(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana předsedu Miholu a po něm se připraví pan poslanec Lank.

 

Poslanec Jiří Mihola: Hezké odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěl bych požádat o pevné zařazení sněmovního tisku 489, novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací EU, na příští úterý, tj. 8. března 2016, jako první bod programu. Protože o to žádám až mimo grémium, tak jsem informoval všechny předsedy poslaneckých klubů. A prosím tedy o podporu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana poslance Lanka, po něm pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Martin Lank: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, hezké odpoledne i ode mě. Dovolte mi znovu požádat o projednání, a tedy pevné zařazení bodu číslo 112. Jde o návrh Úsvitu na vydání zákona o referendu k imigračním kvótám Evropské unie. Žádal bych o zařazení tohoto bodu na dnešek za již pevně zařazené body.

Dámy a pánové, asi nemá příliš smysl mluvit o nejisté budoucnosti Schengenu. Připomínám výroky vrcholných bruselských politiků o tom, jak v následujících dnech se rozhodne o osudu Schengenu. Já bych rád v této souvislosti připomenul rostoucí význam V4 a především strategický význam společného postupu V4 v zahraniční politice proti Bruselu. Se svými kolegy z Úsvitu žádám, abychom dnes projednali stejné referendum o kvótách, které schválila minulý týden vláda premiéra Orbána v Maďarsku. V rámci V4 postoj Maďarska a Slovenska, ale i Polska je vůči Bruselu výrazně odvážnější než postoj vlády pana premiéra Sobotky. Před sněmovními volbami i sociální demokracie slibovala zákon o referendu, který je dnes účelově zaparkovaný ve Sněmovně, a zatím není zřejmě vůle vládní koalice s ním něco dělat.

Prosím, dejme lidem této země, našim občanům, právo rozhodnout o tom, zda si máme převzít z Německa imigranty na základě kvót. Prosím, dejme lidem právo se vyslovit, zda chtějí následovat Maďarsko a Slovensko v negativním postoji proti kvótám.

Já nijak nezastírám, že naší snahou je, aby se k Maďarsku připojila s referendem nejenom Česká republika, ale i další země. Pokud by referendum proběhlo ve více evropských zemích a kvóty by v nich byly odmítnuty, tak skutečně by je to mohlo zastavit. Odmítnutí kvót v referendu by totiž nemohla čelit žádná vláda, ani pražská, ani bruselská.

V tom českém referendu se chceme občanů zeptat na tyto otázky: Za prvé - souhlasíte s tím, aby ČR nedodržovala jakýkoli právní akt Evropské unie o relokacích žadatelů o mezinárodní ochranu? A za druhé - souhlasíte s tím, aby ČR podala k soudnímu dvoru žalobu, anebo se k takové žalobě připojila, proti každému aktu EU o relokacích žadatelů o mezinárodní ochranu?

Vážený pane premiére, prosím, přestaňte se bát o dotace. Přestaňte se prosím bát o to, že se na vás budou zlobit bruselští úředníci a paní Merkelová, a prosím, zeptejte se vlastních občanů, co opravdu chtějí. Přestaňte se bát přímé demokracie a referenda, které jste občanům před volbami sliboval. Prosím o umožnění projednání našeho zákona. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Zdeňka Ondráčka a připraví se pan poslanec Vilímec.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, než řeknu, který bod bych chtěl pevně zařadit, řeknu vám malý příběh. Představte si, že vám je 18 let, studujete střední školu, chystáte se na maturitu, po maturitě vzhledem k tomu, že jste dobrý student, se chystáte možná studovat na vysoké škole. Bohužel váš biologický rodič vám sdělí, že druhý biologický rodič, který s vámi nežije ve společné domácnosti a má povinnost platit na vás výživné, tuto vyživovací povinnost neplní, a ten, s kterým v té domácnosti žijete, nemá takové ekonomické příjmy, aby vás mohl na této škole dále podporovat. Nastává tak paradox, že mnoho možná i šikovných studentů nemůže dále studovat a musí se jít živit, protože biologický rodič neplní svoji vyživovací povinnost.

Současná právní úprava umožňuje, aby v případě neplnění takové vyživovací povinnosti podle exekučního řádu mohl být vydán exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění. Tento institut v době sepisování mého pozměňovacího návrhu, ke kterému se přidalo několik kolegyň a kolegů napříč politickým spektrem, říká, že tento institut je hojně využíván a cca v 2200 případech v době zpracování byl uplatněn, a ti neplatiči, ti rodiče, než aby přišli o řidičské oprávnění, raději svůj dluh vůči nezletilému dítěti zaplatili.

Když jsme tento návrh zpracovali, vláda k tomu zaujala stanovisko neutrální a víceméně konstatovala, že v současném pojetí zákona je disproporce, kdy zákon už něco takového umožňuje, ale z nepochopitelných důvodů jsou z této možnosti vyjímány děti starší 18 let.

Pozměňovací návrh je poměrně jednoduchý a krátký. Rozšiřuje stávající § 71a exekučního příkazu o osoby starší 18 let do věku 26 let, které se soustavným studiem připravují na svůj další, budoucí život. Je to celkem jednoduché, myslím že to nezabere moc času, a byl bych rád, kdybychom tento bod vzhledem k tomu, že tento návrh už zde je ve Sněmovně více než 20 měsíců zaparkován, mohli projednat, a proto navrhuji jeho pevné zařazení na tento čtvrtek 3. 3. v 11 hodin po pevně zařazených bodech.

Děkuji za podporu a za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Vilímce a připraví se pan poslanec František Laudát.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout pevné zařazení bodu číslo 90. Jedná se o sněmovní tisk 403 poslaneckého návrhu novely zákona číslo 212/2009 Sb., o zmírnění majetkových křivd občanům ČR za majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi, a to na příští úterý 8. března 2016 jako první bod po již zařazených bodech. Pokud by prošel návrh pana poslance Miholy, tak by to, tuším, byl bod osmý v to úterý 8. března.

Návrh, který je podáván jak opozičními, tak i vládními poslanci, je ve Sněmovně již od února minulého roku, byl několikrát již pevně zařazen a nakonec na něj nikdy nedošlo. Je skutečně vyvolán zjevnými problémy, které stávající znění zákona přináší v praxi. Oprávněné osoby postupně odcházejí a existují případy, kdy se nedočkají finančního odškodnění, protože v mezidobí od podání žádosti zemřou.

Stát, který se v minulých letech přihlásil k zodpovědnosti za odškodnění těchto případů, by určitě neměl být vůči těmto stávajícím problémům aplikace zákona nečinný. Proto prosím Poslaneckou sněmovnu, všechny kolegyně i kolegy napříč politickým spektrem, aby vůči této žádosti předkladatelů zákona na pevné zařazení i vůči skupině oprávněných osob projevila maximální vstřícnost. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Laudáta.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovoluji si navrhnout dva body programu. První by se jmenoval Informace předsedy vlády Bohuslava Sobotky ke kauze výběru elektronického mýtného po 31. 12. 2016 a druhý bod by se jmenoval Informace předsedy vlády Bohuslava Sobotky ke kauze EIA, zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.

Navrhuji, aby tyto body byly zařazeny pevně v tom pořadí, jak jsem je četl za sebou, a to dnes jako první a druhý bod sněmovny po schválení programu, alternativně zítra, tak jak jsem je četl po sobě, ve 14.30 a následně, a alternativně příští úterý první a druhý bod po schválení úprav programu, a alternativně, tzn. 8. března, alternativně 9. března v 14.30 jako prvý a druhý bod. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP