Středa 1. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

291.
Návrh na změny zasedacího pořádku
poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Prosím navrhovatele tohoto bodu, předsedu poslaneckého klubu ANO 2011 Jaroslava Faltýnka, aby se ujal slova. (Poslanec Faltýnek se diví.) Pane předsedo, jestli potřebujete podklady, dám vám je k dispozici. (Potřebuje a bere si je od předsedajícího.)

Poslanecká sněmovna patrně maká rychleji, než jste předpokládal.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne. Já se omlouvám, já nejsem připraven, jak řekl pan předseda Bartošek. Nicméně jedná se o návrh na změnu zasedacího pořádku, přeřazení poslanců po změnách, které proběhly v našem poslaneckém klubu. Je to v materiálu, který máte všichni k dispozici.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Eviduji zde dvě faktické poznámky - poslanci Kováčik a Sklenák? Ne, takže faktické poznámky odmažu a táži se, zda se někdo hlásí do všeobecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se pana předsedy Faltýnka, jestli chce závěrečné slovo. Ne.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. I zde se táži pana předsedy Faltýnka, zda chce závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

Dám tedy hlasovat o usnesení, které nejprve přečtu: "Poslanecká sněmovna mění své usnesení číslo 1142 ze dne 22. března 2016 a schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále podle předloženého návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 185, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 127, proti 1. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP