(15.50 hodin)
(pokračuje Šlechtová)

Co se týká pozměňovacích návrhů pana poslance Adamce. Tady musím říci, že jsou velmi nové, máme je ode dneška, nicméně tady musím říci, co se týká toho prvního ohledně § 6 - 50 tisíc korun. Tady musím říci, že nový zákon je podle mě výrazně jednodušší než ten stávající. Pokud by došlo k přenosu dat z profilu zadavatele do věstníku, tak je to technický a pro nás i právní nesmysl. A tady musím říci opravdu velice otevřeně, že pokud tento pozměňující návrh projde, tak budeme všichni v neřešitelné situaci. Tento požadavek nebudeme schopni nikdy technicky splnit. Já se můžu vyjádřit i více v detailech.

Co se týká možnosti využívání elektronických nástrojů k zadávání, tak možnost volby existuje již nyní, protože zákon nepředepisuje, jak použít a co použít. Ale tady bych chtěla říci, že naše vláda, vláda České republiky, schválila před dvěma týdny Strategii elektronizace veřejných zakázek. Ta strategie říká, že v průběhu roku 2018 veškeré zadávání veřejných zakázek přejde na Národní elektronický nástroj pro veřejné zakázky.

Ráda bych zareagovala ještě na pana poslance Klána. Škoda, že jsme si to nevysvětlili ve Vsetíně, protože tam byl prostor mnohem větší. Nicméně budu reagovat zde na plénu. My nejsme papežštější než papež. Ministerstvo pro místní rozvoj určitě ne. A to mám v gesci ještě Národní orgán pro koordinaci. Včera jsem tu měla eurokomisařku. Podepsali jsme - osm států, dotáhla jsem osm ministrů, osm států v rámci osmadvacítky, to je velký úspěch - podepsali jsme spolupráci o přípravě po roce 2020 a další legislativní věci. Myslím si, že je to velký úspěch. Chci říct, že všechny země, které jsou součástí Evropské unie a čerpají evropské dotace, mají v programovém období 2014-2020 tzv. ex-ante kondicionality. Nám se to nemusí líbit. I vám se to nemusí líbit. Je jich 40. Každá kondicionalita má subkritérium. Dohromady jich je 174 plus minus. My sem přijdeme ještě s dalšími zákony, které jsou ex-ante kondicionalitami. A musím říci, že na vládě schvalujeme neustále strategie nelegislativní povahy, které jsou ex-ante kondicionalitami. Naše vláda má jako jednu prioritu čerpání evropských peněz a myslím si, že je to priorita všech, tj. i těch, kteří nejsou ve vládě. A teď se nám podařilo snížit nedočerpání z 85 na 10 a možná to bude ještě nižší. Také velký úspěch. A myslím si, že dostáváme i důvěru ze strany Evropské komise.

Já tady chci říct, co nám hrozí. Když ten zákon nebude, tak můžeme očekávat, že zhruba do měsíce obdržíme dopis Evropské komise, že nám pozastavuje veškeré platby na evropské dotace. Může se to týkat období 2007-2013 i 2014-2020. Stát se to může, to riziko tady je. A já jako ministr odpovědný za problematiku zakázek i fondů vás o tom musím informovat. Je to vážné riziko. A teď je to na vás, jestli to vezmete v úvahu, nebo ne.

Co se týká poplatku, jaká částka je protiústavní a jaká není. On to asi neví nikdo, protože návrh přišel od poslance. Je to pozměňovací návrh. A samozřejmě tu částku musí určit i antimonopolní úřad, kterého se to týká. Samozřejmě tam ty debaty budou muset probíhat. Jinak my souhlasíme s principem, ale ne s deseti tisíci, protože tam vidíme opravdu riziko.

Co se týká víceprací, tak to jsme debatovali hodně jednak na ústavněprávním, ale také našem výboru garančním. Tam opravdu platí za ministerstvo, my jako MMR, jako předkladatel, jsme předložili vládě 50 %. Vláda to i z důvodu, abychom eliminovali různé korupční prostředí, snížila na 30 %. Nicméně teď tady máme mnoho pozměňovacích návrhů a já říkám, a řekla jsem to ve své úvodní řeči, že Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří kumulaci všech změn do výše 30 %, ale uvnitř těchto změn může být změna až do 50 %. A ohledně Finska - ti nečerpají, ale těm hrozí žaloba a velká pokuta. To hrozí všem, pokud nestihnou ten zákon.

Chtěla bych zde ještě říci, tady padlo slovo o legislativním zmetku. Já osobně považuji za legislativní paskvil stávající zákon o veřejných zakázkách. A všichni víme, co se děje. My se snažíme, aby tento zákon nebyl tím paskvilem. Tady padla i otázka, kdy bude novela, nebo že možná bude brzo. Ano, já to připouštím, bude. A já vás tímto informuji, že Evropská komise chce revidovat jednu z těch tří směrnic, takže je možné, že zase za dva roky sem přijdeme, že potřebujeme novelu, abychom vyšli Evropské unii vstříc a implementovali toto. Nicméně ten zákon by měl dostat šanci. My jsme to probírali se Svazem měst a obcí, se všemi starosty a samozřejmě jejich podněty jsme do zákona zapracovali. A já jsem samozřejmě to, co jste říkal, slyšela v průběhu celého roku a snažili jsme se tomu vyjít vstříc.

Zatím děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne. Já děkuji paní ministryni. Dalším řádně přihlášeným do sloučené obecné rozpravy je pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády. Dovolte mi, abych se také vyjádřil v rozpravě k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Možná že bych dneska ani nevystupoval, kdybych včera nečetl na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj tiskovou zprávu paní ministryně, kde bych rád zareagoval na dva její odstavce.

Ten první je celkem takový jasný. Kdo znáte paní ministryni, tak si to asi hned uvědomíte, když vám tu větu přečtu: Poslední dva měsíce jsem (s důrazem na jsem) usilovně obcházela všechny výbory a poslance v Poslanecké sněmovně a představovala jsem veškeré přínosy nového zákona o zadávání veřejných zakázek... Ano, paní ministryně chodila určitě do výboru, ale nechodila sama. Je třeba říci, že chodili i náměstci, chodili další odborníci. Zrovna s námi, s poslanci TOP 09 a Starostové, to projednal pan náměstek. Takže by asi tady lépe slušela věta: Poslední dva měsíce jsme (s důrazem na jsme) usilovně obcházeli všechny výbory... Paní ministryně, více skromnosti a úcty i k vašim zaměstnancům, kolegům, by vám určitě slušelo. (Ministryně mimo mikrofon: Super.) Ano, je to super. Určitě je to super. To je to, co vám chybí. Ta skromnost. (Ministryně mimo mikrofon: Vy mě znáte?) Samozřejmě, výborně. Stačí se na vás podívat. (Smích v sále, zejména zleva. Ministryně sedící u stolku zpravodajů se na chvíli zcela otáčí k poslanci Paverovi a sleduje ho. )

Teď další odstavec, který tady je: Zákon výrazně sníží administrativní zátěž, protože již nebude třeba ke každé nabídce vyhotovovat protokol. Také zadavatel dostane k dispozici celou řadu kritérií, podle kterých se bude moci rozhodovat o kvalitě nabídek. Nebude tak muset pokaždé soutěžit výhradně na nejnižší nabídnutou cenu, jak tomu je nyní. Zákon také umožní vyloučit nespolehlivého dodavatele, který předchozí zakázku zkazil nebo nedokončil, a přitom se opět hlásí do dalšího výběrového řízení. Cílem není sepsat podrobný návod, ale jasně stanovit pravidla. Ministerstvo pro místní rozvoj již nyní pracuje na sadě návodových metodik pro zadavatele, které doplní schválený zákon. Zákon je stručnější a dochází ke změně systematicky tak, aby byl přehlednější. Směřuje od obecného ke konkrétnímu.... A to jsou věci, na které bych chtěl taky zareagovat.

Paní ministryně sice už zrovna před chviličkou tady něco vysvětlovala, že zjednodušení zadávání zakázek by mělo být v tom zákoně o zadávání veřejných zakázek, ale jak už sama řekla, starý zákon má 161 paragrafů. Je sice tlustší, ale současně nový má 272 paragrafů. Je pravdou přiznat, že v novém zákonu je sloučený tzv. koncesní zákon, kdy jeho evropský návrh byl pouze v jednom článku a pěti řádcích, ale bohužel my, jak už jsme všichni čeští úředníci a další strašně chytří, tak jsme udělali z jednoho článku 30 článků. Takže i přesto, že 161 plus 30 je 191, pořád je tam 272 paragrafů. A víte, jak je to s těmi paragrafy. Je velmi složité se v nich potom orientovat, protože každý právník to vykládá úplně jinak.

Ve zprávě je napsáno, že už se pracuje na metodice. Já bych byl moc rád, abychom se k té metodice dostali o něco dřív, protože to je strašně důležité, podle čeho se bude postupovat.

Tady se taky mluvilo o tom, že paní ministryně osm měsíců na tom pracuje. To je sice hezké, ale ten zákon se měl dělat už minimálně od té doby, kdy vláda se dostala k moci, v únoru 2014, tak to už je dva roky. A mohla na tom pracovat i minulá paní ministryně. Bohužel nebyl ten zákon dobře připraven. Dneska ho, tak jak to tady říkali i předřečníci, honíme na poslední chvíli.

Také neustálé polemiky o vícepracích, nutné, ale neustále zpochybňované používání jednacího řízení bez uveřejnění, tedy zase neskončí. Veškeré náklady spojené s agendou povolování, informování vlády, zpochybňování audity, kontrolami, ospravedlňování, pokutování a sankcionování zakázek a realizování právě podle toho jednacího řádu bez uveřejnění budou zbytečné a je to, jak se říká, vytvořený folklór České republiky. Takže nesvádějme všechno na Evropskou unii. Přitom zákon o zadávání veřejných zakázek nenaplňuje naše očekávání posílení právní jistoty, zajištění prvků legitimního očekávání pro případ kontroly.

Paní ministryně tady vyjmenovala, s kým vším, se všemi organizacemi, kterými to projednávala. Ale chyběly mi tady dvě organizace, o kterých nemluvila. Třeba je jenom zapomněla. Je to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Nejvyšší kontrolní úřad. (Nesrozumitelná poznámka ministryně Šlechtové mimo mikrofon od stolku zpravodajů.) Ale co máme zjištěny věci, tak s nimi to nebylo úplně projednáno tak, aby to bylo v souladu a jednodušeji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP