Neautorizováno !


(19.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Jestli si vybral tuto cestu, pozice opozice v této Sněmovně není taková, aby mu v ní mohla zabránit. My jsme tady od toho, abychom věci popsali, abychom se ptali, abychom chtěli slyšet odpovědi. Ale já jsem vyrozuměla z dnešního jednání, že pan premiér je ochoten i za cenu poškození své vlastní strany a své vlastní budoucnosti tuto věc pokrýt. To beru na vědomí, to je pro mě zásadní závěr z dnešního jednání.

A ještě poslední věta je, že všichni vy byste mohli přemýšlet nad tím, jestli ty všechny lži a výmluvy jsou skutečně hodny toho, aby to byly věci, které umíte obhajovat a za kterými můžete stát před našimi voliči. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Novotný. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Pěkný večer, dámy a pánové. Já reaguji fakticky na jednu pasáž paní kolegyně Němcové, která tady zmínila formu toho projevu. Na mně to nechalo hluboký dojem, opravdu. Asi nejstrašnější dojem ten dlouhý potlesk, který tady zazněl.

Tak já jsem chtěl kolegům z ANO vzkázat: Tleskali jste projevu na úrovni: Bohuš kópil děckám kolotoč, neměl zrovna tužku, tož to podepsal někdo jiné. Přinděte se tam všeci podívat, máme tam aj pštrosa, aj koňa pro Vlastičku, my tam všeci jezdíme, je to tam super, protože nás už si koupil všechny. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Bendl. Po něm pan poslanec Svoboda. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Hezký, dobrý večer. Dámy a pánové, nebudu tak vtipný jako můj kolega. Pokusím se soustředit na fakta a na to, co se opravdu odehrálo, a možná i odpovědět na některé otázky kolegů, nepřítomného pana poslance, jehož jméno mi teď nenaskočí, který se tady ptal, jak je možné, že se o tom bavíme až teď, proč jsme se o tom nebavili dříve.

Ano, přiznávám, spolu s paní kolegyní Jermanovou jsme kdysi odsouhlasili v krajském zastupitelstvu, když ještě byla za ODS, pravidla - napříč politickým spektrem, podotýkám, to neříkám nijak ve zlém, napříč politickým spektrem pro to hlasovali sociální demokraté, komunisté, všichni - pravidla čerpání z regionálního operačního programu Střední Čechy. Tyto finanční prostředky byly v rámci těch necelých 15 miliard korun, z toho byla část, o které tady mluvil pan místopředseda vlády Babiš, vyčleněna, v té první výzvě zhruba 200 milionů korun. Je to vlastně jediná oblast na podporu podnikání, celý ten ROP, řeknu, nebyl alokován na směr podpory podnikání, ale z těch 15 miliard zhruba těch 200 milionů korun bylo určeno na posílení kvality cestovního ruchu ve středních Čechách. Byly naopak tlaky na nás, abychom těch finančních prostředků alokovali více. To se nestalo. Napříč politickým spektrem tehdy panovala dohoda, že chceme ve středních Čechách podpořit turistický ruch a zvýšení kvality a že tomu chceme vytvořit nějaké podmínky, když už ty finanční prostředky tady jsou.

Výbor regionální rady tehdy na základě podkladů, které dostal od úřadu, schválil dotace a podpory na oblast cestovního ruchu, tak jak zde bylo řečeno, a hejtman podepsal. Hejtman měl povinnost podepsat, to prosím zdůrazňuji. Kdyby hejtman nepodepsal, vystavoval by se naopak trestnímu stíhání. Koneckonců David Rath, který přišel později, některé dotační tituly podepsat nechtěl, přestože prošly regionální radou, a déle jak - skoro rok zdržoval některé projekty, které nakonec podepsat musel pod tlakem Evropské komise. Protože se někteří starostové, kteří měli odsouhlaseny projekty - prošly výběrovým řízením, a hejtman David Rath nechtěl podepsat udělení podpory, což zdržovalo, samozřejmě dostávalo dodavatele nebo žadatele o ten projekt do neřešitelné situace, protože ten projekt třeba soutěžil rok a půl předtím a ceny už byly někde jinde. Dělalo to obrovské problémy zejména ve Slaném a v Mladé Boleslavi.

Ano, byly tam podmínky, a to prosím zdůrazňuji... (Velký hluk v sále, řečník vyčkává.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás žádám, kolegyně a kolegové, o ztišení. Sice chápu, že je pozdější hodina, ale přece jenom ať je rozumět, co se zde přednáší. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Ano, byly tam podmínky, novináři se mě na to často ptají, nebo někde jsem viděl napsáno, že to byly peníze pro bohaté. Ne, byly to peníze pro malé a střední podniky a byla povinnost čestným prohlášením se přiznat k tomu, že je dotyčný žadatel představitelem malé nebo střední firmy. A můžu vám přečíst podmínky, které vlastně se zavazovali plnit. Příjemci podpory v této oblasti byli: podnikatelé podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., kteří splňují definici malého a středního podniku, vykonávají podnikatelskou činnost minimálně dva roky a podnikají v cestovním ruchu. To byla jedna oblast. A druhá: podnikatelé podle § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, kteří splňují definici malého a středního podniku, podnikají v oblasti cestovního ruchu a mají podnikatelskou historii kratší než dva roky - v závorce: pouze u projektů realizovaných v obcích nad 2000 obyvatel.

Takže ten dotyčný žadatel, předpokládám, a chci vlastně panu místopředsedovi vlády poděkovat, že tady dnes řekl, komu ty akcie patří, protože se dokonce novináři ptali mě, jestli náhodou nejsou moje. Tak jsem rád, že sám pan místopředseda vlády vyvrátil, že nemám s Agrofertem nic společného, ani s jeho rodinou. Já to neříkám ve zlém, jenom jsem rád, že to tady padlo. A ta podpora byla určena, byla stanovena maximálně 40 % z celé - z výdajů na celý projekt, přičemž bylo možné u malých podniků to zvednout až na 60, u středních maximálně na 50 %, přičemž ten strop, maximum peněz, které bylo možné získat na jeden projekt, bylo 50 milionů korun. Tím, že žadatelé o Čapí hnízdo avizovali, nebo měli v projektu, že budou investovat mnohem vyšší částku než 100 milionů korun, byla zastropována ta částka 50. Také jsem někde četl v novinách, že to je 54, pak 56. Ani jedno není pravda. Bylo to těch 50 milionů korun, neboť to je maximum, které bylo možné získat.

A teď odpověď na otázku pana kolegy poslance, který se ptal, proč se o tom bavíme až teď, jak je to možné. Je to proto, že kontrolní orgány neměly žádnou pravomoc zjišťovat, kdo je za anonymními akciemi. Bohužel neměly, a tudíž nebylo vůbec možné se do této debaty pustit. Protože to je přece dneska předmětem šetření OLAFu, možná Policie České republiky, zdali nedošlo k porušení těch paragrafů, o kterých jsem tady mluvil, a tím pádem zdali nebyl poskytovatel podpory, v tomhle případě Středočeský kraj, nebo chcete-li regionální operační program, ROP, jestli nebyl oklamán, a jestli se tudíž nejedná o nějaký podvod. Tohle přece je ta debata. To musí posoudit opravdu někdo jiný.

Pan místopředseda vlády, a už to tady několikrát padlo, se do toho zamotal v podstatě sám. V jednu chvíli říkal: Já nevím, komu to patří. Pak říkal: Je to můj projekt, protože jsem si ho vymyslel. Pak říká: Zveřejním akcionáře. Pak říká: Nevím o tom nic. A dneska říká tedy, že to jsou jeho blízcí příbuzní. Předpokládám, že už asi podnikají minimálně ty dva roky v cestovním ruchu a že tuhle podmínku splňují. Aspoň doufám, že je si toho pan místopředseda vlády jaksi plně vědom. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP