(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Bude mu odpovězeno písemně.

Další interpelaci přednese pan poslanec Ludvík Hovorka. Bude interpelovat ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka ve věci byznysu s udělováním víz pro ukrajinské občany. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Dobrý den. Vážený pane ministře, opakovaně vás žádám o změnu systému vyřizování víz pro ukrajinské občany. Podle vaší odpovědi na moji interpelaci je systém VISAPOINT plně funkční a transparentní. Podle sdělení Ministerstva zahraničí je systém VISAPOINT internetový veřejně dostupný systém. Registrace jiné osoby za úplatu do systému VISAPOINT není porušením české legislativy. To odpovědělo na dotaz Reflexu Ministerstvo zahraničí. Z hlediska českého práva je to tedy jednoduché. Prostředník poskytuje službu, kterou Ukrajinci chtějí, a poskytuje ji za branami ambasády. Nás se to tedy netýká. Resort zahraničí popírá i výpovědi dalších Ukrajinců se stejnou zkušeností. S požadavkem na úhradu poskytnutého registračního kódu.

Podle zpráv BIS napadli systém VISAPOINT kyberzločinci, kteří podle zpravodajců krátce po zavedení systému VISAPOINT vytvořili automatizované nástroje, jež rychle obsazovaly všechny termíny pohovorů v systému VISAPOINT, a tím znemožnili řádným zájemcům registraci termínu. Zájemcům nezbylo nic jiného než platit pachatelům této trestné činnosti nemalé částky za zprostředkování registrace, píše BIS ve zprávě za rok 2013. O rok později BIS pokračuje. Zavedení několika funkcionalit do informačního systému VISAPOINT přineslo dočasné zlepšení situace. Někteří zprostředkovatelé však na tuto úpravu v systému zareagovali, přizpůsobili se jí a i nadále informační systém VISAPOINT zneužívají k vlastnímu obohacení.

Ukrajinci nakonec raději zaplatí prostředníkům. Podle svědectví Ukrajinky Oksany není VISAPOINT korupci odolný, jak se tváří české úřady. Sama vyslechla rozhovor dvou zaměstnankyň, ambasádou doporučených tlumočnic, jak se baví o tom, kdy VISAPOINT termíny uvolní. Dle dostupných informací se za udělení víza, respektive za zprostředkování registrace, platí částky od 4 tis. do 16 tis. korun. Počet udělených víz pro Ukrajince se snížil od roku 2007 z 27 tis. na loňských 3 tis. osob.

Pane ministře, žádám vás, abyste zjednal nápravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Osmadvacátou interpelaci přednese paní poslankyně Marta Semelová, která bude interpelovat nepřítomného ministra zdravotnictví ve věci budoucnosti kojeneckých ústavů.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane ministře, z podnětu Rady vlády pro lidská práva má být sjednocena ústavní péče pro ohrožené děti pod MPSV a má být omezena možnost umisťování dětí. Věková hranice, dokdy dítě nebude moci být umístěno, má být do jednoho roku věku dítěte, pak do tří let a nakonec do sedmi let věku s tím, že pokud by umístění bylo nezbytně nutné, tak maximálně na dobu jednoho měsíce. Přestože bychom si všichni přáli, aby všechny děti vyrůstaly v rodině, řada z nich zůstává z různých důvodů v ústavní péči. Proto mám obavy, co s těmito dětmi bude, pokud jde o sjednocení pod jeden resort. Současná roztříštěnost do tří resortů, Ministerstva zdravotnictví, MPSV a Ministerstva školství, zde má své opodstatnění vzhledem k věku a k různým potřebám dětí. Jediný úřad nemůže komplexně pojmout zdravotní, sociální a vzdělávací problematiku.

Například u kojeneckých ústavů, které jsou nyní pod Ministerstvem zdravotnictví, dojde k omezení zdravotní péče o děti, které si do života přinášejí různá rizika, zdravotní či mentální postižení, bývají zanedbávané, týrané, mívají abstinenční příznaky, vyžadují speciální psychologickou a rehabilitační péči. Dětská centra, v něž se postupně kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let transformovaly, poskytují dětem s popsanými rizikovými faktory komplexní odbornou péči včetně diagnostiky. Proto proti návrhu vlády protestují odborníci, pediatrické společnosti, odborné asociace a lidé z praxe.

Chci se proto zeptat, zda budete brát v potaz tyto názory opřené o letitou zkušenost, praxi a odbornost. Dále, jak se stavíte k sjednocení pod jeden resort a ke stanovení hranice. A nakonec, kam neumístěné děti z dětských center půjdou. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Další, 29. interpelaci přednese pan poslanec Michal Kučera, který bude interpelovat pana ministra dopravy ve věci dostavby komunikace R7.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, na klíčové silnici R7, kterou dnes honosně nazýváte D7, denně projedou tisíce aut a kamionů. Většinou dvouproudá silnice kapacitně nestačí, je dlouhodobě přetížená, často na ní dochází k nehodám. Naposledy to byl školní autobus s dětmi, který se převrátil na cestě do Prahy. Současné opravy prodlužují cestu do práce ze sociálně ohroženého regionu až o desítky minut. Navíc modernizace je v nedohlednu z důvodu zpackaného vyjednávání vašeho kolegy z hnutí ANO ministra Brabce v Bruselu ve věci posuzování vlivu staveb na životní prostředí EIA.

Opravy, které začaly v únoru letošního roku, mají pokračovat až do podzimu. Na čtyřpruhu Slaný-Praha se navíc současně montují nová svodidla, jízda je svedena do jednoho pruhu. Zajímavé je, že tento úsek se opravoval v minulých letech. Jízda byla také omezena na jeden pruh. Navíc dnes poté, co se jezdí jedním pruhem, se již objevují první díry na těchto úsecích, které byly opraveny v minulých letech. Předpokládám, že příští rok bude opět čtyřpruh uzavřen, aby byly opraveny díry, který vznikly v letošním roce. Nazval bych to takovým perpetuum mobile ministra Ťoka.

Chtěl bych se vás, pane ministře zeptat: Kdo je zodpovědný za chaos na R7, který omezuje lidi na cestě do práce a je příčinou dopravních nehod?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, pane ministře. Kdo za to může?

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v letošním roce bude zahájeno stavba D7 Postoloprty-Bitozeves. Ohledně přípravy na D7 bych rád uvedl následující: U stavby D7 Slaný - hranice Středočeského kraje bude v letošním roce aktualizována dokumentace pro územní rozhodnutí a ověřovací stanovisko k EIA. Následně se zpracuje dokumentace pro stavební povolení D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu. V letošním roce bude zajištěna dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a ověřovací stanovisko k EIA. Také budou zahájeny výkupy pozemků. D7 Chlumčany, zkapacitnění, v letošním roce bude dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a ověřovací stanovisko k EIA. Také se zahájí výkupy pozemků. Stavba D7 Louny, zkapacitnění - zde je stanovisko EIA dle starého zákona 244, bude nezbytné opakovat proces EIA. Stavba D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu - bude se aktualizovat dokumentace pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti a ověřovací stanovisko EIA.

Jaký je postup při opakování EIA? Dne 24. března předložilo Ministerstvo dopravy do meziresortního připomínkového řízení materiál předjednaný i s MŽP a MMR, kterým se nastavuje jednoznačný postup pro zajištění podkladů a zajištění procesu opakování EIA u všech projektů, které svou přípravu dosud opírají o stanovisko EIA dle zákona č. 244/1992 Sb. V současné době probíhá vypořádání připomínek. Materiál bude do konce dubna předložen k projednání ve vládě. Základními principy pro opakované EIA jsou: Bezodkladně se začnou připravovat dokumentace EIA dle priorit v přípravě jednotlivých staveb opírajících se o stanovisko dle zákona 244. Dokumentace EIA bude vycházet z aktuálního stupně projektové dokumentace. Pouze se popíší dříve zvažované varianty a odůvodní se výběr k té překládané... posouzení s ohledem na parametry životního prostředí. Paralelně s opakováním procesu EIA se bude pokračovat v přípravě projektu, dokumentace, výkupech pozemků, případně i soutěžích na zhotovitele s možností vypovědět smlouvu, pokud by se do určitého data nepodařilo získat stavební povolení.

Z důvodu opakování procesu EIA nebudou z OPD 2014 až 2020 realokovány prostředky do jiných operačních programů, neboť Ministerstvo dopravy je schopno garantovat efektivní vynaložení těchto prostředků, a to primárně i ve specifických cílech, kde je realizována stavební výroba. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP