(15.10 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já už se jen formálně přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 3805. Odůvodnění jsem řekl v obecné rozpravě.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď využívá svého přednostního práva pan zpravodaj.

 

Poslanec Jan Volný: Abych na to nezapomněl, děkuji za slovo, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod číslem 3804. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další přednostní právo - pan místopředseda Bartošek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já se tímto hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 3801. Jedná se o alokaci prostředků na prevenci a léčbu patologického hraní. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Farský. Připraví se pan poslanec Votava.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Já bych se chtěl přihlásit ke dvěma pozměňovacímu návrhům, které jsou v systému a jsou k sobě alternativou. Jeden je pod číslem 3817 a druhý pod číslem 3818. V obou případech se vypouštějí, nebo nahrazují cenzurní paragrafy internetu, § 82 a 84. V jednom případě se zcela vypouští, ve druhém případě se ustanovení, kdy možnost blokování stránek a vytváření seznamu je na Ministerstvu financí, na rozhodnutí jednotlivých úředníků, předává soudům, což si myslím, že v každém právním státě má tak být.

Já jsem podobnou hloupost před pěti lety navrhoval také. Tehdy jsem dostal za víkend možná několik tisíc urážek, které jsem si myslím i zasloužil. Také jsem dostal několik desítek mailů, které mi vysvětlovaly, že takové ustanovení, byť se chceme snažit jak chceme, internet nezreguluje. Že je velice jednoduché se hlásit jakoby z jiné země, a tím pádem na nás pravidla nedopadnou.

Pokud je něco zbytečné a zároveň zneužitelné, tak z mého pohledu bychom to do zákona vkládat neměli. Určitě ale souhlasím s tím, že zachováváme možnost zablokování plateb. Ten, kdo chce provozovat hazardní hry na internetu a nebude mít jistotu, že mu bude vyplacena výhra, si to rád rozmyslí. A přitom zabráníme tomu, aby došlo k možné cenzuře internetu a abychom z Ministerstva financí udělali velkého bratra. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Votavu. Potom pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Václav Votava: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, chtěl bych se formálně přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který byl zadán do systému pod číslem 3728. Jedná se, v krátkosti, o právo testovat hrací zařízení přímo na místě dozorujícím orgánem. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Hovorku. Po něm pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem vložil do systému celkem šest pozměňovacích návrhů pod číslem 3830. Tímto se k nim formálně hlásím.

Jenom krátce zdůvodním. První dva pozměňovací návrhy se týkají zařazení vždy přestávky po jedné hodině hry minimálně 15 minut, během které doby nemůže být umožněna hra na žádné technické hře. Týká se to samozřejmě účasti ve hře v normálních hernách, ne tedy v kasinech. Vychází to z doporučení, která jsou uvedena rovněž jako součást návrhu zákona. Chce vycházet z předpokladu, že zavedení přestávek ve hře je jedna z možností, jak přerušit zaujetí hráče hazardní hrou a umožnit mu tak zamyslet se, zda chce i nadále pokračovat ve hře, uvědomit si výši svých sázek a proher. Dojde tak k narušení interakce člověk a hrací zařízení. Délka přestávek vychází rovněž z doporučení, která jsou uvedena jako součást návrhu zákona. Stanovení kratších hracích intervalů při zachování délky přestávky naplňuje účel rozbití celistvosti hraní a může přispět ke snížení zaujetí hráče hrou. Současně s tím je doporučen režim kontroly dodržování tohoto odstavce.

Třetí pozměňovací návrh se týká maximální sázky do jedné hry a výhry z jedné hry. Navrhuje se, aby u technické hry provozované v herně sázka nepřesáhla deset korun a výhra z jedné hry nepřesáhla 500 korun. Srovnání vychází z porovnání navrhované české úpravy s úpravou Spolkové republiky Německo a se Slovenskem. Pokud srovnáme průměrnou mzdu v České republice v roce 2013 s Německem, je patrné, že je zhruba čtyřikrát nižší, to je 25 tisíc korun proti německé mzdě 100 tisíc. Následující příklad ukazuje porovnání německé úpravy sázek a výher v poměru k výši průměrné mzdy, která je čtyřikrát vyšší. Sázka na jednu hru je maximálně 20 centů podle kurzu 5,20, v přepočtu na paritu děleno čtyřmi to je 1,30 koruny, maximální výhra 2 eura, podle kurzu 53 korun v přepočtu na paritu děleno čtyřmi je 13,20.

Navrhovaná změna i přes výrazné snížení sázky a výhry zůstává poměrně výrazně vyšší, než je tomu například v Německu, jak ukazuje výše uvedený výpočet. Na to je třeba uvést, že nižší výhry mohou vést i k nižší atraktivitě hraní obecně. Pokud nebude existovat představa možné vysoké výhry, bude samozřejmě i nižší motivace hráče neustále hru opakovat. Navrhovaná úprava tak sekundárně sleduje i snížení atraktivity hraní obecně a snaží se sledovat cíl zamezení vzniku závislosti na hraní. To považuji za podstatné.

V návaznosti na to navrhuji změnit i nejvyšší hodinovou prohru, kdy navrhuji, aby nejvyšší hodinová prohra byla objem prostředků, které může sázející prohrát na jedné herní pozici během jedné hodiny jako součin nejvyšší možné sázky do jedné hry, nejvyššího možného počtu her za jednu hodinu a tisíciny rozdílu jednoho sta nastaveného výherního podílu. Současně hodinová prohra u technické hry provozované v herně a u technické hry provozované jako internetová hra nesmí přesáhnout částku nejvyšší hodinové prohry vypočtené podle odstavce 1.

Odůvodnění. Cílem návrhu není pouze eliminovat možné výhry, aby byla snížena atraktivita hry pro hráče, ale rovněž omezení potenciálních škod, které může hráč utrpět tím, že prohrává. Při srovnání s německou úpravou dle hrubého poměru mezd je opět navrhována změna přiměřenější. Německá úprava počítá s nejvyšší prohrou 80 eur a nejvyšší výhrou 500 eur. Po přepočtu na paritu podle průměrného výdělku vychází 80 eur podle kurzu 2 112 korun, děleno čtyřmi to je 528 korun. Výhra 500 eur podle kurzu pak činí zhruba 13 202 korun, děleno čtyřmi to je 3 300 korun.

Podotýkám, že tyto návrhy vycházejí z dlouhodobě doporučovaného řešení, které navrhují odborníci pro patologickou závislost na hraní.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Fiedlera. Připraví se pan poslanec Vilímec.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já budu podstatně kratší než kolega předřečník. Dneska nám to pěkně odsýpá.

Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsou v systému pod číslem sněmovního dokumentu 3810. Jsou uvedeny včetně odůvodnění. Týkají se obecných záležitostí, které se snaží zejména blíže a přesněji specifikovat některé aspekty, kterých se dotýká tento zákon. Ještě jednou. Hlásím se ke sněmovnímu dokumentu 3810. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Vilímce. Připraví se pan poslanec Holeček.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům evidovaným pod číslem sněmovního dokumentu 3808. Odůvodnění pozměňovacího návrhu je obsaženo v onom sněmovním dokumentu.

V tom prvním případě se jedná o zrušení odstavce 3 a 4 v § 13. Odstavec 3 v tomto paragrafu zakazuje provoz některých hazardních her v prostorách sportovních a kulturních zařízeních a v prostorách nádraží, což vypadá na první pohled velmi bohulibě, zákon však jasně a bez sebemenších pochybností nedefinuje, co je považováno za sportovní či kulturní zařízení, respektive co spadá či nespadá ještě do prostor vlakového či autobusového nádraží a co již nikoliv Proto by mohlo skutečně v budoucnu docházet ke sporům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP