(16.10 hodin)

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Já se nestačím divit. Ta koncepce rozvoje sportu obcí, měst a krajů nebude sloužit nikomu jinému než té obci, než tomu městu, než tomu kraji. Nikdo to nebude sbírat, nikdo to nebude posuzovat, nikdo to nebude hodnotit. Bude to pro to město, pro ty lidi, pro ty rodiče, děti, mládež v tom městě. Protože se může stát a stává se, že některé sporty mají větší prioritu, na některé se vůbec nedostane, tak proto ten rozvoj, proto vycházet z těch podmínek, které to město má. Žádná koncepce se nebude někam posílat. Nic se nebude hodnotit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To byl pan poslanec Andrle. Nyní pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, dámy a pánové, já velmi krátce. Nechápu, proč tady spíláte paní ministryni, kolegové z mé strany. Podpora sportu zní krásně, toho se každý chytne, protože je to populární, je to oblíbené, a kdo nepodporuje sport, tak je zločinec. Ale ono je to dané už v tom principu. Je to speciální zákon. Je to speciální zákon, který přerozděluje peníze ze státu na obce. A to je to, co bychom měli kritizovat. Prostě nepřijímat speciální zákony. To je celý problém. Vždycky říkám a říkal to známý konzervativní politik: Tolik důvodů, proč mít hodně plánů, ale taky tolik důvodů, proč nemít plány žádné. Přece ta samospráva si s tím poradí a je to o tom toku peněz, které se vyberou na daních a které nebudou proudit přes Ministerstvo školství, ale půjdou přímo na ty obce. A to je ten princip, který bychom měli prosazovat. Ne speciální zákon přerozdělování přes ministerstvo, ale přímo na obce. A nechme zastupitelstvo a starosty, ať si s tím poradí. Přece těm na tom záleží nejvíc.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Zatím poslední faktická poznámka, pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Já se omlouvám, že vystupuji, ale právě pan kolega Andrle mě k tomu povzbudil. Protože asi nevíte, že drtivá většina obcí a měst má už dneska strategické plány rozvoje nebo programy rozvoje venkova a v tom už je všechno obsaženo. Tak prosím vás nevymýšlejte, co už je vymyšlené.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, paní ministryně. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi zareagovat na rozpravu.

Začnu tím, co bylo řečeno nakonec. Ano, my víme, že větší nebo střední obce už dnes mají zpracované své plány prostřednictvím jiných strategických dokumentů. Také ten zákon nepředepisuje obci, aby si zpracovávala něco nového, nějaký nový extradokument, tzn. ty obce, které to mají zpracováno, tak mají hotovo. Proto jsem také zmínila Sdružení místních samospráv jako toho, kdo podporuje tento plán. Tady prosím, abychom nezesměšňovali malé obce, že jsou snad nějak tak hloupoučké a ministryně je vějičkou na nějaké penízky zcela poplete, aby souhlasily. To se domnívám, že není korektní.

Co se týká toho, jestli jde o nějakou regulaci navíc, nebo ne. Z mého pohledu jde o něco jiného. Jde o spolupráci mezi státem, krajem a obcemi tak, abychom hráli na jednu branku v případě podpory sportu. Chtěla bych upozornit, že jak stát, tak kraj, tak obec, je to asi nepříjemné pro Svaz měst a obcí, se skládá z lidí. Já se dívám na občany. Ti jsou stejně tak občany obce, kraje a České republiky. A pokud chcete nějaký konkrétní příklad, jak ta koncepce má zafungovat, proč je důležitá, tak je to právě pro předvídatelnost pro ty aktéry i pro transparentnost. Právě proto, aby to nebylo "já na bráchu, brácha na mě", ale abychom mohli v případě dotačních programů, pokud si obec - tady podotýkám, zejména jde o investice - podá žádosti, tak zohlednit, že má takovýto dokument a že ho tím naplňuje. A pokud budete podporovat, že obce takovéto úvahy mít nebudou, tak ony budou samy jednat, a nemusí, proti zájmům svých občanů, a nevím, jestli obcím prospěje, aby to byly pouze kraje, které takové koncepční dokumenty budou zpracovávat, a třeba nebudou zohledňovat zájmy obcí uvnitř svého kraje. Je to o spolupráci. Malujete, vážení kolegové, čerty na zeď.

Co se týká dotazu, zda Svaz měst a obcí souhlasil s danou novelou, tak prostřednictvím Národní rady pro sport a projednání oba dva, svaz i sdružení, souhlasily. Samozřejmě nebudu zastírat, v České republice se všechno rozpovídá, vím o tom, že Svaz měst stál za iniciací pozměňovacího návrhu v Senátu, to komentovat nijak nebudu, prostřednictvím Národní rady, kde je součástí, souhlasil.

Co se týká toho, jaká je politika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k obcím, tak chci říct, že za mého působení se naopak rozšířily možnosti obcí žádat o prostředky státu, a stejně tak výsledky stávajícího investičního programu usvědčují fakt, že obce byly ve větší míře než kdy jindy úspěšnější z hlediska právě podpory ze strany státu. To se nemusí někomu líbit, ale je to pravda.

A pokud se bavíme o tom, že u krajů, obcí a státu chceme synergii finančních prostředků, musíme se taky bavit o nějakém modelu, jak vzájemně to, co každá obec, kraj nebo stát potřebuje, budeme sdílet.

A na závěr vám řeknu konkrétní příklad, se kterým jsme se setkali při zavedení nového programu pro podporu sportování dětí a mládeže. Velkým příjemcem těchto finančních prostředků se stal hasičský sport v rámci obcí. Samozřejmě že si nežádaly obce, žádaly si spolky, které jsou v rámci těchto obcí založeny, ale asi nikdo nebudeme pochybovat o tom, že prospěch nakonec má obec jako společenství lidí, a nikdo asi nebudeme zpochybňovat, že hasičský sport v případě malých obcí představuje jediný sport, který je pro děti přístupný. A chtěla bych říct, že kdybychom předtím měli možnost více komunikovat, obce se třeba více zamyslely nad tím, jak chtějí podporovat tento typ sportu, tak bychom mohli zabránit tomu, že u nich došlo ke zcela speciální situaci, protože fungují zcela na principu dobrovolnictví, nepotřebují finanční prostředky na trenéry a spíše potřebují sto procent dotace využít na podporu výstroje a výzbroje a realizaci toho sportu. To jsou detaily, které možná někomu přijdou směšné, ale já se domnívám, že ve spolupráci s obcemi, kraji a státem toto můžeme dobře naladit.

A pokud někdo nahlíží na socialisty a ČSSD předpotopně, rétorikou 19. století, tak může. My neregulujeme. My chceme pomáhat a spolupracovat a chceme zlepšit podmínky sportování na celém území.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní ministryni. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan předseda poslaneckého klubu ODS. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ten politický jazyk je hrozný. Opravdu hrozný. Možná ho používám taky, tak když tak se omlouvám, ale těch frází, co tady slyším, to je neuvěřitelné. Chceme spolupracovat, proto vám dáme do zákona povinnost. Sami si řekněte, jak to zní. Zní to krásně, když řeknete jenom tu první větu. Je to o spolupráci obcí, krajů a nás jako státu. Ale protože si nejsme jisti a bůhvíco tam na těch obcích děláte, tak tam radši dáme povinnost. A znovu ta víra z každé věty v ty dotace. A ti, kteří říkají, že ta obec to chce jenom pro sebe, tak neposloucháte paní ministryni. A měli byste ji poslouchat, když říká: Až dá tu dotaci, tak se podíváme na její program rozvoje, a řekla to asi před čtyřmi minutami, a když to bude dobré a bude to výborný program, tak je větší šance.

Ke spolupráci nepotřebujete zákon, ke spolupráci nepotřebujete povinnost něco dělat. Já žiji na obci, která má asi 1 800 obyvatel, a my tam fakt koncepci rozvoje sportu nepotřebujeme. Měli jsme dobrého starostu, máme dobrou starostku, jsou oba dva nezávislí, dělají to dobře a pro sport dětí a mládeže se za posledních dvanáct let udělalo mnohé. Jediné, co je tam za problém, je rozpočtové určení daní a málo peněz. A vy jako vláda to odmítáte. Já se nebudu ptát paní ministryně, jestli to podpořila, nebo ne na té vládě. Protože máte představu, že ministerský úředník je chytřejší a on vybere podle těch programů, kdo si to zaslouží a který starosta si to nezaslouží. Kdežto kdybychom přidali peníze všem, tak to necháme na těch obcích. A jednou za čtyři roky jsou komunální volby, tam ti politici skládají účty, a pokud někdo přijde s lepším programem podpory sportu v té obci, tak pravděpodobně uspěje. Pokud předtím to dával někdo svým kamarádům, v té obci to vidí a už ho nezvolí nebo zvolí někoho jiného. Jinak to bude fungovat úplně stejně jako dneska, protože to je velmi složité, těch sportů je hodně, které podpořit. Jediné, co se změní, že se to napíše do koncepce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP