(9.30 hodin)
(pokračuje Vilímec)

To je obsahem návrhů, které jsem podal a jsou uvedeny pod písmenem A1 a A3. Podotýkám, že tyto návrhy byly zpracovány společně se Svazem měst a obcí České republiky, a jak znám situaci, ten má poměrně dostatečnou oporu ve svém legislativním oddělení. Pokud skutečně chceme účinně bojovat, a nejen slovně, ale účinně bojovat proti zneužívání dávek doplatku na bydlení, proti nadměrné koncentraci osob s tímto doplatkem spojeným v jednotlivých lokalitách, tak vás vyzývám, podpořte tyto návrhy. Koneckonců stejně tak i návrh paní poslankyně Pastuchové. Ony ty návrhy A1 a A5, to jsou ty mé návrhy, se s návrhy paní poslankyně Pastuchové pod písm. B1 a B2 v zásadě nepřekrývají, pouze se spíš doplňují.

Chtěl bych také ještě odůvodnit svůj pozměňovací návrh pod písm. A4. Ten neprošel garančním výborem o jeden hlas, spíše ale z důvodu malé účasti členů den před krajskými volbami, jinak už prošel dokonce na tom prvním jednání výboru pro sociální politiku ve druhém čtení, ale zase neprošlo celkové usnesení. Jedná se o legislativní účinnost snížení započitatelné hranice odůvodněných nákladů na bydlení u tzv. substandardních forem bydlení. To jsou ty nájmy. Započitatelné náklady se snižují v návrhu zákona pouze o deset procent. Bylo tam více variant. Dvacet procent, ale nakonec vláda předložila snížení o deset procent. A jak vyplývá z modelových příkladů, rozdíl doplatku na bydlení v případě například úplné rodiny s dvěma dětmi tři až pět let činí zhruba v rozmezí 1 265 až 1 894 korun podle velikostní kategorie obcí. Víme, že největší prostor ke zneužívání doplatku za bydlení je právě v těchto ubytovnách. Vládní návrh se přiklonil k variantě malého snížení započitatelné hranice, jak jsem uvedl, a proto zcela postačuje na základě mého návrhu šestiměsíční legisvakanční lhůt jak pro příjemce doplatku na bydlení, tak i pro pronajímatele se na tuto změnu připravit. Vládní návrh zde předpokládá výjimku v obecné účinnosti zákona, tedy prodloužení tohoto opatření, resp. prodloužení účinnosti tohoto opatření, až na 12 měsíců, což by znamenalo praktické dopady až v roce 2018. Já důvodům skutečně nerozumím. Pokud se nejedná o důvody, které s vyplácením doplatku na bydlení vůbec nesouvisí, a ty tady nechci komentovat.

Vážené kolegyně a kolegové, i ve světle skutečné potřeby nastavení účinnějších nástrojů proti zneužívání doplatku na bydlení bych si vás dovolil požádat o podporu těchto mnou předložených návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nejprve faktická poznámka, omlouvám se, pana poslance Soukupa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, jenom drobná poznámka. Já dost dobře nechápu, proč musíme dělat kosmetické úpravy na doplatek na bydlení. Je přece jasné, že ten byznys s chudobou založilo zavedení doplatku na bydlení - tedy ho zrušme. Já vím, že teď jsme v očekávání zákona o sociálním bydlení. Já pevně doufám, že to zrušení doplatku za bydlení a vyplácení vlastně té základní částky toho státního sociálního příspěvku na bydlení, který bude odvozen od místního obvyklého nájemného, tuto věc plně vyřeší. Ovšem zákon o sociálním bydlení, to je jako čekání na Godota. Dlouho se o tom mluví, a pořád nepřichází.

Já bych spíš chtěl slyšet paní ministryni, kdy bude tento zákon předložen sem, do Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Po něm řádně přihlášená paní poslankyně Chalánková. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak tady vidíme, jak se míjejí slova a činy a jak jsme mnohdy pokrytečtí i my tady v Poslanecké sněmovně. Když jsme hlasovali o jednom z mnoha nástrojů, kterým bojovat proti kšeftu s chudobou, proti koncentraci sociálně nepřizpůsobivých do míst, kde se to vůbec nehodí, na jednu adresu, s tím, že ti majitelé, kteří neprovádějí žádné sociální služby, žádnou sociální práci, jenom vlastně využívají legálně, to je třeba říct, legálně využívají nedokonalosti našeho právního řádu, tak jsme se tady shodli a řekli jsme, že městům a obcím dáme aspoň jeden nástroj, jak s tím mohou bojovat. A byli pro to všichni kromě jednoho, nevím, kdo to byl, nevím, nehledal jsem, ale všichni přítomní členové Poslanecké sněmovny pro to hlasovali s výjimkou jednoho hlasu. A tak jsme si řekli výborně. Starostové mi volali a říkali, to je dobře, my víme moc dobře, kde jsou ubytovny, kde se provádí sociální práce. To jsou ty klasické azylové domy, působí tam organizace jako charita, Armáda spásy a pak ty lokální respektované organizace pracující v sociální oblasti. My moc dobře víme, kdo je kdo, a máme nástroj.

A co se stalo? Ministři za sociální demokracii odmítli respektovat a uplatňovat ten zákon v praxi. Vymysleli si obezličku, vnitro a MPSV, že ten souhlas je vlastně jenom nějaký poradní názor, protože státní úředníci vědí mnohem lépe než ti starostové a zastupitelé a radní, jak to v jejich obci vypadá. A pak mnozí ze stejné strany, nebo možná i ti samí úplně vážně říkají, když je předvolební kampaň: máme problém, občané, my to vnímáme, to je velký problém, my to budeme řešit. Přitom tímto návrhem zákona boří úplně jeden z nástrojů, které obce a starostové mohli dostat.

Kdyby se ten zákon uplatňoval, tak pan starosta, jehož petici četl můj kolega pan poslanec Vilímec, ten problém nemá a nemusí ho řešit a každý, kdo by mu to chtěl provést, by věděl, že nemá šanci, že první pokus by zkrachoval a druhý by už nebyl. Potom jeden předseda koaliční strany, ať mu nedělám PR, přijede do Ústeckého kraje a říká: No to je hrozné, jak to vypadá v těch sociálně vyloučených lokalitách. Bojujme s tím.

A jak s tím bojujeme? To, co mělo platit, nerespektuje stát. A pro jistotu, aby si náhodou někdo nevšiml, nebo nevysoudil, nebo nevynutil dodržování zákona od státu - podotýkám, od státu dodržování zákona -, tak to radši z toho zákona úplně vyhodíme. A teď se tady mnozí z nás tváříme: máme novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi a my ten problém řešíme. A my to zhoršujeme. Anebo ne?

Já bych chtěl slyšet od paní ministryně, co proti tomu má. Proč ten nástroj těm obcím bere? V čem se to zlepší, když ten nástroj vůbec nebude?

Náš klub ten zákon nemůže podpořit právě z toho důvodu, že pokud chceme s tím věrohodně bojovat, tak nemůžeme ničit jednotlivé nástroje, které v tom boji mají pomoci. A vy to tak děláte. Já jsem sice mluvil o ministrech za sociální demokracii, ale to je vládní návrh zákona, takže se dívám na poslankyně a poslance i dalších dvou koaličních stran. Pokud pro to budete hlasovat, ten zákon projde, tak příště nebudu říkat, že to byli pouze ministři za ČSSD, kteří nerespektovali a zničili ten nástroj, a budu říkat naprosto oprávněně: všichni, kteří pro ten návrh zákona hlasovali, ve skutečnosti s těmi ubytovnami bojovat nechtějí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Jitka Chalánková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Navážu na svého předřečníka. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, chtěla bych ještě upozornit, že výbor pro sociální politiku jako výbor garanční nepřijal žádné usnesení, které by doporučilo schválit tento návrh zákona.

Za TOP 09 bych chtěla sdělit stanovisko, že jednak podpoříme pozměňovací návrh 4829 paní poslankyně Pastuchové, který přece jenom aspoň nějakým způsobem upravuje povinnosti administrativních postupů, potom je tam také otázka trvalého pobytu nebo místa, kde se fakticky ten žadatel zdržuje a podobně. Zároveň také řeší otázku nadbytečnosti motivačního plánu. Tak to nemusím dopodrobna číst. Za TOP 09 bych chtěla sdělit, že tato předložená novela nic neřeší a situaci pouze komplikuje. Přináší nárůst, nesmyslný nárůst byrokratických postupů a vzrůst úřednických postupů. Takzvaný "lex Stanjura" doporučujeme ponechat a nerušit ho. To znamená, jde o ten § 33 odst. 6. Pokud má Ministerstvo práce a sociálních věcí pocit, že je tento paragraf ústavně nekonformní, tak nechť ho Ústavnímu soudu předloží k posouzení.

Řešení v celé situaci musí být systémové, včetně zacílení pozornosti na příspěvky na bydlení z dávek státní sociální podpory. Je zde na místě určitě otevřít debatu o zákonu o obcích a také otázku trvalého pobytu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP