(14.20 hodin)

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi reagovat na nejnovější úmysl ministra průmyslu Mládka z ČSSD, který zvažuje, aby stát za korunu odkoupil OKD. A v této souvislosti navrhuji mimořádný bod na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Diskuse nad řešením situace v OKD. Ano, my v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, také prosazujeme, aby se stát nějakou formou do OKD vrátil a postaral se o ty, které kdysi v privatizaci stát okradl. Ale rozhodně tím stát nesmí legalizovat dřívější podvod. Návrh ministra Mládka totiž fakticky zaručuje právní a majetkovou nepostižitelnost a beztrestnost bývalého vlastníka za krach společnosti. Stát by tímto převzal faktickou odpovědnost za dluhy a škody způsobené bývalým vlastníkem OKD, a jak víme, tuto privatizaci, jejímž výsledkem je vytunelování OKD, tehdy podepsal současný premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD.

Znovu říkám, že by stát neměl nechat horníky ve štychu, ale my v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, prosazujeme takové řešení, které povede zároveň k vyvození trestní a majetkové odpovědnosti za škody způsobené v průběhu privatizace dolů OKD. V tomto ohledu je správné a systémové řešení, aby stát odstoupil od všech smluv o prodeji svých podílů v OKD pro podvod a jejich neplnění, a následně je nutné vymáhat náhradu škody, která vznikla, na všech, kteří se na podvodném prodeji obohatili, a to zejména exekucí jejich majetku včetně majetku miliardáře Bakaly.

Prosím Sněmovnu, která už několikrát o kauze OKD diskutovala, aby v mimořádném bodu programu zavázala vládu, aby odstoupila od smluv o prodeji OKD. Smlouva sice není veřejně známá, ale podle toho, co je o ní známo, je jasné, že jak nabyvatel Karbon Invest, tak ani další následní majitelé tuto smlouvu neplnili, a dále je zcela zřejmé, že stát se při prodeji jak první části, tak druhé části svého podílu stal obětí prokazatelných podvodů. Je povinností řádného hospodáře, aby se stát snažil tento stav napravit.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. S přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a KDU ČSL vetuji zařazení bodu, který právě navrhl pan poslanec Okamura.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dovolte mi přečíst ještě jednu omluvu. Z dnešního dne do 15 hodin se omlouvá z osobních důvodů paní poslankyně Věra Kovářová.

S přednostním právem eviduji přihlášku pana poslance Miroslava Kalouska. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já samozřejmě respektuji veto, které dva poslanecké kluby v souladu s jednacím řádem daly vůči bodu, který navrhl pan poslanec Okamura, týkající se OKD. Přesto mi dovolte pro čisté svědomí, abych upozornil na jednu věc. V 90. letech umožňovala rozpočtová pravidla republiky vládě České republiky přijmout garance za komerční závazky krachujících podniků na úrovni usnesení vlády. Rozpočtová pravidla republiky novelizovaná tuším v roce 2001 nebo 2002 to změnila a vláda v tom není suverénní a může to udělat pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny. Což je samozřejmě v pořádku, protože se jedná často o miliardové až desítkymiliardové závazky z rozpočtu, nad nímž je suverénem Poslanecká sněmovna.

Já bych rád upozornil vládu na to, že pokud by za korunu nebo za korunu padesát, to už je úplně jedno, převzala závazky vůči veřejným rozpočtům, tak podle mého názoru obchází tento zákon včetně všech důsledků všech možných zákonů, které připadají v úvahu. Pokládám za velkou chybu, že o tom Poslanecká sněmovna nechce mluvit. Poslanecká sněmovna je ochotna projednávat věci týkající se 40, 50 milionů. Tady vláda zcela vážně diskutuje o tom, že na sebe převezme závazky v objemu desítek miliard, a nechce pustit do diskuse Poslaneckou sněmovnu.

Já bych ještě velmi rád upozornil, že by se mohlo jednat o účelové obcházení zákona včetně možných právních důsledků z toho vyplývajících. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedo. Jako další přihlášený se svým návrhem na změnu pořadu je pan poslanec Herbert Pavera. Připraví se paní poslankyně Jana Černochová. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu, a to kompenzace pro chovatele drůbeže, holubů a cizokrajného ptactva a dalších za uhynulá zvířata z důvodu ptačí chřipky. Jak jistě víte, od začátku ledna letošního roku se opět po více než 10 letech u nás objevila ptačí chřipka. V současné době eviduje veterinární správa desítky ohnisek této ptačí chřipky v České republice. Bohužel jedinou účinnou metodou je vybíjení nemocných a nakažených zvířat, a proto je nutné, aby byl stát samozřejmě připraven to kompenzovat chovatelům těchto ptáků, spravedlivě, úhyn nebo likvidaci. Určitě stanovení ceny, které má Ministerstvo zemědělství, není spravedlivé. Dávat chovatelům drůbeže 100 korun za jednu nosnou slepici, když normálně na trhu stojí od 150 do 180 korun, je velmi nízká částka.

Jediná spravedlivá cesta je, aby stát zaplatil drobnochovatelům opravdu reálnou cenu. Proto vyzývám pana ministra Jurečku, aby změnil ceníky ve prospěch spravedlivých a reálných cen, které si chovatelé na obnovu chovů zaslouží. Myslím si, že je docela tragické nabídnout chovatelům skvělých poštovních holubů pár stovek za jednoho holuba, když mnohdy cena jednoho tohoto poštovního holuba vychází i na více než 100 tis. korun a chovatelská hodnota je naprosto nevyčíslitelná. Věřím tomu, že tento bod, který navrhuji zařadit na středu 1. 2. odpoledne po pevně zařazených bodech, podpoříte a přijmeme tak usnesení, které navýší chovatelům náhrady za uhynulá zvířata. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, pane poslanče. Další v pořadí je paní poslankyně Jana Černochová. Připraví se paní poslankyně Marta Semelová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych i já se přihlásila s návrhem na změnu programu. Prosím o zařazení sněmovního tisku 956, Návrh poslanců Jany Černochové, Ivana Gabala, Jana Hamáčka, Davida Kádnera, Martina Stropnického a Marka Ženíška na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a to na středu 1. února po pevně zařazených bodech jako první bod po pevně zařazených bodech dosud.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Náhodou - bod číslo? Dobře. My si to doplníme. Děkuji.

Další na řadě je paní poslankyně Marta Semelová. Připraví se pan poslanec Stanislav Grospič. Máte slovo, paní poslankyně,

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, předkládám návrh na pevné zařazení bodu 126, sněmovní tisk 780, o náhradním výživném, na zítřek po pevně zařazených bodech. Zálohované, resp. náhradní výživné, kdy by stát vyplácel peníze matkám samoživitelkám či otcům samoživitelům, jejichž bývalí partneři neplatí alimenty, a následně by je na dlužnících vymáhal, bylo jednou z významných priorit současné vlády. Ostatně k jeho předložení se zavázali koaliční partneři v koaliční smlouvě. Ministerstvo práce a sociálních věcí neustále opakuje, že zákon předloží, že připravuje paragrafované znění tohoto zákona. Vládní koaliční partneři, hnutí ANO a KDU ČSL, tuto pomoc samoživitelkám odmítají. Právě tyto rodiny však patří mezi nejrizikovější skupiny lidí ohrožených chudobou. Na chudé děti se pořádají sbírky, vyčleňují se pro ně finance na zaplacení školních obědů, aby měly alespoň jednou denně teplé jídlo. Jejich matky nebo otcové se zadlužují, aby jim zaplatili školní pomůcky, zájmové kroužky nebo prázdniny. (V sále je velmi hlučno!)

Chci připomenout, že čas běží. Vláda má za sebou více než tři roky vládnutí a dosud svému slibu nedostála. Namísto toho se dohaduje, co by bylo lepší, co horší, a zabývá se vlastními spory. Jenže to matkám samoživitelkám a především jejich dětem nepomůže. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP