(16.00 hodin)

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Takový návrh nepadl.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Dobrá, takže nemáme teď o čem hlasovat. Otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy, přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny. Mám tady tři přihlášky. Prosím paní poslankyni Fialovou a potom paní poslankyni Balcarovou.

 

Poslankyně Eva Fialová: Ještě jednou hezké odpoledne. Já bych se ráda tímto přihlásila ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 538. Jak zaznělo v obecné rozpravě, týká se pouze formulační úpravy z ceny na referenční finanční limit.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Balcarová.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se ráda přihlásila k pozměňovacímu návrhu, sněmovnímu tisku (dokumentu) 536. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já jsem teď nezaznamenal, zda tam je číslo toho pozměňovacího návrhu. (Posl. Balcarová: 536.) Děkuji.

Prosím pana poslance Zahradníka

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, já se chci přihlásit ke dvěma pozměňovacím návrhům. První se týká elektřiny v dopravě a je to sněmovní dokument 548. Druhý se týká kontrol kotlů, sněmovní dokument 549. K oběma návrhům, které jsem v obecné rozpravě podle mého názoru dostatečně zdůvodnil, se v tuto chvíli hlásím.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Žádné další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, tak ji končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Ano. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za tu diskusi. Já slibuji, že posoudíme v rámci jednání výborů všechny návrhy. Jenom bych vás chtěl ujistit, že samozřejmě Ministerstvo životního prostředí - protože tady to zaznělo tak trochu, jako že jsou různě hájeny zájmy životního prostředí a kvality ovzduší. Já si myslím, že je tady obecná shoda na tom, že kvalita životního prostředí, a kvalita ovzduší do toho samozřejmě patří, je jednou z nejvyšších priorit, které tady můžeme mít, protože to je o kvalitě života. Ale je vždycky dobré opravdu vědět, co který návrh přinese. My se opravdu zabýváme každým pozměňovacím návrhem velmi detailně, jsme tady od toho, máme na to odborníky. Já se těším na další debatu ve výborech v návaznosti na nové pozměňovací návrhy, které přišly.

Děkuji vám za tu debatu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní zpravodajka.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Já už jenom po té velmi dlouhé debatě doplním velmi stručně, že tady nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, nicméně věřím tomu, že garanční výbor pro životní prostředí se tomu bude velmi intenzivně věnovat i po té zkušenosti z předchozího zasedání výboru, kdy jsme tomu věnovali nad rámec stanoveného času asi ještě další hodinu a půl. Takže doufám, a chtěla bych k tomu i pana ministra vyzvat, že třeba přijde osobně obhájit tento zákon do garančního výboru, abychom měli možnost probrat jednotlivé detaily pozměňovacích návrhů, které vnímám taktéž... Tu kritiku samozřejmě chápu ve smyslu toho, že bychom měli znát ty dopady. Ale neodpustím si přece jenom poznámku, že řada pozměňovacích návrhů, jak tady už řekl předseda poslaneckého klubu ODS Stanjura úplně na začátku, přichází skutečně z poslaneckých lavic vládní strany. To znamená, dá se předpokládat, že byly velmi konzultovány, ne-li připraveny přímo na ministerstvu, a i tam bych řekla, že mnohdy nám chybí informace o dopadech. Právě proto, že návrhy jsou tak rozsáhlé a nejsou součástí připomínkového řízení, tak by bylo dobré od této praxe ustoupit a v budoucnu už samotnou novelizaci připravit i se změnami, které tam ministerstvo chce prosadit, a nevyužívat k tomu následně pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Vzhledem k tomu, že není o čem hlasovat, končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod

 

3.
Vládní návrh zákona o podmínkách využívání
genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
/sněmovní tisk 15/ - druhé čtení

Z pověření vlády prosím pana ministra životního prostředí a vicepremiéra Richarda Brabce. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, tady věřím, že debata možná bude kratší z toho důvodu, ne že by Nagojský protokol nebyl tak sexy jako novela zákona o ochraně ovzduší, ale myslím, že proto, že se uspořádal kulatý stůl, a já to velmi vítám, na základě projednávání v prvním čtení. Myslím, že všechny věci, které tady byly otevřeny, se tam diskutovaly.

Já jenom krátce připomenu, že po prvním čtení a především po debatě v rámci výboru pro životní prostředí byla otevřena celá řada otázek, která se týkala registrace sbírek genetických zdrojů, kde byly vyjadřovány určité pochybnosti ohledně toho, proč, zda a případně jaké sbírky podléhají této registraci a jaké důsledky z toho plynou. Já bych proto rád zdůraznil, že registr sbírek v Evropské unii je dobrovolný nástroj, který zavádí implementované nařízení, a že návrh zákona pouze upřesňuje, jakým způsobem mohou o registraci tuzemští držitelé sbírek požádat, pokud o to - opět zdůrazňuji - budou mít zájem. Není to tedy povinné. Nařízení tento nástroj zavádí, protože právě z těchto sbírek získávají uživatelé materiál pro svůj výzkum nejčastěji. Do registru může být tedy zařazena pouze ta sbírka, jež zavedla systém kontroly nad původem genetických zdrojů, které poskytne uživatelům, a může tak garantovat, že poskytované genetické zdroje byly získány v souladu s právními předpisy země jejich původu.

Debata byla vedena také o domnělé retroaktivitě projednávaného návrhu. V tomto ohledu si vás dovolím informovat, že implementované nařízení, a tudíž i projednávaný návrh zákona se uplatní pouze ve vztahu k těm genetickým zdrojům, které byly získány až po vstupu Nagojského protokolu v platnost, tedy až po říjnu 2014.

Další vznesené výhrady se týkaly formální stránky projednávaného návrhu zákona, například údajné nesrozumitelnosti některých pojmů nebo terminologického problému. Já bych zase chtěl jenom zdůraznit, že samotný návrh zákona je pouhým adaptačním právním předpisem a od této jeho povahy se odvíjí i ta formální podoba.

Jak už jsem řekl, na základě projednávání zákona v prvním čtení byl uspořádán kulatý stůl, k němuž byli přizváni i zástupci vědecké obce, a diskuse s vědeckými pracovníky pak pokračovala na půdě Ministerstva životního prostředí. Troufám si konstatovat, že veškeré připomínky zástupců vědecké obce se podařilo vypořádat a hlavní nejasnosti vysvětlit. Také ve spolupráci s nimi byl připraven pozměňovací návrh, který v maximální možné míře snižuje administrativní zátěž uživatelů. Pozměňovací návrh byl předložen prostřednictvím pana poslance Zahradníka. Byl přijat výborem pro životní prostředí a ministerstvo samozřejmě tento pozměňovací návrh podporuje.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu. Dále byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výborů vám byla doručena jako tisky 15/1 až 15/3. Prosím zpravodajku výboru pro životní prostředí paní poslankyni Balcarovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnila pozměňovací návrhy. Prosím.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych vás seznámila s obsahem tisku číslo 15, ale na začátek bych chtěla avizovat, že pokud proti tomuto pozměňovacímu návrhu, který předkládá pan poslanec Zahradník k zákonu jako takovému, nebudou žádné výhrady, tak bych doporučila, abychom už tento zákon dále neprojednávali ve výboru pro životním prostředí jako garančním a abychom i na této schůzi ten zákon projednali ve třetím čtení. O tom jsem vás chtěla informovat na začátek.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pardon, paní poslankyně. To je samozřejmě možné, ale prosím, abyste se ještě potom přihlásila do obecné rozpravy a tam to navrhla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP