(10.50 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Pozitivní trend, který tady byl nastaven v roce 2010, že správa daní povede ke zjednodušení, ke zpřehlednění jak pro daňového poplatníka, tak pro správce daně, byl otočen o 180 stupňů a směřuje k dalším výjimkám, k dalším distorzím, což zvyšuje náklady na správu daně. Vidíme to na číslech, kdyby mi chtěl někdo oponovat. Kdyby se nezvyšovaly náklady na správu daně, tak pan ministr financí nepotřebuje stovky až tisíce nových úředníků, kteří se té správě budou muset věnovat, které jste mu schválili v návrhu zákona o státním rozpočtu.

Jinými slovy, zvyšují se náklady pro daňového poplatníka, zvyšují se náklady pro podnikatele a zaslouženě máme druhé místo v administrativních komplikacích pro podnikatele ze všech zemí OECD hned za Bulharskem. Trend této vlády má evidentně obrovskou ambici to Bulharsko trhnout a stanout zaslouženě na prvním místě. Je to cesta do pekla a poslanecký klub TOP 09 nic takového nepodpoří.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Pavera. Prosím.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení členové vlády. Dovolte mi, abych také řekl několik poznámek k projednávané novele zákona. Já samozřejmě musím pochválit pana ministra, že se snaží pomoci našim zemědělcům. Myslím, že naši zemědělci si to zaslouží. Ale způsob té pomoci bych určitě volil úplně jiný. Já už jsem tady několikrát zdůrazňoval, že zelená nafta je především pro malé zemědělce hůře administrovatelná dotace než pro ty větší, kteří mají své zaměstnance, kteří jim to vyřizují, apod. Osobně bych viděl navýšení ať už to je u platby na hektar nebo rostlinné výroby, tak i u dobytčí jednotky při chovu dobytka apod.

Pan ministr tady také říkal, že ti velcí jsou na tom stejně jako ti malí, co se týká dotací. Ale vůbec nejsou. Ti velcí mají daleko větší obrat, takže mají více peněz, se kterými mohou hospodařit. Ti menší žijí, jak se říká, z měsíce na měsíc, z roku na rok. Představte si, že ještě v červenci řada malých i větších zemědělců neměla vyplacené dotace za rok 2015. To snad bylo poprvé za všechny ty roky, kdy zemědělci museli čerpat úvěry, platili úroky, a ty jim nikdo nezaplatí. Myslím, že tam by byla mnohem lepší pomoc ze strany Ministerstva zemědělství, prostě platit zemědělcům dotace včas, aby nemuseli čerpat žádné úvěry apod.

Co se týká ještě dalších věcí, jenom taková malá připomínka. Znám spoustu zemědělců, kteří chovají dobytek celoročně venku, takže techniku využívají minimálně. Zelená nafta jim bude opravdu k ničemu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Já musím reagovat na to, co říkal pan poslanec Pavera. Kdyby mě asi dobře poslouchal, tak by jasně slyšel, že já jsem řekl, že pokud - reagoval jsem na pana poslance Bendla - pokud mluvíme v případě zelené nafty - pan poslanec Bendl hovořil o tom, že v případě zelené nafty mají ti, kteří mají více hektarů, potom větší příjem, tak je potřeba si uvědomit, že to je to vždy paušálně na hektar. Já jsem nemluvil obecně o jiných dotačních titulech. Mluvil jsem o této konkrétní věci. Prosím pěkně, pak si vezměte stenozáznam a podívejte se, jak jsem to přesně formuloval. Nevkládejte mi do úst něco, co jsem neřekl.

A musím říci jednu věc. I tento návrh, který tady je dnes na stole, zase určitým způsobem vychází i malým zemědělcům vstříc z hlediska způsobu podávání žádostí o tuto vratku. Hledali jsme tady i s Ministerstvem financí, jakým způsobem jim v této věci vyjít vstříc, aby to mohli podávat nejen elektronicky, ale také ještě v papírové podobě, a já musím říci, že sám jsem v minulosti podnikal, sám jsem v minulosti žádal o tuto vratku a dělal jsem si toto podání sám. Není to nic složitého. Zhruba za půl hodiny mám zpětně tuto žádost vyplněnou a podanou. Není to žádné velké drama.

Jenom podotýkám, aby mě někdo nějak jinak neinterpretoval, já jsem řekl už před dvěma lety a to platí a bude to platit vždycky - dokud já budu v politice, tak rodinná farma mé manželky nikdy o tuto zelenou naftu žádat nebude. Jenom aby v tom bylo jasno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Chci se zeptat, pane poslanče, hlásíte se s faktickou poznámkou? Prosím.

 

Poslanec Herbert Pavera: Já jenom krátce zareaguji na pana ministra. Já jsem nic nezpochybňoval. Já jsem jenom říkal, že když má někdo velký obrat, tak že nepotřebuje tolik peněz na tu svoji výrobu, ať je to rostlinná, či živočišná, a že ti malí, kteří nemají takový obrat, mají samozřejmě méně peněz, musí si peníze půjčovat. Proto jsem upozorňoval i na to, že platby, které jim přicházely ze SZIF, přicházely pozdě. Proto si museli brát úvěry a platili velké úroky. Nic jsem nezpochybňoval, opravdu, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Bendl. Hlásíte se, pane ministře, s přednostním právem nebo s faktickou poznámkou? Dobře. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Já chci moc poděkovat panu ministrovi za jeho prohlášení, když říkal, že jeho rodinná farma by si nikdy o vratku nepožádala. On tím v podstatě potvrdil, že pro ty malé to není tak významná záležitost. Pro ty velké to je mnohem významnější. Tam by se připravil o mnohem více peněz. To je ten rozdíl, na který se tady snažíme poukázat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou pan ministr Jurečka. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já se omlouvám, že možná pro některé ten proces zdržuji. Ještě ale zareaguji na to, co říkal pan poslanec Pavera. Dotace nebyly vypláceny pozdě. Ty dotace byly vypláceny podle harmonogramu, který jsme rok předem všem zemědělcům zveřejnili, a takto jsme ten harmonogram dodrželi. Zemědělci to věděli a bylo to v důsledku nové společné zemědělské politiky, která přinesla o třetinu více jiných dotačních titulů.

Teď ještě k tomu, co říkal pan poslanec Bendl prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem to tehdy řekl a takhle to držím, protože jsem byl tehdy před dvěma lety podezírán ze střetu zájmů. Není to o tom, že to není pro zemědělce a především živočišnou výrobu nevýznamná částka. Je to pro ně důležitá částka, která jim výrazně pomůže. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní paní poslankyně Pěnčíková. Vzhledem k tomu, že není nikdo přihlášen, můžete mít řádnou přihlášku. Prosím.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Děkuji za slovo, ale já budu opravdu velice stručná. Tady zaznělo, že se jedná o daňový paskvil. On to možná daňový paskvil pro někoho je, ale po pravicových vládách nám tady zůstalo takových zákonných paskvilů, o kterých se nemluví, že mi to přijde docela úsměvné.

Zemědělci po zelené naftě volají. To, že jste jim to zrušili v minulosti, byla chyba. Já chápu, že to teď nemůžete přiznat, budete proti tomu brojit. Každopádně tento návrh je jeden z těch, který zemědělce podpoří. Až přijdete s něčím konstruktivním, jak jiným způsobem zemědělství podpořit v současné krizi, komunistická strana určitě vaše návrhy podpoří také. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Šrámek. Prosím.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo. Velice krátce. Tím, že se vlastně zrušila v minulosti za vašich vlád vratka spotřební daně na živočišnou výrobu, tím se právě administrativní proces zkomplikoval, protože zemědělci potom museli velmi precizně oddělovat práci na poli a práci ve stáji. Tím, že sazbu sjednotíme, dáme jednu, zjednoduší se to jak pro kontrolní orgány, tak hlavně pro zemědělce.

Když tady mluvíme o komplikovanosti dotací, víte, z těch všech dotací - ty různé žádosti, tak ten systém je opravdu velmi komplikovaný. Myslím, že v posledních letech se ještě více komplikuje. To je pravda. Nicméně vratka spotřební daně je tou nejjednodušší a nejrychlejší dotací pro zemědělce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Já musím jen poopravit pana kolegu Šrámka. Nezrušila se vratka na živočišnou výrobu. (Poslanec Šrámek reaguje mimo mikrofon, řečník vrtí hlavou.) To není pravda. Prostřednictvím pana předsedajícího, to musíte dobře vědět.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, řádně přihlášený pan poslanec Foldyna. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP