(11.20 hodin)

 

Poslanec Martin Lank: Ještě jednou hezké dopoledne. Pan kolega Bartošek řekl částečně to, co jsem chtěl říci já, na co jsem chtěl upozornit já paradoxně z opozice. Pokusím se to tady trošičku uklidnit a vrátit do věcné roviny.

Já rozumím tomu, že každý z vás si závěry naší komise, tu závěrečnou zprávu, interpretuje po svém a prostě i politicky účelově. Jsme tady v politickém orgánu, každý zastává nějakou stranu a její názory, takže se to dá pochopit. Ale já chci znovu upozornit na to, co už tady v podstatě předřečníkem řečeno bylo. V té závěrečné zprávě naší komise mohou být pouze věci, které se podařilo ověřit, prokázat a doložit důkazy. Nic jiného. A naprosto - a omlouvám se, že to tak musím říci, ale je to tak - naprosto se nedá říci, že když v té zprávě je napsáno, že se něco nepodařilo prokázat, tak to prostě ještě neznamená, že se to nestalo. Prostě to jenom nejde dokázat. Čistě pragmaticky, nic ve zlém, ale takto je to nutné brát. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Sklenáka s faktickou poznámkou a po něm pan předseda Fiala také s faktickou poznámkou. Pak už to vypadá na přednostní práva pánů ministrů. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil na základě vystoupení dvou kolegů z poslaneckého klubu ANO a chci se jich zeptat, kam až chcete zajít s těmi vašimi výmysly, lží, bláboly, kterými neustále osočujete své politické kolegy.

Ten příběh začal v červnu, kdy když byl předseda bezpečnostního výboru v zahraničí, tak váš kolega jej svolal bez jeho vědomí. A co se tam mělo udát? Tam se mělo udát přesně to, o čem mluvit kolega Dolejš, aby tam byly předloženy nějaké vymyšlené, nepodložené informace, které vy byste dostali do svého stranického tisku a žily by svým životem. To se v podstatě podařilo neuskutečnit a Sněmovna se rozhodla jediným správným způsobem, že zřídila vyšetřovací komisi. Já chápu, že ty závěry se vám nelíbí, ale co budete příště zpochybňovat? Teď zpochybňujete zprávu vyšetřovací komise, která byla přijata všemi hlasy, i hlasem vašeho zástupce! Tak příště zpochybníte celý Parlament? Tak to respektujte prosím a chovejte se slušně! (Potlesk z levé části sálu.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Fiala s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Fiala: Dobrý den, dámy a pánové. Já za Občanskou demokratickou stranu chci říci pouze dvě konstatování, která se vejdou do faktické poznámky, proto jsem využil tohoto prostoru.

Za prvé. Já jsem - stejně jako pan předseda vlády, v tomto se mimořádně shodujeme - přesvědčen o tom, že vyšetřovací komise odvedla velmi dobrou práci. Zpráva, kterou předložila, je vyvážená a věcná. A nejenom to. Neobsahuje jenom nějaká konstatování, ale obsahuje i návrhy řešení, návrhy dalšího postupu a to je velmi cenné. Jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna může být na práci této vyšetřovací komise hrdá, protože vyšetřovací komise postupovala věcně a vrátila tu věc z roviny politického zneužití zpátky k faktům.

Druhé konstatování, které z toho vyplývá, je, že Občanská demokratická strana souhlasí se závěry komise a Občanská demokratická strana plně podpoří navržené usnesení Poslanecké sněmovny v této věci.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě pan poslanec Pavera.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jenom krátce mé vyjádření.

Plně chápu kolegy poslance a poslankyně z hnutí ANO, že nejsou spokojeni se závěrem komise, protože počítali, že vyjde najevo úplně něco jiného. Ale musí se smířit s tím, že ne všechno, co říkali oni, je pravda a že i jiné osobnosti, i jiné strany mají pravdu, když poukazují na to, že se tady dělo něco nekalého.

Mám dotaz na pana premiéra, jaký je jeho názor na to, že pan Šlachta byl umístěn na Ministerstvo financí, na Celní správu, zda náhodou se z toho nedá usuzovat na nějaké propojení pana Šlachty s panem Babišem. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě pan poslanec Fichtner s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Děkuji za tu zprávu, byť si o ní můžeme myslet, co chceme. Chtěl bych ovšem protestovat jako řadový poslanec proti jedné věci, a to proti té, že s tou zprávou jsem byl v podstatě seznámen dneska. Nevím, co je na ní tajného, stejně předpokládám, že už ji mají média, a pokud ne, tak ji budou mít za chvilku, protože každému leží na stole. Já bych byl rád, kdybychom dostali dost času na to si tu zprávu prostudovat detailně. Já se ji snažím teď nastudovat, ale není k tomu dostatek času a zejména při takto vyhrocené diskusi si myslím, že skutečně tu zprávu nastudovat možné není. Nevím, proč ji probíráme v nulovém časovém odstupu od doby, kdy nám byla předložena. Myslím si, že i ta přestávka, která zde byla, těžko stačí na to, abychom si ji všichni nastudovali.

Takže to je můj protest. Znovu říkám, snažím se ji nastudovat, budu na to potřebovat víc času. V tuto chvíli tu faktickou poznámku nechám, ale předpokládám, že navrhnu přerušení tohoto bodu. Tolik tedy za mne v tuto chvíli. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Chápu to tak, že vy nenavrhujete přerušení, pouze oznamujete svůj úmysl tak učinit do budoucna.

Faktická poznámka pana předsedy Stanjury.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jestli chcete, pane poslanče prostřednictvím pana předsedy, podat stížnost na to, jak to dneska probíhá, to je ta správná lavice, tam normálně sedí váš předseda poslaneckého klubu, s kterým jsme tento postup dohodli. Dokonce říkal, jestli hodina není moc. A teď jenom, já nevím jak vy, ale když čtu v duchu, ne nahlas, tak čtu rychleji. A předpokládám, že dospělý člověk i chápe, co čte. My jsme to slyšeli celé, trvalo to méně než jednu hodinu. Pokud si chcete stěžovat, tak si udělejte pořádek ve svém klubu. To byla dohoda všech předsedů poslaneckých klubů od úterka!

Ta zpráva je veřejná. Že dneska ji mají novináři. No bodejť by ji neměli. to je opravdu něco na úrovni vrcholné dedukce, že když tady pan předseda komise přečte zprávu, tak pravděpodobně skončí v médiích. Dokonce se to vysílalo živě, pokud mám správnou informaci. Máte pravdu. Je to v médiích. Opravdu! A to je jediné, co jste nám řekl ve své faktické připomínce.

Takže pokud si stěžujete, že máte málo času, tak začněte u sebe na klubu. Protože kdyby ta dohoda nebyla, tak jsme hledali jinou dohodu. My jsme o tom nehlasovali!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan poslanec Fichtner s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Prostřednictvím pana předsedajícího, já nevím jak vy, ale já si ty věci, pokud o nich mám takto hlasovat, tak si je studuji do detailu. Skutečně to, že to někdo přečte a že to potom za pár minut dostanu písemně, to nestačí k tomu, abych o tom za dvě hodiny hlasoval, o tak důležitém materiálu. Já si to musím nastudovat, musím si to přečíst, pochopit to, každou větu si přečtu několikrát, pak si o tom mohu udělat nějaký obrázek. Třeba už vidím tady, že tam jsou nějaké logické rozpory v té zprávě. Ale znovu - potřebuji na to dost času, abych si ji pořádně přečetl.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já navážu na kolegu Stanjuru a jenom to zopakuju. Při dohodě o tom, jak to bude probíhat, byl zástupce hnutí ANO, váš pan předseda klubu. Kdyby to mělo být nějak jinak, tak ta komise navrhla klidně jiné řešení. Pro nás nebylo podstatné, kdy se to rozdá, jak se to rozdá. Respektovali jsme dohodu všech politických stran a přesně tak to proběhlo. Že jste si to u vás neřekli, dobře. Vy nám vlastně říkáte "pan Faltýnek nemá žádný mandát", protože on něco domluví a vy přijdete s jinou verzí. Při vší úctě, pan Faltýnek - nemám důvod se do něho já navážet, tak se ho musím zastat - ten mandát má, je předseda klubu. A já tady tu rozpravu vůbec nechápu. Tak si tedy zvolte jiného předsedu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Schwarz.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Pane předsedo, mám tu čest aspoň vystupovat ve Sněmovně pod předsedou jednou, že také mám to štěstí...

Kolegyně a kolegové, chtěl bych se vrátit trošku zpátky. Pan Fichtner řekl, co potřebuje, řekl svůj názor. Opět se zaútočilo na to, že to byla dohoda. Já tomu rozumím, pane Stanjuro. My jsme ale nevěděli, jak bude veliká ta zpráva. Předpokládám, že ani pan Faltýnek. On prostě chtěl vyjít vstříc, aby se o tom rozhodlo, až se ta zpráva předloží, až se přečte. Ale nezlobte se, takhle říkat, že byla dohoda... Ano, v pořádku, také to ctíme, jsme tady, posloucháme tu zprávu, nechali jsme vám ji přečíst, tak jak byla. Ale když někdo zjistí, že ta zpráva je šesti- nebo sedmistránková, tak se o ní hlasovat nedá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP