Pořad 1. schůze

1. schůze (20., 22., 24. listopadu 2017)

Zahájení schůze

1. Slib předsedajícího ustavující schůze Poslanecké sněmovny

Projednávání (20. listopadu 2017)

2. Slib poslanců

Projednávání, část č. 1 (20. listopadu 2017)
Projednávání, část č. 2 (22. listopadu 2017)

3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů

Projednávání (20. listopadu 2017)

4. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů

Projednávání (20. listopadu 2017)

5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (20. listopadu 2017)
Projednávání, část č. 2 (22. listopadu 2017)

6. Návrh na ustavení mandátového a imunitního výboru

Projednávání (22. listopadu 2017)

7. Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru

Projednávání (22. listopadu 2017)

8. Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců

Projednávání (22. listopadu 2017)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny

Projednávání (22. listopadu 2017)

10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Projednávání (22. listopadu 2017)

11. Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (22. listopadu 2017)
Projednávání, část č. 2 (24. listopadu 2017)

12. Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. listopadu 2017)

13. Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. listopadu 2017)

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. listopadu 2017)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. listopadu 2017)

16. Vyhlášení lhůty na podávání návrhů na členy výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. listopadu 2017)

17. Návrh termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. listopadu 2017)Přihlásit/registrovat se do ISP