(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z členů vlády tady zatím nikoho nevidím (smích z poloprázdných poslaneckých lavic). Načtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 14.30 pan poslanec Jan Skopeček, dále se omlouvá pan poslanec Ivan Gabal a od 14.30 z pracovních důvodů a dne 26. 5. do 10.30 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Petrtýl a poslední omluva je paní poslankyně Miroslavy Němcové dnes od 14.30 do konce jednacího dne.

 

Budeme se zabývat bodem 343, což jsou ústní interpelace podle vylosovaného pořadí.

 

343.
Ústní interpelace

Protože pan premiér Bohuslav Sobotka je řádně omluven na dnešní odpolední jednání, tak je vždycky na vás, vážení kolegové, vážené kolegyně, jak se zachováte, jestli interpelaci vzdáte, nebo ji přednesete a budete mít do 30 dnů odpověď.

Kolega Hovorka se hlásí jako první vylosovaný a přednese svůj dotaz na předsedu vlády. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Vážený pane premiére, navazuji na svoji dřívější interpelaci. Odvětví výroby zdravotnických prostředků se potýká s neustálou novelizací evropských předpisů, které kladou významné požadavky na výrobce a především pak na notifikované osoby, které vykonávají certifikaci zdravotnických prostředků. V případě České republiky zbyly již jen dvě notifikované osoby - Elektrotechnický zkušební ústav Praha a ITC Zlín. Celkový počet notifikovaných osob v Evropě klesá s rostoucími nároky na jejich činnost a vybavení. Ve svém důsledku to znamená prodlužování doby certifikace, odmítání požadavků z nedostatku kapacit a objednávání certifikace za desetinásobné ceny v zahraničí, což znamená výrazné zvýšení nákladů a rostoucí nebezpečí ztráty konkurenceschopnosti a výrazné omezení možnosti investovat do výzkumu a vývoje nových zdravotnických přístrojů.

Za této situace může vláda výrazně pomoci zlepšit situaci výrobců a notifikovaných osob zajištěním koordinace Ministerstva průmyslu a obchodu, Ústavu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Elektrotechnického zkušebního úřadu, sekce podnikání a majetkové podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zdravotnictví a jeho fakultních nemocnic a Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Technologické agentury České republiky a laboratorní kapacity univerzit. Jde jenom o možnost zvýšení kapacity laboratoří, zajištění možnosti vykonávat klinické zkoušky a klinická hodnocení ve státních nemocnicích za úhradu, uvolnění části prostředků na podporu infrastruktury laboratoří buď samotného EZÚ, případně poskytnutí infrastruktury kapacit univerzit za úhradu, zajištění jednoznačného výkladu směrnic a norem Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Příští týden pořádá podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku jednání na tato problematická témata.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, prosím dodržujte čas.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Dovoluji si vás, pane premiére, požádat o zajištění koordinace mezi zmiňovanými úřady v zájmu udržení konkurenceschopnosti českých výrobců zdravotnických prostředků, notifikovaných osob a udržení výroby zdravotnických prostředků v České republice za únosné ceny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi, který byl vylosován jako první. V souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny vám předseda vlády odpoví do 30 dnů.

Nyní je vylosovaný pan poslanec Tomio Okamura jako druhý, připraví se pan kolega Josef Hájek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, při sestavování vaší kandidátky ČSSD pro letošní volby do Poslanecké sněmovny jste projevil nebývalou citlivost na platy manažerů placených z veřejných peněz, když jste škrtl hejtmana Zimolu jako lídra Jihočeského kraje, přičemž hlavní záminkou proti němu jsou skutečně neuvěřitelně vysoké platy manažerů v Krajské nemocnici.

A já se vás ptám jasně a na rovinu: Budete se škrty opravdu důsledný a škrtnete z kandidátky i sebe jako člověka nejvíce odpovědného za tunelování státu prostřednictvím nehorázně přemrštěných platů a odměn zástupců státu ve vedení firem a v jejich orgánech? Skoncujete s trafikami pro stranické vysloužilce? Už po desetiletí mají totiž manažeři státních firem bez ohledu na výsledky neuvěřitelné platy a odměny. Je to právě kvůli vládám ČSSD, hnutí ANO, KDU-ČSL a TOP 09. Státní manažeři berou miliony ročně a většinou za velmi mizernou práci, přičemž je jedno, zda jde o České dráhy, nebo o firmy ovládané státem jako ČEZ. Ředitel České pošty Elkán má smluvní plat až osm milionů korun ročně, z toho 3,78 milionu je pevná složka. Roční příjem přes 6 milionů s odměnami si užívá i po seškrtání také generální ředitel Českých drah nebo generální ředitel Výzkumného ústavu železničního, který má pouhou stovku zaměstnanců. Za celá léta od dob, co jste byl ministrem financí, jste s tím nikdy nic nedělal a nic jste s tím nedělal ani jako premiér. Ani vy, ani ministři za hnutí ANO a KDU-ČSL jste nic neudělali pro změnu, proto platí výše uvedené konkrétní případy.

Žádám vás, zveřejněte platy všech manažerů státních firem, které překračují plat ministra. Veřejnost má právo se dozvědět, koho a za co královsky platí.

A co váš podpis pod privatizací OKD, která způsobila České republice miliardové škody? A co váš návrh na zvýšení platů politiků a soudců o 3,8 %, které jste si vy, Andrej Babiš a Pavel Bělobrádek protlačili před dvěma roky Sněmovnou? A tady bych rád zdůraznil, že já i naši poslanci SPD jako jedni z mála hlasovali proti zvýšení platů politiků a soudců, a dokonce jsem navrhl zamrazení platů politiků a soudců do roku 2018. To jste mi však zamítli. Proč? Odpovězte jasně a bez vytáček.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi. Opět v souladu s jednacím řádem vám bude odpovězeno písemně do 30 dnů. Jistě nejen vy se budete těšit na tu odpověď.

Pan poslanec Josef Hájek a připraví se pan poslanec Jiří Koubek. Pan poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající. Pane nepřítomný premiére, v roce 2004 jste prodal 46procentní podíl státu na společnosti OKD za směšných 4,1 miliardy korun. To, že se jednalo o nevýhodný prodej, konstatovala ve svém usnesení Poslanecká sněmovna. V roce 2004 jste byl mladý, nezkušený ministr financí, který údajně slepě věřil odhadcům. To dokážu pochopit. Co nedokážu pochopit, je to, že děláte všechny kroky proti tomu, aby se po vytunelování společnosti OKD Bakalou do rukou 44 tisíc hornických rodin vrátily alespoň byty. To, že za zády tisíců hornických rodin kopete za Bakalu a nikoliv za horníky, dokazuje i vaše mailová korespondence s panem Ivanem Přikrylem. Je pravdou, že tato vaše korespondence vám byla ukradena, a určitě není slušné číst takovou korespondenci. Nicméně pokud se naše ctěná Sněmovna zabývá obsahem nelegálně pořízených nahrávek pana Babiše, cítím povinnost v zájmu 44 tisíců hornických rodin je také seznámit s obsahem tohoto uniklého mailu.

Dne 20. prosince 2015 vám, pane premiére, pan Přikryl napsal - cituji: "Vážený pane premiére, pro vaše časové vytížení a také proto, že na týden odjíždím mimo ČR, vás chci informovat, že jsem podle našeho dohovoru učinil úkony v kauze OKD, tak jak jsme o nich hovořili." Pan Přikryl dále pokračuje slovy - cituji: "Měl jsem možnost nahlédnout do spisu s omluvou. Pojala mě hrůza, jaké právní nepřesnosti obsahují argumenty obžaloby."

V souvislosti s touto korespondencí se vás, pane premiére, ptám: Za prvé, ohlásil jste na policii podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s nelegálním nahlédnutím do takzvaného živého spisu? Pokud ne, tak proč? Pokud ano, tak s jakým výsledkem? Za druhé, jste ochoten a připraven se omluvit 44 tisícům hornických rodin za to, že ve sporu o hornické byty podporujete gaunera Bakalu?

Děkuji za odpověď. (Slabý potlesk ve středu sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Josefu Hájkovi za jeho interpelaci. Opět platí, že do 30 dnů dostanete písemnou odpověď od předsedy vlády.

Další s vylosovanou interpelací je pan poslanec Jiří Koubek, připraví se paní kolegyně Langšádlová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající.

Vážený pane nepřítomný premiére, je mi líto, že nejste přítomen na dnešních interpelacích. Obracím se totiž na vás opětovně v kauze prodeje sídliště Písnice společností ČEZ. Jistě je vám známo, že vítěz soutěže společnost Kennial na konci dubna oznámila, že od soutěže odstupuje a nezaplatí za komplex 739 bytů a celé to prostranství sídliště, které má více než pět hektarů. Podle sdělení společnosti Kennial jsou důvodem právní vady tendru a žaloba nájemníků na určení vlastnictví. Cituji z vyjádření společnosti Kennial: "Po důsledném zanalyzování vnímáme jako relevantní popis nároků a práv nájemníků k těmto bytům. Existují právní vady, které nebyly součástí podmínek tendru, a prodávající za tyto vady neposkytl dostatečné záruky." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP