(16.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Pak chci říct, že nejsem určitě jediný, kdo zastával stanovisko Hospodářské komory, která nejenom že je ostře proti, taky poukazuje na možné protiústavní prvky tohoto zákona a diskriminaci vůči určité skupině podnikatelů. A dokonce se k diskriminaci přiznává vláda ve své důvodové zprávě, kde říká, že se budou diskriminovat velké a že to je předpoklad účinku toho zákona. A už se nechci znova vracet, protože už o tom debatujeme asi popáté, k těm legendárním 200 metrům čtverečních, kdy pan senátor není schopen krom toho, že to mají ve Francii, říct, proč ne 190, proč ne 210, kdo to bude měřit, a on život si s tím nějak poradí.

Ale co je klíčové - proč zase chcete určovat lidem, jak se mají chovat? Kdyby lidé nechtěli nakupovat, tak jsou obchody prázdné a obchodníci to sami zavřou. Ale vy jste zase chytřejší, moudřejší, vzdělanější a nevím, co všechno, než občané, kteří, představte si to, chodí v tyto dny nakupovat! Je to jejich svobodné rozhodnutí, tak ho prosím respektujte. Vy osobně, kteří jste proti, tam nechoďte, nenakupujte, nikdo vás nenutí. My také nenavrhujeme návrh zákona, že musíte chodit ve vybrané hodiny nakupovat, tak vy nás nenuťte zase návrhem zákona, kdy nesmíme chodit nakupovat. Nechte to na každém z nás, ať se rozhodne. A když se občané rozhodnou tam nenakupovat, tak věřte, že obchody budou zavřené, protože se majiteli nevyplatí ten obchod otevřít. Tak jednoduché to je. Ne, my se tady o tom, já nevím, rok, dva roky pořád dokola přesvědčujeme.

Pak bylo komické rozhodnutí Poslanecké sněmovny minule, kdy vlastně všichni víme, že tři dny je zavřeno, tak to pro jistotu ještě uzákoníme. Výborné! Já jsem pro to nehlasoval tedy, říkám rovnou, ale je to samozřejmě méně škodlivé než senátní, ale já nepodpořím ani jednu verzi, nikdo z našeho klubu, protože to nemá žádný smysl. A pravdu tady úplně jednoduše řekl předseda hospodářského výboru. Také bychom mohli nařídit senátorům, že budou zasedat tři týdny v měsíci, ne? Protože my také zasedáme tři týdny v měsíci, máme stejnou odměnu, tak to je diskriminační, ne? Co říkáte, kolegové? Když to projde, možná bychom něco takového mohli nabídnout, pak budou možná mít méně času na to vymýšlet takové nepraktické návrhy zákona. Děkuji. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Seďa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rozumím kolegovi Stanjurovi vaším prostřednictvím, že hájí zájmy zaměstnavatelů, a my hájíme zájmy zaměstnanců. To je ten zásadní rozdíl!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou ještě pan poslanec František Laudát, po něm pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já se musím ohradit kvůli tvrzení pana předřečníka. Jednak tedy je hájíte tak, že v případě, že dojde k ochlazení ekonomiky, tak je pošlete na úřad práce. Za další. Ty, kteří si naléhavě potřebují vylepšit svoji sociální situaci, připravíte o bonusy. Za další. Vy můžete poslat na úřad práce ty podnikatele, živnostníky a další, kteří mají obchody, ty zaměstnance, kteří pracují v těch malých obchodech, které v obchodních centrech jsou. Takže prosím, tohle ať tady nikdo neříká! Přesný opak je pravdou. A když už máte tu dojemnou péči o zaměstnance, tak jenom chci podotknout, že stejně se chováte a stejně tak na úřady práce pošlete malé živnostníky, OSVČ, kteří se sami živí, přes elektronickou evidenci tržeb a další a další. Takže prosím, přesný opak je pravdou! Neříkejte tady, že vy zastupujete zaměstnance! Vy děláte klasickou politiku proti zaměstnancům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem tady myslím ve své úvodní řeči ve Sněmovně řekl, že pánbůh nebo příroda nás stvořili s dvěma konci - na jednom sedíme a druhým myslíme. A všechny jsem vyzval, abychom k myšlení používali alespoň občas ten správný konec. Já nehájím zájmy zaměstnavatelů ani zaměstnanců, hájím zdravý rozum. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, už tady bylo hodně řečeno. Já jsem se na plénu Sněmovny k tomuto zákonu nevyjadřoval, ale jako člen výboru pro sociální politiku jsem také kladl zástupci předkladatele panu Bublanovi určité otázky a ty odpovědi na ně mě prostě nepřesvědčily. Proč zrovna se navrhuje jenom sedm svátků, když státních svátků máme více? Proč se navrhuje prodejní plocha 200 metrů čtverečních? To také nebylo zodpovězeno. Já se přiznám, že argumenty, proč přijmout tento zákon ať již v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou, nebo dokonce v rozšířené Senátem, mě v žádném případě nepřesvědčily.

Senát, který tento zákon navrhl, a pokud se nemýlím, tak vlastně jeho pozměňovací návrh je identický s původním návrhem Senátu, chtěl omezit svobodnou volnost stanovení prodejní doby velkých řetězců. Budiž. Učinil to však nepříliš legislativně povedeným způsobem. Mluvil jsem už o tom, že prodejní plocha 200 metrů čtverečních postrádá nějaké silné argumenty. Je navíc dobře známo a víme to všichni, že dnešní obchodní centra pronajímají prodejní místa jednotlivým obchodníkům, jednotlivým nájemcům, a tak se stejně ono obchodní centrum jednoduše zavřít nedá.

Neustále se zde argumentuje, to tady dneska ještě nepadlo, že takové omezení nejen o svátcích, ale například i o nedělích platí i v některých zemích EU. Ptám se: No a co? V Bavorsku, a to jsem také uváděl na výboru pro sociální politiku, zvláště na venkově chodí zase v neděli do kostela pomalu celá obec. U nás taková míra praktikujících věřících není, a to myslím ani na Moravě. Nesnažme se tedy lidem vnucovat, jak mají trávit neděle nebo svátky, zda je mají trávit v nákupních centrech, v přírodě nebo u televizní obrazovky. Navíc tedy stále přibývá nákupních center, která minimálně o nedělích a svátcích připravují nejrůznější kulturní nabídku. Jak hodnotnou, zde nechci rozebírat.

Uvádí se také všudypřítomný argument ochrany zaměstnanců. Předně podle mého přesvědčení stát má jiné a dle mého názoru dostatečné možnosti, jak kontrolovat dodržování pracovního práva, a to i ve velkých řetězcích, a tím chránit zaměstnance. Jsou zaměstnanci, kteří naopak s vidinou většího příplatku jsou ochotni pracovat o nedělích a svátcích, a jsou určitě i tací, kteří v sobotu, v neděli a ve svátcích pracovat nechtějí. I tomu bychom měli rozumět. Obchodní centra ale nejsou jedinými místy, kde vidíme zaměstnance i o svátcích. Vždyť jsou otevřeny restaurace, nemohou přece přestat fungovat další veřejné služby, i tam také musí být zaměstnanci o nedělích a o svátcích.

Senát navrhl výčet sedmi svátků, kdy by byl zakázán prodej u prodejen, jejichž prodejní plocha přesahuje 200 metrů čtverečních. Jak dobře víte, Poslanecká sněmovna tento výčet zredukovala pouze na 1. leden a svátky vánoční, kdy skutečně dnes již mnohé řetězce mívají zavřeno, protože tam prostě lidé nechodí nakupovat. Řetězce se rozhodly bez ohledu na nějaký zákon, koneckonců on to vzpomněl i pan senátor Kratochvíle. Senát opět trvá na svém původním návrhu. Tento senátní návrh odmítá, a mluvil o tom již pan poslanec Zbyněk Stanjura, jednoznačně Hospodářská komora, která obecně nesouhlasí s principem regulace prodejní doby.

Osobně nebudu podporovat ani jeden z těchto návrhů, byť poslanecká verze je mnohem blíže současné realitě. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP