Neautorizováno !


(19.10 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Pane předsedo vlády, vzhledem k tomu, že vím, že stále mlád ještě nejste hluchý jako můj čestný pan předseda, tak mi nic jiného nezbývá než si myslet, že si z nás děláte legraci. Vy jste tady na vlastní uši slyšel svého ministra financí, který říkal, že ta farma patřila jeho nezletilým dětem a jeho partnerce. (Nesouhlasné hlasy z pléna.) Jeho dětem a jeho partnerce.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás žádám, poslanci, abyste po sobě nepokřikovali, a v případě, že chcete veřejně vystoupit, abyste se přihlásili do rozpravy.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Doufám, že mi ty vteřiny připočtete. (Předsedající: Pokračujte.) Prostě vám blízkým - jeho blízkým osobám, abych nebyl chytán za slovo. To jste slyšel od člověka, který ještě před měsícem se díval do kamery, říkal nám, vám a celé veřejnosti, že netuší, komu ta farma patřila. Že to neví, že to nemůže vědět, že s tím neměl nic společného. Jinými slovy, vedle vás sedí usvědčený lhář, který se usvědčil sám. On sám se dnes usvědčil z veřejné lži, kterou veřejnosti předestřel.

Vy jste to, pane premiére, neslyšel? A vy říkáte, že to musí ještě vyřešit OLAF a Policie ČR? Co na tom, k čertu, ještě má šetřit, když vedle vás sedí lhář, který se z té lži usvědčil sám. Pane premiére, konejte! (Potlesk z řad TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další s přednostním právem pan předseda Černoch, připraví se pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Marek Černoch: Takový kolorit. Děkuji za slovo. To je takový kolorit. Můžou za to oni nebo oni, levá, pravá strana, my ne. Pane premiére, to, co bylo, tak bylo. Ale miliardy vyplácené solárním baronům se schvalovaly před pár měsíci. Před pár měsíci. Opravdu je potřeba vytahovat ty stenozáznamy, kdy jsme tady bojovali proti vyplácení těch miliard a kdy vy jste to schválili? Neříkejte my za to nemůžeme. Můžete! Je to vaše práce.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další v pořadí pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Inspiroval mě pan premiér Sobotka. Dne 29. března 2012 Mladá fronta Dnes, vyšla stať, která se jmenovala Politici a úředníci jsou slabí, vliv kmotrů proto přežije. A tam se mimo jiné praví: V případě politika platí presumpce viny tak jako v civilizovaných státech. Pro jednotlivce to může být hořké, pro systém však záchovné a ozdravné. Zřejmě jsme tedy ztratili záchovný a ozdravný pud. Autorem tohoto výroku je jistý Martin Komárek. Richard Dolejš 19. května 2012 pro Deník.cz v kauze David Rath: V politice ČSSD však platí vždy zásada presumpce viny.

A co se týká krajských voleb 2012, v Českém rozhlase 15. června 2012 jistý pan Sobotka, tehdy poslanec Sněmovny, pravil: Lidé od nás očekávají, že se ke všem případným skandálům vždy postavíme jasně, bez kličkování a budeme na ně rychle reagovat vyvozením osobní odpovědnosti. Lidé oprávněně očekávají, že budeme reagovat poctivěji a zásadověji, než reaguje např. ODS nebo TOP 09. Jak je vidět, tak asi zůstane pouze u slibů a oprávněných nenaplněných očekávání. No a Adam Rykala v nějaké kauze: Všemi hlasy jsme se na předsednictvu shodli na tom, že by měl opustit ČSSD. Je obviněn z trestného činu a v naší straně platí presumpce viny.

A takhle, co se týká presumpce viny z dílny a úst sociálních demokratů, bych tady mohl číst asi půl hodiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než budeme pokračovat v rozpravě, přečtu omluvy. Od 19 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Karel Fiedler, od 19.10 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá paní poslankyně Putnová, od 19 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Kováčik. A dále od 19 hodin se omlouvá do konce jednacího dne pan ministr Jurečka z rodinných důvodů.

Nyní tedy budeme pokračovat v rozpravě. Řádně přihlášen je pan poslanec Štětina, připraví se paní poslankyně Němcová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý večer. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, nečekejte ode mě, že někoho budu urážet a nazývat ho podvodníkem, lhářem a jinými slovy. Já jsem nepodepsal svolání této schůze. A proč? Vzhledem k tomu, že všichni vědí, že tuto kauzu, která je stará, tak jak jsme zde slyšeli od pana ministra Babiše, několik let, na které se podílelo x kontrol, které nic nenašly, nebo nějaká, tedy minimální pochybení, tak já bych čekal, že bychom o tomto mohli jednat, až budeme mít závěry OLAFu nebo závěry Policie ČR. Jestliže tyto závěry dopadnou negativně pro pana ministra, tak já se domnívám, že on není sociální případ. Rozhodně těch 50 milionů vrátí na rozdíl od těch, kteří mnoho evropských dotací prošustrovali a nevrátili. Takže na druhou stranu jsem rád, že tato schůze je, protože já teď budu důsledně požadovat, aby byly v Královéhradeckém kraji zrevidovány a posouzeny případy, které jsou jednoznačné, a dokonce i Policie ČR jeden případ, to znamená digitalizace RTG pracovišť, dovedla až k soudu, ale bohužel nezávislý soud zatím jaksi rozhodl, že se nic nestalo. Takže já si dám s tím tu práci a velmi známé kauzy, jako je třeba pekárna v Choustníkově Hradišti, která se šetří několik let a kde je řada posudků na objednání, a já budu chtít, aby skutečně tyto případy byly důsledně prošetřeny. Já tedy požádám auditní orgán Ministerstva financí a dám to na vědomí Ministerstvu pro místní rozvoj, aby skutečně se jednou už udělal pořádek v evropských dotacích a aby nedošlo k nějakým podobným případům.

Musím říct, že když hovořil pan premiér, a my jsme se spolu už dlouho osobně nebavili, já mu musím dát za pravdu. To, co zde řekl, tak tomu skutečně bylo. Já jsem taky tady byl od roku 2010 a byl jsem jak členem koalice, tak členem opozice. A musím skutečně konstatovat, že tato vláda se chová úplně jinak a lépe, než se chovala vláda od roku 2010. A to nehovořím o vládě, která nastoupila v roce 2006.

Já vám děkuji za pozornost a myslím, že jsem vás snad nerozzlobil a nikoho jsem neurazil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Kučera a připraví se paní poslankyně Němcová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom krátce zareagoval na vystoupení svého předřečníka. Já si myslím, že ten postup, jakým by měl postupovat předseda vlády a ministr financí, je celkem jasný. Pan ministr financí by měl odejít mimo politiku, očistit se a poté, co bude vše vyšetřeno, se do politiky vrátit. Takhle mluvil premiér Sobotka tehdy jako opoziční poslanec, když vyzýval koaliční ministry, aby takto učinili. Od pana ministra Andreje Babiše se toho asi nedočkáme, to jsme už slyšeli.

Nicméně já bych měl dva dotazy na pana premiéra. A skutečně by mně stačila odpověď ano, ne. Ten první dotaz zní: Vážený pane premiére, uvědomujete si, že máte ve vládě člověka, který je podezřelý z daňových podvodů? Chtěl bych vaši odpověď. Ano, ne. Uvědomujete si to? Ano? Ne? A má druhá otázka je: Vážený pane premiére, uvědomujete si, že nesete plnou odpovědnost za to, že máte ve vládě člověka, který je podezřelý z daňových podvodů? A opět by mně stačila jednoduchá odpověď ano, ne. Vážený pane premiére, děkuji vám předem za vaše odpovědi. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP