Pořad 2. schůze

2. schůze (28., 30. listopadu 2017)

Zahájení schůze

1. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Projednávání (28. listopadu 2017)

2. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (28. listopadu 2017)

3. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2017 (2. až 7. volební období) /sněmovní dokument 12/

Projednávání (28. listopadu 2017)

4. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Projednávání (28. listopadu 2017)

5. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby

Projednávání (28. listopadu 2017)

6. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby

Projednávání (28. listopadu 2017)

7. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací a způsobu jejího ustavení nebo volby

Projednávání (28. listopadu 2017)

8. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů a způsobu jejího ustavení nebo volby

Projednávání (28. listopadu 2017)

9. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby

Projednávání (28. listopadu 2017)

10. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby

Projednávání (28. listopadu 2017)

11. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby

Projednávání (28. listopadu 2017)

12. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby

Projednávání (28. listopadu 2017)

13. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a způsobu jejího ustavení nebo volby

Projednávání (28. listopadu 2017)

14. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací

Projednávání (28. listopadu 2017)

15. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Projednávání (28. listopadu 2017)

16. Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí

Projednávání (28. listopadu 2017)

17. Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017

Projednávání (28. listopadu 2017)

18. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (30. listopadu 2017)

30. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Projednávání (30. listopadu 2017)

31. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka

Projednávání (30. listopadu 2017)

32. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody

Projednávání (30. listopadu 2017)

33. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (30. listopadu 2017)

Slib poslanců

Projednávání (28. listopadu 2017)Přihlásit/registrovat se do ISP