Středa 1. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

259.
Návrh na volbu člena Etické komise České republiky
pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Na lavice vám bylo k tomuto bodu rozdáno usnesení volební komise číslo 156 ze dne 3. února tohoto roku. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobré teď již odpoledne vám přeji. Jménem volební komise dlužím drobnou omluvu, že jsme přerušili tu zajímavou a vypjatou debatu ohledně sociálních záležitostí, a zároveň tedy prosím o pochopení, že potřebujeme další volební body projednat a naplnit orgány, které čekají na to, jak tedy dnes bude jednat a jak rozhodne Poslanecká sněmovna. Ty volební body jsou tři, já se budu snažit své vystoupení omezit na minimum.

V tuto chvíli v tom prvním bodu máme připravený návrh na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Jak řekl pan předsedající, usnesení volební komise číslo 156 je vám k dispozici, my jsme ho přijali 3. února a konstatovali jsme, že od poslaneckých klubů jsme obdrželi dva návrhy. První návrh je na našeho kolegu pana poslance Jiřího Štětinu, kterého navrhl klub hnutí Úsvit, a druhým návrhem je pan Prokop Tomek, kterého navrhuje TOP 09. Ještě k panu Tomkovi mohu doplnit, že on byl členem té komise donedávna, jeho funkční období mu skončilo dnem 10. února, takže tady TOP 09 navrhuje, aby Sněmovna případně rozhodla o tom, že bude ve své funkci pokračovat.

Každopádně volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou, tak jak je běžné u tohoto typu voleb, a pokud nebudete mít v rozpravě žádné připomínky, tak prosím, abychom poté hlasovali o návrhu na tajnou volbu.

A nyní prosím pana předsedajícího, aby otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a otevírám rozpravu. Táži se, zda se někdo hlásí. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím rozpravu. Přejete si závěrečné slovo, pane předsedo? Není tomu tak. V tom případě patrně přistoupíme k přerušení bodu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ne, ne, ne. Prosím hlasovat o tom, že bude tajná volba.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Správně. Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tajnou volbu v tomto případě, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 186, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 129, proti 1. Konstatuji, že jsme vyslovili souhlas s tajnou volbou v tomto bodě. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní tedy prosím o přerušení bodu a otevření bodu číslo 260.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, já přerušuji tento bod a otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP