(18.10 hodin)
(pokračuje Benda)

Myslím, že to je fakt jakoby soubor zbožných přání hluboce nedomyšlený. Velmi bych prosil, abychom podpořili návrh pana poslance Adamce, aby to bylo buď zamítnuto, nebo navrhuji alternativně vráceno navrhovateli k dopracování. Pokud tohle má někdo dělat, tak to má udělat vláda, opravdu připravit to, co se má upravit, jestli se vůbec něco chce upravovat. Představa toho, že to tady budeme přepisovat ve výborech... Jenom krátkým čtením jsem se vám snažil dokázat, že to je na přepsání úplně celé. Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Jen se utvrzuji v tom, že z vašich úst padl návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování a že se připojujete k návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Ano, děkuji.

Eviduji dvě faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Vondráčka, připraví se pan poslanec Seďa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jsem to nevydržel. V reakci na svého předřečníka. My jsme to probírali. Určitě si to zaslouží v případě, že ta norma půjde dál, abychom se tím zabývali v ústavněprávním výboru.

Ale neodpustím si poznámku, jestli si zahrádkáři uvědomují, že nám zaplevelují právní řád. (Smích v sále.) Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. A poprosím k mikrofonu pana poslance Seďu. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přiznám se, že jsem ve střetu zájmů, protože od roku 1988 jsem členem Českého zahrádkářského svazu. Takže bych k tomuto zákonu mohl říct mnoho. Ale mám jenom dvě poznámky.

Ta první se týká občanské společnosti. Máme plnou hubu řečí o občanské společnosti, jak budeme podporovat spolky. A zahrádkáři jsou jedním z takových spolků. Jsou, a velmi důležitým.

Druhá věc, veřejná prospěšnost. Zahrádky nejsou jenom v tom, že například zahrádkářské kolonie si zkultivovaly, a teď jsou v nájmu, různé pozemky, které byly řekněme jako skládky a podobně, a teď se oprávněně bojí, protože už ty případy nastaly, že jim nájemci prostě pozemky seberou. Ale oni dělají školení, spolupracují se základními a středními školami, dělají výstavy, dělají přednáškovou činnost. Mají své palírny, mají své moštárny. A to opravdu slouží i nejenom členům Českého zahrádkářského svazu. Takže je to opravdu veřejně prospěšná činnost.

Chápu ty výhrady, ale žádám vás, pusťte to do druhého čtení a některé vaše základní výhrady můžeme ošetřit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Plzáka, připraví se pan poslanec Benda a po něm pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji. Jenom krátce k předřečníkovi. Prosím vás, Český svaz filatelistů také dělá přednášky, pořádá výstavy, vydává knížky, prostě dělá spoustu věcí jako ti zahrádkáři. Já myslím, že se dočkáme brzo zákona o filatelii, numismatice a tak dál.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Bendu, připraví se pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já mám kolegu Seďu moc rád, ale spíš jenom mě vyprovokoval možná snad až uřeknutím, které tady předvedl. Ale jestli statut veřejné prospěšnosti se bude prokazovat tím, že mají palírny, pak se ptám pana profesora Vyzuly, proč schvalujeme zákon proti alkoholismu a jiným toxikomaniím. Protože jestli je to veřejně prospěšná činnost, taková palírna, tak pak tedy fakt nechápu, proč regulujeme alkohol. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Adamce s faktickou.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo. Možná by byla polemika o tom, jak to je. Ale já jsem chtěl říct kolegovi Seďovi vaším prostřednictvím - přece mluvit o občanské společnosti v tom duchu, že když část společnosti nezabalím do zákona, že nebudujeme občanskou společnost, to je docela tvrdé nařčení. Já si myslím, že občanská společnost se buduje trošku jinak. Ne že tady prostě schválíme zákony a budeme je nutit se chovat v tom zákonném mantinelu. Přece občanská společnost má úplně jiný účel, jak vzniká. Vzniká zespodu činností těch lidí, a ne že jim svrchu nadiktujeme, jak se mají chovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Prosím s faktickou pana poslance Kováčika. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, paní předsedající. Paní a pánové, probíhá tady klasický názorový pravolevý střet. Akorát tady ten střed občas neví, jak se k tomu postavit, ale to je přirozené.

Já jsem osobně přesvědčen o tom, že... a hlásím střet zájmů, jsem členem Českého zahrádkářského svazu, aktivním členem Českého zahrádkářského svazu. Nejen že si tedy chodíme obdělávat svůj pozemek, svoje pole nebo svoji zahrádku, ale poskytujeme řadu služeb veřejnosti, která by jinak, nebýt zahrádkářů, prostě byla na venkově o tu nabídku služeb ochuzena.

Jen tak pro zajímavost, to není žádný moderní výmysl, zahrádkářské hnutí. A zejména na území Čech, Moravy a Slezska vznikalo už koncem 19. a začátkem 20. století. Vrchol rozmachu byl ve 30. letech, kde zahrádkaření zejména těm drobným lidem, těm, kteří přicházeli o práci, a víte, že to byla obrovská krize, pomáhalo přežít. Dnes je zahrádkaření kulturním, ale i ekonomickým fenoménem.

Volně navážu na pana kolegu Marka Bendu. Ano, jsou i spolkové palírny, jsou i spolkové moštárny, jsou i další služby, které pomáhají, aby se to, co občanům na zahrádkách vyroste, zužitkovalo a spotřebovalo, aby z toho byly kvalitní produkty, které potom pomohou třeba i tomu zdraví.

Ale co je důležité. Dneska mladí lidé, kteří nemají, a děti, které nemají jinou zábavu na venkově než internet či ještě jinačí věci, tak jsou vedeni k lásce k přírodě, k pokoře k lidské práci, k tomu, aby si vážili jeden druhého. A to si myslím, že je jeden z velmi významných veřejně prospěšných přínosů. Já jako jeden ze spolupředkladatelů prosím o to (upozornění na čas), abychom i toto vzali v úvahu a návrh zákona propustili do dalšího projednávání. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a poprosím s řádnou přihláškou do rozpravy pana poslance Paveru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezký dobrý večer, vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. V podstatě to, co tady bylo řečeno kriticky k návrhu zákona, myslím si, že všechno bych podepsal, protože opravdu i já se připojuji k tomu, aby tento zákon byl zamítnut v prvém čtení, protože si rovněž myslím, že je naprosto zbytečný. A to už tady zaznělo. A teď řeknu i proč.

Osobně si myslím, že Český zahrádkářský svaz, který existuje na obcích, vůbec takový zákon nepotřebuje. Spíš možná nějací členové celostátních nebo krajských výborů, kteří chtějí získávat nějaké dotace pro svoji činnost lektorskou a podobně, si chtějí toto uzákonit, aby mohli čerpat dotace potom z Ministerstva zemědělství, popřípadě z něčeho jiného.

Zahrádkářské svazy, které jsou na obcích, fungují naprosto normálně, to asi víte všichni, kteří jste z obcí i měst. A všichni také víte, že obce a města tyto zahrádkářské svazy stejně jako všechny spolky a organizace v drtivé většině podporují. Já jsem tady už v minulosti několikrát říkal i to, že třeba u nás v Boleticích, které mají 4 400 obyvatel, máme zhruba 30 různých spolků a organizací. Každý spolek dostává od tří tisíc až do několika desítek nebo sta tisíc korun. Dohromady - pro pana kolegu Schwarze, který tady teď není - je to přes tři miliony korun, které dáváme spolkům a organizacím. Myslím si, že nikdo nepotřebuje zvláštní zákon na to, aby fungoval. Oni potřebují jenom peníze na chod své činnosti a ty si vydělají jak tou činností moštárenskou, nebo třeba tou palírnou, nebo třeba i nějakými výstavami, které pořádají pro veřejnost. Myslím si, že je to docela dostatečné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP