(18.50 hodin)
(pokračuje Laudát)

Velmi mě tady baví ta diskuse o střední třídě. My už na to upozorňujeme dlouhodobě, že vy tady devastujete střední třídu. Já jsem si teď všiml na těch diskusích v souvislosti s tím, že ekonomický expert pana premiéra Sobotky přišel s progresivním zdaněním, tak vlastně vedlejším produktem diskuse bylo, zda to je, nebo není útok na střední třídu. Četl jsem si velmi komická vyjádření tzv. odborníků ekonomů na to, co je a co není střední třída. Jenom hlupák si může myslet, že střední třída je definována financemi. Je to jedno z mnoha kritérií. Kritérium možná podstatné, ale jenom jedno z nich. Střední třída jsou učitelé. Nedosahují možná ani na tu spodní lajnu, kde začíná ten parametr členů pro jednoho jednotlivého člena střední třídy, 30 tis. korun měsíčně plat nebo mzda. A ta kritéria jsou vzdělanost, schopnost stát na vlastních nohou, starat se o své děti, budovat si nějaké nástupnictví, zodpovědně spravovat majetek. Podcenění, hrubě podcenění, finančně ohodnocení mizerně a trapně např. lidé z oblasti kultury jsou střední třídou, i když mají mrzké platy. Elity, které znají naší historii, pracují za 18 tis. hrubého. A jestli se někomu mělo za ekonomického růstu přidávat a na koho se zapomíná, teď se přidává, ale velmi málo na to, v jaké jsou situaci, tak jsou to právě lidé z kultury. A střední třídu nelze definovat, ani to není těch 500 tis., to je možná zase nějaká spodní hranice příjmů. Ale říkám, příjmy nejsou jedinou skupinou.

Proč jste udělali čelem vzad? Jestliže se vezme multikriteriální hodnocení, kdo je a kdo není střední třída, tak oproti sousedním zemím nebo regionům, kde jsme byli ještě před druhou světovou válkou zcela srovnatelní, dokonce jsme byli možná i lepší, tak to je sousední Bavorsko, je to Rakousko a jsou to severní oblasti Itálie. Dneska proti těmto zemím objektivně tím hodnocením do střední třídy patří asi 40 % naší populace, kdežto v těchto zemích a regionech, které jsou stabilní, odolné proti krizi, tam patří podle stejných hodnoticích kritérií 80 %. Takže jsme na poloviční hodnotě.

A když už se bavíme o tom, proč naši občané nedosahují na vysoké platy, tak to je způsobeno tím, že tady skutečně není větší podíl práce s vyšší přidanou hodnotou. Já jsem se velmi trpně usmíval - a klobouk dolů před předchozí politickou reprezentací města Brna, která odmítla na Černovických terasách Sobotky, Babiše, Mládky a dalšími protežované vybudování skladu Amazonu. Teď ta jedna část skončila tady na západ od Prahy. Protože to je přesně ten typ firmy, který nám přidanou hodnotu se sociálním potenciálem, který by nás přibližoval k rozvinutým zemím nebo regionům typu Bavorska nebo celého Německa nebo Beneluxu, skandinávských zemí nikdy nepřiblíží.

Tudíž prosím, vy jste neudělali nic pro to, abyste více podpořili tlak na inovace. Vy jste do toho dokonce i za ekonomického růstu investovali a investujete méně než předchozí vláda v době hluboké ekonomické krize. Takže stydět byste se měli. Vy tady ordinujete i současné generaci velmi smutnou budoucnost, byť to v tuhle chvíli ještě tak nevypadá.

Já nevím, zda skončí tento bod. Chtěl bych umožnit, aby pan kolega Opálka mohl vystoupit v podrobné rozpravě a načíst pozměňovací návrh. Nicméně velmi bych vás vyzýval pro toho, kdo tady bude v příštím volebním období, abyste téma penzí odpolitizovali, aby skutečně zodpovědní odborníci předložili nějaký model a politici ho přejali bez toho, že do něj budou nekompetentně populisticky a hloupě zasahovat. Protože jste v oblasti penzí nedokázali nic v tomto období a nedokážete, tak toto by měl být hlavní message, stejně jako hlavní poselství pro další řadu oborů, ať se to týká daní, ať se to týká rozvoje moderní infrastruktury - zítra ráno se tady o tom budeme bavit -, ať se to týká vědy, výzkumu a inovací.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Pakliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Jako první vystoupí pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 5958. Nebudu dlouze zdůvodňovat, protože čas už letí, nebudu se už ani vyjadřovat k stratifikační či třídní teorii. Chtěl bych jenom říci, že podrobné zdůvodnění je součástí tohoto pozměňovacího návrhu. Pro náš klub hlasování o tomto zákonu je zásadní, protože přináší ještě revizi z dalších úhlů pohledu, co se týká parametru navyšování dalšího věku odchodu do důchodu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Opálkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan předseda Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já se tímto hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 5956 a který jsem představil v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Sklenákovi. Pakliže se nikdo další nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Neeviduji žádný návrh na vrácení zákona ani nic dalšího, o čem bychom mohli hlasovat. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Protože je 18.58, asi nemá cenu otevírat další bod. Takže ještě přečtu omluvenku - paní poslankyně Matušovská se dnes omlouvala od 18.15 do konce jednacího dne.

Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do zítřejší 9. hodiny ranní, kdy začneme bodem 293 Odpověď na písemné interpelace. Přeji vám dobrou noc.

 

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP