeští pacienti nebyli vystaveni ponižující turistice po českých lékárnách. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ono je to trošku složitější. Když se podíváme na to, kolik je u nás obchodováno léčivých přípravků, je to 8 288 kódů, z toho 5 506 je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Z toho je samozřejmě zřejmé, že žádná lékárna nemůže v danou chvíli disponovat celým sortimentem na trhu. Zkrátka to není ani technicky možné.

Když jsem se ptal na to, jaká vlastně ta situace dneska je, SÚKL přijal do 30. 5. pět podnětů přímo od lékárníků a jeden prostřednictvím zástupců České lékárnické komory. Nejsou to desítky podnětů, jsou to skutečně jednotky. Takže také je otázka, jak velký ten problém je, jestli je skutečně systémový, anebo je to problém nějakých jednotlivých případů. Ale já ho nechci zlehčovat, určitě ne, určitě ten problém existuje, nechci ho nějak bagatelizovat.

Znovu opakuji, tady se novelizoval - já jsem shodou okolností u toho byl, když jsem pracoval na Ministerstvu financí, sledoval jsem to - novelizoval se zákon o léčivech, dal se tam onen pozměňovací návrh, ano, vedla se o něm diskuze. Na druhé straně je pravda, že Ministerstvo zdravotnictví nebylo úplně příznivcem tohoto pozměňovacího návrhu, upozorňovalo na ty problémy, které jsou a které bohužel tam jsou stále, protože ten pozměňovací návrh se zkrátka přijal v tom znění.

To že tam není jasně dána kompetence toho nebo onoho subjektu, tedy Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který má stanovovat tržní podíly, není tam jasně dáno, na základě čeho, z čeho se mají počítat, jestli jenom z receptových léků, nebo i z volně prodejných, jestli se má jednat o objem vyjádřený finančně, nebo o objem vyjádřený v počtu balení atd., to tam zkrátka nikde není definováno, jak vlastně ten tržní podíl stanovovat. A to je problém toho, že se to dělalo takto, řekněme na koleni, pozměňovacím návrhem, řádně se to neprodiskutovalo. Ale to už je samozřejmě pozdě bycha honiti, je to v tom zákoně dané. Já pouze říkám, že my v současné době, ani SÚKL na základě té současné platné právní úpravy nemůže efektivně toto vymáhat a je nutné přijmout změnu legislativy, která ale určitě nemůže být otázkou let. My na tom pracujeme, máme v zásadě z 80 % připravenou změnu. Jedná o ní ona pracovní skupina. Chceme ten návrh předložit určitě do konce roku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP