(10.00 hodin)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Protože tady zaznělo tohle opakovaně, a je to docela zásadní věc, protože řada z vás jsou starosty nebo místostarosty a tak dále. Já jsem svedla zápas o to, aby se to nevyškrtlo, proto se novela zdržela o několik měsíců, protože jsme to upravili tak, aby to tam zůstalo a bylo to upraveno jaksi konformně se stanoviskem Ministerstva vnitra, aby to mělo jasná pravidla, aby se řeklo, jak obec dává stanovisko. Ano, je doporučující, ale prostě tam zůstalo a jsou daná jasná pravidla, aby se především zabránilo tomu, že zase nějaký v uvozovkách byznysmen vezme odněkud haldu chudých lidí, přestěhuje je do nějaké barabizny v nějaké obci, obec k tomu nemá co říci a my tam platíme dávky. Na to ta novela prostě myslí, nezlobte se na mě. Asi každý opravdu čteme nějaké jiné podklady.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní ministryně. S faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já jsem zaregistroval, když paní ministryně říkala, jak Svaz měst a obcí má určitý názor, jak několik hlav současně nesouhlasně vrtělo, že to je informace, kterou mají jinou. Já ji mám také jinou.

K vyplácení příspěvků osobám, které to zneužívají. Na tom semináři, ten byl 4. října, který jsem tady v Poslanecké sněmovně pořádal, zazněl takový návrh, přiznávám se, že to byla moje chyba, že jsme neoslovili i někoho z Ministerstva práce a sociálních věcí, aby osoba, která žádá o vyplácení příspěvků, nepředkládala jen doklady od vlastníka bytů, ale i od společenství vlastníků. Protože velmi často se, paní ministryně, stává, že peníze jsou vyplaceny, skončí v kapse spekulantů a nedostanou se tam, kam měly.

Na rozdíl od vás si myslím, že největší rozhodovací vliv, aby tento problém byl řešen, by měly mít právě bytové samosprávy, společenství vlastníků, a nikoliv obce, protože obzvláště šéfové společenství vlastníků už znají notoricky známá jména některých spekulantů, kteří bytů na zneužívání dávek vlastní řádově stovky a vydělávají na tom obrovské peníze. Tady vidím ten hlavní zdroj problémů a jenom jsem utvrzen v tom a vyzývám kolegy, abyste podpořili můj návrh na vrácení do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S faktickou poznámkou paní ministryně. Prosím, paní ministryně, vaše dvě minuty.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Jenom krátká reakce. My tady o tom dávno víme a je to jedna z věcí, která je na seznamu opatření, která ale musí udělat jiný resort. To není v naší kompetenci. Je to v usnesení vlády. Když jsem to jednou vyslovila, objevilo se to v novinách, tak se snesla neuvěřitelná kritika části vlastníků domů, co si to dovoluji vyslovovat. Jenom abyste věděl, ale je to napsáno v seznamu opatření.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Vilímec.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já bych se chtěl obrátit na paní ministryni. Docela bych chtěl, jestli by mě mohla poslouchat, a vyzvat ji, aby přečetla alespoň jednu pasáž z novely, vládního návrhu novely zákona, která dává obcím jako takovým vůbec nějaký nástroj. Myslím, že žádnou takovou pasáž tam nenalezneme. Já jsem se snažil i ve svém vystoupení apelovat na to, abychom obec neztotožňovali s obecním úřadem. Já jsem letitý místostarosta obce, která má pověřený obecní úřad. Mechanismus je tam nastaven tak, že pokud by to bylo schváleno, tak v některých případech jakýsi sociální pracovník pověřeného obecního úřadu by dával jakési doporučení v případě obce, která vůbec není totožná s obecním úřadem. To znamená, že bych ji skutečně chtěl vyzvat, když prohlásila, že bojovala za obce, aby přečetla jednu pasáž z vládního návrhu zákona, která obcím dává vůbec nějakou pravomoc do této věci vstupovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Já se tedy zeptám přímo paní ministryně, jestli hovořila o § 33, který je tam v několika odstavcích, kde zřejmě k tomu kompromisu ve vládě došlo, využití informace, jestli je to ono, co obec vlastně v pravomoci má, protože úřad může a nemusí informace využít. Proto je diskuse, nejde o žádnou zlomyslnost vůči vládě. Svým způsobem by bylo dobré, kdyby se vyjádřil i pan ministr vnitra, protože ten inicioval situaci, která tady teď je. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Opálkovi. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych za dvě minuty nestihl, co chci říct. Ale je fajn, že je tady pan ministr vnitra, protože neslyšel mé první vyjádření, když jsem říkal, že on a jeho kolegyně Marksová se podílí na obcházení zákona platného znění tím, že si vymysleli metodiku, že zničehonic je stanovisko nezávazné. Možná kdyby to bylo ve stavebním řízení, tento inovátorský postup, tak bychom dálnice už měli postavené, že bychom řekli, že negativní stanoviska jsou informativně nezávazná a stavební úřad rozhoduje bez ohledu na stanoviska. To by přineslo určitě více užitku než tady nezávazné stanovisko.

Paní ministryně nám řekla, jak bojovala, aby tam zůstala možnost využít informace. Ale s kým, paní ministryně? Tady poslouchám kolegyně a kolegy ze všech klubů, tedy vaši kolegové kolegiálně mlčí, tomu rozumím, a ti říkají, že to tam chtějí, s nimi jste asi nebojovala. Jedině že jste bojovala, že to chcete změkčit. Ale vy jste tady sama sebe vykreslila jako bojovnici za nástroje pro obce. Nevím, kdo byl ten zlý, možná Jiří Dienstbier, to nevím, to je jediné, co mě teď napadlo, že s ním jste bojovala, ale vzhledem k tomu, jakou váhu mají jeho názory v Poslanecké sněmovně, tak to jste mohla dobojovat rychle. (Veselost v sále.) To si tedy fakt myslím. (Veselost v sále.)

Ale pojďme zpátky k vážné věci. Vy jste říkala, že jste se sešla poté, co jste se stala ministryní, se zástupci Svazu měst a obcí a že nechtěli v zásadě nic měnit. Já nevím, jestli jsme si úplně rozuměli, protože to s kolegy debatuji od roku 2010. A v této oblasti jsou dvě různé věci. Jedna věc - sociální šetření a rozhodnutí o tom, jestli člověk má nárok na dávku. Když se ptáte starostů, zastupitelů, tak tohle chtějí dělat, protože to stejně dělají jako první. Dělají sociální šetření, prověřují a musí řešit situaci v okamžiku, kdy například vznikne ubytovna, tak si všichni ostatní v ulici, ve čtvrti stěžují, a nestěžují si kupodivu na úřadu práce ani na MPSV, ale chodí zcela logicky na radnici, vědí přesně, kde si mají stěžovat, když se jim děje něco ve městě, co se jim nelíbí. To je shoda. Chtěl bych vidět většinu starostů, kteří tohle odmítají.

Pak je druhá věc a to je vyplácení dávek. A to už je úředničina, to může dělat stát a to myslím, že starostům vůbec nevadí, když se rozhodne, že člověk dostane tuto dávku, ať je to na jednom místě, ať je to klidně úřad práce, tam se to zadministruje a vyplatí.

Pokud v debatě budeme směšovat tyto dvě oblasti, tak si nebudeme rozumět. My, kteří bojujeme za to, aby obce dostaly aspoň nějaký nástroj, chceme říct, že to je první, a vůbec nejsme proti tomu, aby administraci, evidenci, koneckonců jsou to státní peníze, aby to vyplácela státní instituce, v tomto případě úřad práce. A podle mě o tom hovoří, i když jsem u jednání nebyl, kolegové ze Svazu měst a obcí, protože to je podstatné.

Pokud chceme být konkrétní, mě by docela zajímalo, a myslím, že i voliče, kteří starostové odmítají řešit to, komu se budou vyplácet problematické doplatky na bydlení. Opravdu by mě to zajímalo, protože já takové starosty neznám. Neříkám, že nejsou, že neexistují, ale já je neznám. Naopak, a nejsem jediný, kolegyně a kolegové to dostávají taky, mají své zastupitele, mají své občany, píšou i jim, často obce zoufale kupují nepotřebné objekty, které k ničemu nepotřebují, jenom aby zabránily tomu, aby tam nevznikla ubytovna. To přece víme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP