(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Pan ministr si přeje reagovat. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Máte pravdu, že správní řád je úplně nevhodný k tomu, aby se podle něj dělaly ceny léků. To je moje hluboké přesvědčení. A můj názor je, že pro stanovování cen by se mělo udělat něco takového, co třeba používá daňová správa, jako je daňový řád. Čili bychom měli připravit vlastní řád, který by nebyl takovým způsobem komplikovaný, jako je správní řád.

Ještě co se týče těch bonusů. Víte, dnes je fakt, že stojíme před otázkou, jestli vztah mezi poskytovatelem a plátcem, čili zdravotnickým zařízením a pojišťovnou, je vztah obchodní, nebo vztah veřejnoprávní smlouvy. Pokud řekneme, že je vztahem veřejnoprávním, máte pravdu, pokud prostě zdravotnické zařízení vykázalo pojišťovně milion za kardioverter a koupilo ho za 400 tisíc, tak je to špatně. Pokud má vztah obchodní, tak jakoby 600 tisíc ušetřili, ale je otázka číslo dvě, která je legitimní, co s těmi 600 tisíci udělali. Pokud je použili na zlepšení zdravotní péče a ten vztah byl obchodní, tak je to asi v pořádku. Pokud samozřejmě - tak to už je potom otázka úplně jiných orgánů, o kterých se můžeme bavit.

Dnes opravdu stojíme před tím, že se musíme dohodnout, já ani nevím, kdo by to měl stanovit, jaký je vlastně vztah mezi plátci a poskytovateli. Je to obchodní vztah, nebo to není obchodní vztah? O tom se dneska asi budeme nejvíce bavit.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Další interpelace - paní poslankyně Nytrová není přítomna v sále, takže další interpelaci s číslem 21 nám přednese pan poslanec Petr Bendl. Bude to interpelace na nepřítomného ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, prosím o odpověď na následující otázky. Podle mých informací, když se chce někdo dostat ke státní zakázce na Ministerstvu životního prostředí, musí tak učinit v řadě případů cestou soukromých portálů, a chce-li se tam přihlásit, musí za každou přihlášku zaplatit nikoliv formou kauce, nikoliv formou nějakého bankovního krytí se dostává k zakázce, ale formou zaplacení poplatku se teprve dostane k výběrovému řízení. Pak buď je, nebo není úspěšný, nicméně poplatek propadá, předpokládám, té soukromé firmě, která takovýto portál provozuje. Při debatě na téma zákona o veřejných zakázkách jsme o tom hodně mluvili, neboť ÚOHS to zpochybňoval nejen jaksi jako neetické chování státu, ale také jako snahu likvidovat konkurenci, protože když pak někdo stojí o tu zakázku a vícekrát prohraje, stojí ho to značné finanční prostředky.

Tak se ptám, zdali je to běžné, jak se na tu situaci díváte, kdo takovéto firmy vybral, zdali víte, jakým způsobem na státních zakázkách vydělávají a kolik to vlastně ročně dělá. Zdali tímto nezprostředkováváte případně i zakázku, která už je mimo hranici, nebo odpovědností podle zákona o veřejných zakázkách něco takového soutěžit. Já sám to považuji za neetické. Chtěl jsem se na to zeptat dnes i premiéra, zdali je to běžné i na ostatních ministerstvech. Prosím o vaši odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, abyste zůstal na svém místě a přednesl další interpelaci, tentokrát na ministra zemědělství Mariana Jurečku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Moje otázka je jednoduchá, vážený pane ministře. Já bych se rád zeptal na to, jaký je stav rezervního fondu Lesů České republiky k dnešnímu dni, jaký byl stav rezervního fondu Lesů České republiky ke dni vašeho nástupu a jakým způsobem byly využívány a za jakým účelem finanční prostředky tohoto fondu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Interpelace bude zodpovězena písemně. Další interpelaci na ministra zdravotnictví přednese pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já bych se chtěl zeptat, jak daleko je Ministerstvo zdravotnictví s přípravou novelizace zákona o zdravotních službách, konkrétně v části, která se týká Národního zdravotnického informačního systému, s aplikací nového nařízení Evropské unie, která se týká ochrany osobních údajů, takzvané GDPR. Protože jak jistě víme, toto nařízení má být v platnosti zhruba od září příštího roku a všechny členské země jsou povinny implementovat toto nařízení do právního řádu. Předpokládám, že to bude poměrně značný zásah do zdravotnické legislativy nejenom v oblasti zdravotních služeb, ale i specifických zdravotních služeb a že zřejmě na to musí legislativa ministerstva velmi pružně reagovat, a ten čas je velmi krátký. Když se do toho vloží volby, tak předpokládám s ohledem na tvorbu těch předpisů, že vlastně těsně po volbách by mělo Ministerstvo zdravotnictví předkládat nějakou novelu toho zákona, aby byla splněna lhůta, dokdy má toto nařízení být implementováno do českého právního řádu.

Takže bych se chtěl zeptat, jak je ta příprava daleko a jak konkrétně se dotkne zákona o Národním zdravotnickém informačním systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní má slovo ministr zdravotnictví pan Miloslav Ludvík.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji, pane předsedající. Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, mohu vás ujistit, že GDPR bude záležitost, která mě definitivně zbaví posledních černých vlasů, protože musím říci, že to je věc, která není úplně přesně právně ukotvená, nikdo úplně přesně neví, co všechno do toho spadá, ale všichni tuší, že to bude stát strašné peníze. Mimochodem, kdybych ještě navázal na naši předchozí debatu, tak na to hlavně peníze v systému veřejného zdravotního pojištění prostě nejsou. Upřímně řečeno, možná budeme šťastní, že nemocnice mají ty bonusy, aby vůbec měly z čeho tu fyzickou ochranu dat, což vlastně je GDPR, zaplatit.

My v tuhle chvíli, ÚZIS, čili Ústav zdravotnických informací a statistiky, připravuje obecnou metodiku dopadu GDPR na různé oblasti zdravotnictví a ten rozbor by měl být, a pan docent Dušek, což je workoholik první kategorie, slibuje, že to bude hotové do konce června. Čili my budeme zhruba koncem června tušit, jak situace bude, ale říkám, že situaci komplikuje fakt, že k ustanovení GDPR prostě neexistuje jednoznačný právní výklad, a to ani ze strany vydavatele. Nemám z toho vůbec žádnou radost a tuším, že to bude dost komplikovaná věc.

Pokud jde o databáze NZIS, tedy Národního zdravotnického informačního systému, tak by neměl být dopad nijak dramatický, protože to samotné nařízení jasně vymezuje výjimky z řady striktních ustanovení pro zdravotnictví jako takové, pro vedení zdravotnické dokumentace i pro národní registry, které mají oporu v zákoně, což je případ právě NZIS.

Ještě po schválení novely zákona č. 372, která byla realizována v roce 2016, byla zahájena zásadní rekonstrukce NZIS a dnes v podstatě díky tomu, že jsem zrušil KSRZIS, tak se to dnes dostalo do přímé působnosti vlastně jednoho jediného bodu na Ministerstvu zdravotnictví, které má zároveň na starosti eGovernment.

V tuhle chvíli musím říci, že pro pokračování prací je v podstatě důležité to, jestli se podaří prosadit další novelu zákona 372, která by se toho měla týkat, což jste správně řekl, že už bude muset být až po volbách. Aspoň to, co my tušíme z řady mezinárodních konferencí, které se na toto téma po Evropě v poslední době hekticky konají, tak pravděpodobně jdeme správným směrem.

Říkám, že v tuto chvíli nejsem schopen říci nic víc, že aspoň dílčí ukázky z toho rozboru, který mám k dispozici, ukazují, že by dopad zrovna na NZIS neměl být dramatický. Dopad GDPR ale bude velmi dramatický na resort zdravotnictví jako takový, konkrétně na poskytovatele zdravotnických zařízení. To už tady mohu říci rovnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Táži se pana poslance, zda má zájem o doplňující dotaz. Není tomu tak. V tom případě ho požádám, aby přednesl svoji další interpelaci. Tentokrát bude interpelovat ministra dopravy Dana Ťoka ve věci zpoždění vlaku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP