(18.50 hodin)
(pokračuje Štech)

Viděl jsem jejich situaci - čtyři stupně, po několika letech revize jenom dva stupně, jeden stupeň nakonec atd. A poté, když jsme se s tím seznámili a konfrontovali se s těmi zkušenostmi, tak jsme se rozhodli pracovat právě na tomto systému, který byl předložen, a snížit neuvěřitelně vysoký počet specializačních činností, které z toho vlastně vyplynuly v tom roce 2015. Jenom upozorňuji, že tam byla řada podle nás zcela podivných specializačních pozic, které jsme snížili výrazně.

Ministerstvo v průběhu projednávání zákona v Poslanecké sněmovně tedy věnovalo velkou pozornost všem podnětům a návrhům, které jsme obdrželi ze strany odborných asociací, škol, učitelů či ředitelů, ale také ze strany poslanců či senátorů. Ministerstvo opakovaně ještě před nástupem - před rokem 2015, před nástupem našeho vedení - opakovaně představovalo kariérní řád v rámci tzv. kulatých stolů nebo, a to zcela pravidelně, na různých výjezdech za účasti ředitelů škol, učitelů i odborníků na školství. Kariérní řád byl rovněž opakovaně projednáván a komunikován se školskými odbory a s představiteli učitelských fakult. Na závěr bych ještě rád připomněl, že v rámci projednávání návrhu zákona na výjezdním zasedání ve Štiříně se debat účastnili jak poslanci a senátoři školských výborů, tak právě i zástupci odborné veřejnosti.

Výsledkem odborných diskusí jsou pozměňovací návrhy, které byly Poslaneckou sněmovnou schváleny. Zúžení výčtu osob, které budou povinně vytvářet plány osobního profesního rozvoje, pouze na učitele. Prodloužení doby, na kterou se osobní plán rozvoje tvoří, až na dva roky. Rozšíření výčtu osob - a to je velmi důležité -, které jsou zahrnuty do kariérního systému, o učitele, kterým zákon již nyní dovoluje učit bez splnění požadavku formální odborné kvalifikace, kdy jde zejména o učitele odborné přípravy na středních odborných školách, na čtyři roky. Cílem této úpravy je, aby učitelé, kterým zákon umožňuje vykonávat přímo pedagogickou povinnost, neboť se osvědčili dlouholetou praxí, mohli také čerpat výhody, které kariérní systém přináší.

Dále jsme zakotvili účast učitele třetího kariérního stupně na hodnocení učitele, který tak doplní roli školního inspektora. Posunutí povinnosti zpracovat plán profesního rozvoje školy a osobní plány profesního rozvoje až od školního roku 2018/2019. A konečně podpora flexibility příplatků pro uvádějícího učitele. Ministerstvo školství podpořilo úpravu, která umožňuje, aby příplatek pro uvádějícího učitele byl ve výši 3 000 korun, anebo ve výši 1 500 korun se současným snížením rozsahu přímé pedagogické činností. Opět zde bude ponecháno rozhodnutí na řediteli školy, který je nejlépe schopen posoudit, která z uvedených variant odpovídá lépe potřebám školy. S účinností roku 2021 připomínám také zakotvení sociálního pedagoga, protože se domnívám, že za čtyři roky doceníme jeho potřebnost daleko více než dneska.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v případě schválení návrhu s pozměňovacími návrhy Senátu Parlamentu České republiky by došlo k výraznému navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu, se kterými dosud nebylo kalkulováno a nejsou nijak pokryty. Žádám vás proto o podporu verze schválené Poslaneckou sněmovnou. Jde o nejvíce podporovaný návrh profesní podpory učitelů, který má na rozdíl od senátní verze garantované rozpočtové krytí, tvoří ucelený systém podpory zkušených i začínajících učitelů. Mimo jiné velká část ředitelů samozřejmě již nyní pracuje se začínajícími učiteli, definuje někoho, vyčleňuje někoho, kdo je jakýmsi uvádějícím učitelem, pouze s tím, že na něj nejsou žádné prostředky, jak tu práci ocenit. Včetně lepší návaznosti, a to je také důležité, na přípravu budoucích učitelů na učitelských fakultách. Tu komunikací jsme zahájili před dvěma lety a je tam tlak na to, aby vlastně ta návaznost, ta příprava učitelů na fakultách lépe respektovala návaznosti potom na první roky učitelské praxe.

Domnívám se, že je jasné, že učitelské povolání je náročné svým významem často jen deklarovaným verbálně, pro budoucí generace naprosto zásadní. Máte nyní šanci poskytnout učitelům podporu i přes různé výtky a nedokonalosti, podporu, po které volají více než dvě desítky let. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi školství Stanislavu Štechovi. Nyní požádám zpravodajku garančního výboru, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyni Vlastu Bohdalovou o její vyjádření. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobrý podvečer, vážený pane ministře, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Vždycky se hrozně naštvu a rozčilím, když školství, pedagogové a celý vzdělávací systém se stane politikařením v naší době. A to se stalo právě tady a teď. O kariérním řádu se diskutuje déle než 20 let. Vždycky to byla taková paní Columbová, kdo znáte ten oblíbený seriál. Všichni o ní mluvili, ale nikdo ji nikdy neviděl. Poslední dva roky paní Columbová vyšla z pozadí a začalo se o ní diskutovat, a to nejenom v kuloárech Ministerstva školství, to nejen v kuloárech Poslanecké sněmovny, ale byl tento kariérní řád projednáván s odbornými asociacemi, byl projednáván s učiteli. Byly vyslyšeny a zapracovány jejich připomínky. Bylo toho odpracováno velice moc.

A pak se stane, a je to takové zajímavé, když schválíme tento zákon v Poslanecké sněmovně, a pamatuji si, že byl schválen dost podstatnou většinou, a pošleme jej do Senátu, že se najednou objeví - to, že se objeví pozměňovací návrhy ze Senátu, to beru, je to jejich právo, zrovna tak, že beru právo, že se objeví petice, která najednou má 21 tisíc podpisů a říká, že mluví za všechny pedagogy v této zemi. Chtěla bych připomenout, vážení kolegové, že v této zemi se pedagogické činnosti věnuje zhruba 140 tisíc učitelů. A já bych tady chtěla říci, kde bylo těch 20 tisíc učitelů, kteří se v těch peticích dneska podepisují, při těch projednáváních? Kde vyjadřovali svoje obavy?

Jistě stejně jako já i vy jste dostávali teď dopisy od nespokojených učitelů, že nechtějí kariérní řád, že je máme nechat učit, že si jich nemáme všímat, ale že jim máme přidávat peníze. To musíme, samozřejmě že to musíme, protože to je velice důležité, protože naše školství bylo posledních deset let vydřené až na kost.

Ale já si znovu kladu otázku - a ty lidi některé jsem si pozvala do své kanceláře a začala jsem s nimi o problému diskutovat. A najednou jsem se dozvěděla, že ti lidé, kteří podepsali tu petici, nevědí, co v tom zákonu vlastně je. Co mě nejvíc uzemnilo, byla věta, když mi řekli: když budeme mít ty atestace, ten první a druhý stupeň, tak vy nám dáte příspěvek dva tisíce, potom tři tisíce korun, ale zastavíte nám platový automat. I tohle byl názor, nebo je názor některých petentů. A já tady tvrdím: je to lež, lež a sprostá lež! Protože platový automat, tedy postup podle let, podle tarifu nikdo nezastaví. Naopak tarify budou zvyšovány, bude navrhováno, aby se dalo 10 % do tarifů plus další procenta do nadtarifních složek. A příplatky za případné atestace jsou peníze navíc.

A ještě bych chtěla upozornit, protože zase další názor petentů: vy nás všechny nutíte dělat atestace. To přece není pravda. My říkáme mladým začínajícím pedagogům, kteří mají teď ty mokré diplomy v kapse: Ano, máte tady první dva roky na to, když jste začínajícím učitelem, abyste se učili učit s pomocí uvádějícího učitele. Ano, první atestaci musíte udělat všichni, abyste se z toho začínajícího učitele stali samostatným učitelem. Ale to, jestli si uděláte za pět let další atestaci, to je jen a jen vaše rozhodnutí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP