(19.00 hodin)

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezký dobrý večer. Opravdu se budu snažit být stručný.

Určitě zemědělství je velmi důležité pro rozvoj venkova a mělo by se podporovat nějakým způsobem tak, aby opravdu především na venkově vznikaly další malé farmy, další zemědělské podniky i potravinářské podniky. Ale to jsem nechtěl říci. Spíše jsem chtěl upozornit na to, že na jižní na Moravě, na Vysočině i v jižních Čechách samozřejmě mají smůlu v tom, že přece jen je tam větší teplo, je tam i sucho, ale pravděpodobně tam došlo v uplynulých padesáti letech k nějakým velkým zásahům do přírody, které stáhly vodu z určitého území. Proto bych doporučoval panu ministru životního prostředí, aby třeba nepovoloval stavby, které by mohly ohrozit ještě hospodaření s vodou v dané oblasti, jako je třeba jižní Morava apod., kdyby se otevíraly nové štěrkovny a pískovny, protože ty můžou přinést té krajině opravdu velké nebezpečí, že stáhnou vodu z velkého území. Myslím si, že tak jak to říkal pan ministr, že vidí ty pásy zelené atd., ony už tady byly i za minulé vlády, biokoridory kolem lesa se dělaly a samozřejmě by se měly dělat dál. Ale pořád to není to, co by to mělo být, tzn. že by plochy neměly mít rozlohu 200 a více hektarů, což si myslím, že je v kompetenci Ministerstva zemědělství. Takže tolik jenom na sdělení.

Jinak musím poděkovat našim zemědělcům v našem kraji, kteří měli to štěstí, že jim tam více pršelo, a měli velmi dobrou úrodu, dokonce nadprůměrnou. Třeba můžou nějakým způsobem pomoci zemědělcům na jižní Moravě a jinde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, čas se naplnil pomalu, ale jistě. Že mě to nenapadlo, že v této době se především budou jednotlivé vládní minulé či současné garnitury napadat, kdo za to může. Býval bych býval byl ještě racionálnější.

Nicméně musím říci, že mýtus o škodlivosti velkoplošného hospodaření je doopravdy pouze mýtem, a že jestli tedy chceme dojít ke kořenu toho problému, i když ta konkrétní opatření nám to nepřinese, že teprve pan ministr - a pan ministr - a pan ministr vyrobí, tak musíme říci, ptejme se, kdo nechal uřezat kravám ty hlavy a to celé zbortilo celý ten osevní postup a přísun organické hmoty do půdy, ale to bychom tady byli ještě mnoho hodin.

Takže já v této chvíli si dovolím poděkovat za diskusi, která probíhá do této doby, a přece jenom navrhuji usnesení. A teď, prosím pěkně, věnujte mi pozornost: Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci ministra zemědělství o postupu řešení následků katastrofálního sucha a žádá zemědělský výbor, aby projednal a zkonkretizoval jednotlivá opatření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Návrh tohoto usnesení bude potřeba přednést v podrobné rozpravě, abychom o něm mohli dát hlasovat. Já bych vás poté poprosil, abyste ho zopakoval.

Žádnou další přihlášku do rozpravy nevidím. V tom případě končím a táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo - pane ministře? Pane zpravodaji? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k podrobné rozpravě a požádám vás, pane zpravodaji, abyste přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Odkazuji se na návrh usnesení, který jsem předložil v obecné rozpravě. Ale vzhledem k tomu, že je velmi složitý, radši ho zopakuji: Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci ministra zemědělství o řešení následků katastrofálního sucha a žádá zemědělský výbor, aby zkonkretizoval jednotlivá opatření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím. V tom případě podrobnou rozpravu končím. Táži se, zda chcete v tento moment závěrečné slovo - pan zpravodaj, pan ministr? Není tomu tak. Eviduji žádost na odhlášení. Já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

Návrh usnesení byl přednesen. Táži se, zda je potřeba ho zopakovat. Žádost nevidím. V tom případě dám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh usnesení tak, jak byl přednesen v podrobné rozpravě, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 30, přihlášeno 96 poslankyň a poslanců, pro návrh 88. (Proti nikdo.) Já konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Ještě přečtu omluvy. Dnes od 18.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Ondřej Benešík, dále od 19 hodin se omlouvá pan poslanec Tomio Okamura a Radim Fiala z pracovních důvodů do konce jednacího dne a dále od 18.16 z pracovních důvodů se omlouvá do konce jednacího dne paní poslankyně Jana Pastuchová.

Na základě dohody toto byl poslední bod dnešního jednání. Já vám děkuji, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, a přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do zítřejších 9 hodin ráno. Přeji vám pěkný zbytek dnešního dne.

 

(Jednání skončilo v 19.05 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP