(17.10 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, dovolte mi, abych se na vás obrátila s interpelací ve věci platů v sociálních službách. Nepůjde mi v tuto chvíli o přiměřenost jejich výše, jak by se možná dalo odhadovat z názvu interpelace, ale o něco trochu jiného.

Na jedné ze svých návštěv v jednom středočeském nízkoprahovém zařízení jsem se dozvěděla, že poměrně velkým problémem pro jeho ředitele a posléze také pro zaměstnance je to, že dotace dostávají až v průběhu roku, řekněme v březnu nebo dubnu, což znamená problém pro jejich cash flow. Prostředky na platy za první měsíce roku si vzhledem k nedostatku prostředků musí půjčovat. Získat úvěr ale přitom pro ně jako pro neziskové organizace není úplně jednoduché. Vše by se mohlo vyřešit, kdyby příslušné dotace byly rozdělovány dříve.

Vážená paní ministryně, má tato nepříjemná situace nějaké jednoduché a přijatelné řešení, které by organizacím v sociální oblasti usnadnilo život? Moc bych se za to přimlouvala. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já za Ministerstvo práce musím říci, že toto také velmi vnímám, nicméně ta pravidla se řídí zákonem, který je v gesci Ministerstva financí. A není to tak dávno, asi měsíc dva, co jsem předkládala vládě materiál Národní strategie sociálních služeb do roku 2020, a tam jsme opět vlastně už poněkolikáté zvedli právě toto téma a vlastně v usnesení tohoto materiálu je bod, který ukládá mně a panu ministru financí domluvit se na takovém způsobu financování, aby se tyto věci neděly, protože to, že oni dostanou v tuto chvíli ty prostředky v březnu, to opravdu odpovídá příslušnému zákonu č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a zároveň to odpovídá příslušné vyhlášce č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a národním fondem. A ten úkol, to usnesení vlády tady u té národní strategie říká, že bychom se měli dohodnout na takovém způsobu, který by třeba buď zavedl víceleté financování, o čemž se v rámci neziskového sektoru a v rámci Rady vlády pro nestátní neziskové organizace skutečně už hovoří nejméně deset let, ne-li více, anebo zda třeba máme jít cestou mandatorních výdajů na sociální služby.

Ten materiál jsme museli i přerušit, protože Ministerstvo financí vůbec nesouhlasilo s tímto úkolem, který ale jenom říká, že se máme dohodnout. Nakonec ten materiál schválen byl, takže tento úkol máme. Domnívám se, že bychom se měli dohodnout na systému víceletého financování, to znamená, že ten by zaručil, stejně jako je to například u evropských fondů, že třeba na čtyři roky by financování bylo zajištěno, a tudíž je kontinuální během těch čtyř let. Ale v podstatě by to chtělo, abyste se s tímto dotazem napříště obrátila na pana ministra financí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, paní ministryně. Jenom jsem se chtěla zeptat. Dostali jste úkol - obě ministerstva. Vy říkáte, že by se to dalo řešit. Ministerstvo financí souhlasilo, resp. nesouhlasilo s tímto úkolem. To znamená, že když se mě někdo z pracovníků v oblasti sociálních služeb bude ptát, jestli je tedy nějaká naděje, je nějaký časový horizont, o kterém bychom mohli hovořit? Protože z roku na rok oni nevědí, zda dostanou peníze. Je tam velká fluktuace zaměstnanců, kteří samozřejmě odcházejí, když nemohou dostat třeba první tři měsíce platy. Můžete mi dát nějaký časový horizont? A samozřejmě se obrátím na ministra financí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, paní ministryně. Horizont byl by?

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Tak to je otázka složitá, protože jak říkám, jenom já se účastním těch debat i s jinými ministry financí už nejméně deset až patnáct let. Ale samozřejmě je to určitě horizont tohoto volebního období, takže doufám, že třeba během půl roku budeme mít nějaké výsledky. Jinak pokud vím, tak už dnes by víceleté financování ty resorty vůči svým jednotlivým subjektům, kam dávají dotace, používat mohly, ale je to zatím v plenkách a hlavně to není nějak zohledněné úplně a přijaté tím Ministerstvem financí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni za její odpověď. Pan poslanec Ludvík Hovorka v 21. interpelaci bude interpelovat nepřítomného ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci vyhodnocení opatření ke zvýšení efektivity nemocnic Ministerstva zdravotnictví. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane ministře, vaše ministerstvo předložilo v roce 2014 návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění. Součástí tohoto návrhu je systém řízení organizací zřízených Ministerstvem zdravotnictví, které spotřebovávají polovinu výdajů na lůžkovou péči. Ministerstvo zdravotnictví mělo stanovit a vyhodnocovat porovnatelné ukazatele vykazované zdravotní péče poskytnuté poskytovateli lůžkové péče zřízenými Ministerstvem zdravotnictví. Toto opatření má umožnit dokonaleji vyhodnocovat hospodárnost nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění.

Součástí těchto opatření měly být: 1. reporting smluv s dodavateli, včetně zveřejňování jednotkových cen nakupovaných služeb, což umožní porovnat schopnosti organizací nakupovat služby efektivně a zamezí vyvádění finančních prostředků; 2. omezení outsourcingu - ministerstvo bude velmi podrobně analyzovat rozsah outsourcingu ve všech svých přímo řízených organizacích; 3. centralizace nákupů - Ministerstvo zdravotnictví bude v maximální míře provádět centralizované nákupy u komodit, kde se předpokládá finanční úspora při tomto způsobu nákupu.

Nedávno podvýbor pro ekonomiku uspořádal seminář na téma efektivní nákupy léčiv a zjistili jsme, že ministerstvo moc nepokročilo. Zatím se připravuje centrální nákup medicinálních plynů, což rozhodně není rozhodující položka v nákladech nemocnic. Můžete mi prosím sdělit, jak daleko je realizace navrhovaných úsporných opatření, tedy zejména jak probíhá reporting smluv s dodavateli u jednotlivých přímo řízených organizací a zveřejňování jednotkových cen nakupovaných služeb a materiálů, v kterých přímo řízených nemocnicích došlo k omezení nebo zrušení outsourcingů a v kolika nemocnicích probíhá centralizace nákupů a u jakých materiálů, léčivých přípravků a služeb? Děkuji vám za to, že mi podáte vyčerpávající odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Bezesporu, pane poslanče, vám tak bude odpovězeno.

Dvaadvacátou interpelaci předloží paní poslankyně Markéta Adamová, která bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních věcí ve věci příspěvků na dopravu. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, začátkem dubna spustily úřady práce pěti krajů pilotní projekt, v rámci kterého mohou lidé požádat o příspěvek na dopravu, jinak řečeno, Ministerstvo práce a sociálních věcí zavedlo v pořadí již 27. sociální dávku, a to v době příznivé ekonomické situace a rekordně nízké míry nezaměstnanosti. Dovolím si uvést velmi stručně širší souvislosti.

Rok 2010 - hluboká hospodářská krize, výše úrovně nezaměstnanosti 9 %, výdaje na státní politiku zaměstnanosti v té době na jednoho nezaměstnaného činily 42 925 korun. V roce 2015 naopak, v době ekonomického růstu, nezaměstnanost 6,5 % průměrně, byly výdaje na jednoho nezaměstnaného 47 398 korun, což je tedy o téměř 4 500 korun více. To znamená, že v době, kdy je rekordní úroveň nezaměstnanosti, zaznamenáváme rekordní nárůst pracovních míst, v průměru je na jedno volné pracovní místo pět uchazečů, v roce 2010 to bylo šestnáct.

Ptám se tedy, jestli je nutné v takové situaci zavádět další sociální dávku, další výdaje státního rozpočtu, a tedy tím v roce 2016 navýšit výdaj na jednotlivce ještě zase o něco více. Zajímalo by mě, jestli máte propočet, kolik tento nový institut bude stát rozpočet České republiky a také zda došlo k nějaké analýze, na základě které jste si vyhodnotili, že se opravdu státnímu rozpočtu vyplatí takovouto dávku zavést. Někdy mám totiž pocit, že máte v tomto směru snahu spíše peníze utrácet za každou cenu, co to dá, bez ohledu na státní rozpočet a bez ohledu na budoucnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Prosím, paní ministryně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP