(11.10 hodin)
(pokračuje Benda)

Navíc, upřímně, zase jako spotřebitel - vedl se tady nějaký boj před časem proti burčáku. Jak musí být poctivý český burčák, v jakém okamžiku smí na trh apod. Co se stalo? Máme burčáku stále stejně, akorát se nejmenuje burčák, ale částečně zkvašený vinný - někde už to přiznávají - hroznový nebo kdovíjaký mošt. Nepomohli jsme si vůbec. Akorát ti, kteří se to pokoušejí dělat v souladu se zákonem, to mají mnohem složitější. A vzhledem k tomu, co se dneska v supermarketech, v hypermarketech ocitá za vína, zejména ze zahraničí, kde jejich cena je dneska v podstatě jenom zlomek ceny českých vín, tak se ptám: Nepomůžeme nakonec těm italským, španělským a dalším vinařům, kteří jsou sem schopni vozit těch pět litrů za 130 korun? A když si spočítáte, kolik vychází cena na litr, tak jsem zvědav, jestli nebude nakonec výsledek, že se budou kupovat tato vína a ne ta v těch vinotékách. (Během poslední věty řečník dvakrát upozorňován předsedajícím na čas.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Petrů. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Já ještě jenom krátkou reakci na pana kolegu Faltýnka a Svaz vinařů. On si určitě vzpomene, protože projednávání zákona předcházelo i společné jednání zemědělského výboru, kde nás Svaz vinařů bombardoval informacemi, a veřejnost obecně, jaká má statistická data z nějaké studie, kterou mají vypracovánu. A když jsem ji po nich žádal před projednáváním zákona na jednání zemědělského výboru, kde zástupci Svazu vinařů byli účastni, tak jsem ji nedostal, a nikdo z nás. Ministr zemědělství argumentoval, že má čísla, že 30 % vína je pančováno, jenomže nakonec doložil pan kolega Herbert Pavera, že to zdaleka není tak strašné. Je to i odkaz na to, co tady říkal pan kolega Stanjura. My jsme se nejdříve všechny snažili vyděsit, jak je to hrozné, jak všude je pančované víno, jaká je to katastrofa a že na to musíme přijmout tvrdé zákony. Ale ani ta statistická čísla, která jste prezentovali, tak jak jste je prezentovali, neodpovídala.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Petrů. Prosím.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, tak aby zazněly nějaké údaje. Finanční správa České republiky s využitím znalosti trhu prověřila 31 obchodních společností s celkovým odběrem 115 mil. litrů tichého vína. Z vybraných 31 daňových subjektů je 10 v podezření na daňový únik na DPH, resp. na dani z příjmu, u těchto subjektů jsou prováděny další kontrolní úkony a možný daňový únik je odhadován na 500 mil. Kč, nebo víc než 500 mil. Kč. V roce 2015 bylo odebráno celkem 1536 vzorků vín, z nichž 518 nevyhovělo, to je 34 % vzorků. Celkový počet sudových vzorků vín v roce 2015 byl 959, z nichž nevyhovělo 311, to je 32 % vzorků. Počet vzorků vín v roce 2015 původem z České republiky bylo 384, z nich nevyhovělo 141, to je 37 % vzorků. Počet vzorků vín za rok 2015 zahraničního původu byl 1 045, z nichž 290 nevyhovělo, to je 28 % vzorků. A neurčený původ v roce 2015 mělo 107 vzorků, z nichž nevyhovělo 87, to je 81 % vzorků.

Prosím, to jsou údaje. A já se domnívám, že ta novela je velmi důležitá, protože zajišťuje transparentnost a zároveň kvalitu vína pro naše spotřebitele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan zpravodaj Kováčik. Připraví se pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já se omlouvám, že vstupuji do té diskuse, byť by někteří mohli mít dojem, že zdržuji, svoji zpravodajskou zprávu si nechám až na konci, ale aby nezanikla reakce na průběh rozpravy i z mého pohledu. Je mi velmi podivné, že pod záminkou zastávání se malých vinařů, proti kterým není tato novela v žádném případě namířena, se tady, slyším - možná to přeháním, možná ne - někteří zastáváme (s důrazem:) nepoctivosti! A já si myslím, že nám velmi rychle otrnulo, některým, kolegyně a kolegové, z té lihové metanolové aféry, nebo o té metanolové aféře, která stála desítky životů českých občanů a spotřebitelů. A tato norma vedle těch dalších pozitivních účinků, jako např. že už můžeme rozšiřovat plochy vinohradů, pravda, o procento ročně, má mimo jiné také způsobit to, že ano, bude větší kontrola. Ano, jistě, je lepší, když nepoctivého vinaře, pekaře, poslance atp. vymácháme ve Vltavě, Labi či Moravě v případě vinařů v koši. Ale než ho vymáchám v tom koši, tak mu musím prokázat, že je skutečně nepoctivý. A tady musím pochválit potravinářskou inspekci, a ostatně pan kolega Petrů to tady prokázal na číslech, že skutečně je důvod plošně kontrolovat. Já vím, že filozofie některých, zejména napravo, je co nejméně kontrolovat, protože potom, jak se říká, bez kontroly se lépe žije a také lépe krade, lépe šidí, řekněme.

Ale prosím pěkně, pojďme k meritu věci. Druhé čtení je pro podávání pozměňovacích návrhů, zatím jsem jich tady moc nezaznamenal. (Předsedající upozorňuje na čas.) A vypořádejme se potom s tím hlasováním. (Poznámka předsedající: Děkuji.) Nechme politiku politikou. KSČM není čtvrtou koaliční stranou -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane poslanče, omlouvám se, jste přihlášen s faktickou poznámkou.

Nyní pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Pavera. (Poznámka pana poslance Kováčika bez mikrofonu směrem k předsedajícímu: Trvá moje přednostní právo zpravodaje.) Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem bedlivě poslouchal vystoupení pana poslance Petrů a zaujala mě dvě čísla. Nevím, jestli jsem si je zapamatoval dobře, tak se radši zeptám. A nechci je zpochybňovat. Od toho jsou jiní. Vy jste na začátku svého vystoupení mluvil o tom, že daňová správa, celní správa, prováděla šetření. Pokud jsem dobře pochopil, tak jste řekl, že další šetření probíhá u deseti daňových subjektů a tam je podezření na daňové úniku v celkové výši 500 mil. Kč. Předpokládám, že to máte přímo z celní a daňové správy, tak to (nesrozumitelné). Otázka zní - deset subjektů a daňové úniky, předpokládané, nebo možné - 500 mil. Kč. To jsou ti malí? To jsou ti malí? Deset subjektů a škoda na dani z příjmu a DPH 500 mil.? Já o tom nic nevím, ale matematicky, kdyby to byl průměr, všichni stejně, tak je to 50 mil. škoda na dani. A kdyby to bylo DPH, tak si řekněte, jaký je základ té daně, aby neodvedené DPH bylo půl miliardy. To jsou ti malí? Já reaguji na vystoupení pana poslance.

Já jsem říkal, že malí z toho mají obavu. Nevím, o kom mluvil pan předseda Kováčik. O mně určitě ne. Já jsem říkal, že je třeba trestat, oddělovat ty nepoctivé, ale netrestat ty poctivé. To je princip, na kterém se podle mě můžeme shodnout. Nezpochybňoval jsem další principy, které jsou v tom návrhu zákona, ale o tom budou mluvit ti, kteří se tomu věnují, podrobně. Jenom bych pana poslance Petrů - jestli bych ho mohl požádat, já ho vyvolat nemůžu, jestli jsem poslouchal dobře to jeho vystoupení, protože já to nemám před sebou, ta čísla. Deset daňových subjektů, možná škoda 500 mil. Tak si odpovězme sami. To nejsou ti malí. To prostě nevychází.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Pavera s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Herbert Pavera: Já bych také chtěl zareagovat na pana kolegu Petrů, a to jenom z jednoho prostého důvodu. Ano, více než jedna třetina vzorků, které prováděla Státní zemědělská a potravinářská inspekce, nevyhověla. Ale pouze do 5 % bylo pančovaných vín. To jste zapomněl říct. Ono se s čísly někdy čaruje. Protože nevyhovující vzorek je i ten, který má větší obsah cukru, než je dáno na etiketě, apod. Takže opravdu pančovaných vín bylo do 5 % z těch vzorků.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní eviduji dvě přednostní práva. První pan zpravodaj, po něm pan ministr. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP