(11.50 hodin)
(pokračuje Mihola)

Dále by následovalo společné hlasování o návrzích L7 plus L11. Upravuje § 83 a odst. 4 a vkládá novou část 3. Změně zákona o platu představitelů státní moci věcně upravuje odměňování členů Rady Akreditačního úřadu stanoví zákon, nikoli vláda, plus konkrétní návrh. Ani zde nelze rozdělit hlasování.

Následně bychom hlasovali o návrhu L9. Vkládá nový odst. 5 do § 83b. Věcně jde o silněji formulovanou nezávislost členů Rady Akreditačního úřadu, neslučitelnost jakéhokoliv působení na vysoké škole s výjimkou výuky na základě dohod mimo pracovní poměr s výkonem funkce předsedy nebo místopředsedy rady. Další členové rady nesmějí jinou činností ohrožovat důvěru v nezávislost a nestrannost Akreditačního úřadu.

Dále bychom hlasovali o návrhu M1, pod písmenem M jsou návrhy paní poslankyně Dobešové. Jde o úpravu § 68 odst. 1. Věcně jde o výslovné zakotvení možnosti vysoké školy uznávat zkoušky nebo jiné studijní povinnosti z vyšších odborných škol.

Další by bylo hlasování o návrhu M2, úprava § 78a. Věcně jde o rozšíření standardů pro akreditaci studijního programu o specifické požadavky na studijní programy uskutečňované v cizím jazyce ve spolupráci se zahraniční vysokou školou a na studijní programy, při jejichž studiu se uznávají studijní povinnosti z vyšších odborných škol.

Předposlední by bylo hlasování o návrhu N1 pana kolegy Tejce. Upravuje § 60a. Věcně se týká - mezinárodně uznávané kurzy otevřít i pro studenty a absolventy českých vysokých škol, nejen zahraničních, jak je tomu podle aktuálního znění zákona.

Poslední by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Tolik k proceduře hlasování a dovolil bych si požádat sněmovnu o její schválení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní k proceduře hlasování. Pan předseda klubu TOP 09 a potom paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já nevím, jak vám, ale mně se občas stane, že pohlédnu tváří v tvář trpké skutečnosti, že mé intelektuální schopnosti jsou limitované a že nejsem schopen pochopit, co se po mně chce. To se mi stalo teď. Jakkoli oceňuji snahu zpravodaje a jakkoli jsem si dělal pečlivě poznámky a konfrontoval jsem to s jednotlivými pozměňujícími návrhy, tak jsem se prostě vprostřed jeho výkladu ztratil. A kdybych teď měl hlasovat o proceduře, tak nemohu naplnit svoji ústavní odpovědnost hlasovat podle svého vědomí a svědomí, protože netuším, o čem bych hlasoval.

Pokud nejsem úplně nejtupější člen této Poslanecké sněmovny, tak se domnívám, že je nás tady takových víc, a proto bych si dovolil požádat, zdali by mohl pan zpravodaj proceduru zopakovat, vysvětlit, proč u jím navrhovaných pozměňujících návrhů jsou návrhy nehlasovatelné, a u každého návrhu kdyby ještě označil věcný obsah. Myslím si, že tento návrh zákona je výsledkem příliš dlouhé práce na to, abychom teď začali hlasovat pouze formálně. A já jsem přesvědčen, když teď budeme hlasovat o proceduře, tak takových 147 z nás bude hlasovat pouze formálně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vám rozumím, ale aby než zopakuje případně proceduru, myslím si, že připomínky k proceduře je třeba dát, aby to když tak pan zpravodaj zapracoval. Čili já v tomto ohledu dám paní kolegyni Bohdalové možnost, aby vystoupila, a potom se k tomu dostaneme. (Poslanec Kalousek mimo mikrofon: Mohu vysvětlit svůj názor?) Samozřejmě.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Moje připomínka k proceduře je zřejmá. Jakkoli si vážím přípravy zpravodaje, jeho výklad byl pro mě nesrozumitelný a já prosím o zopakování včetně pojmenování věcného obsahu jednotlivých pozměňujících návrhů a zdůvodnění nehlasovatelnosti těch návrhů, které jsou označovány za nehlasovatelné. Já akceptuji, pokud moji připomínku nevezmete. Nicméně já tady tedy veřejně prohlašuji, že pak nevím, o čem hlasuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní dám slovo paní poslankyni Vlastě Bohdalové, potom opět zpravodaji, protože ta procedura je naznačena, i když ne úplně, až asi od bodu G1 už potom je seřazena podle pořadí ve skutečnosti v tom materiálu číslo tisku lomeno 11.

A teď tedy paní poslankyně Bohdalová. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: K proceduře navrhuji u bodu hlasování číslo deset, kdy v návrhu procedury je společné hlasování o návrzích B1 až B6, jsou to usnesení bezpečnostního výboru, navrhuji, abychom hlasovali o bodech B1 až B4 a B6 a zvlášť hlasovali o bodu B5.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili společné hlasování B1 až B4 a oddělená hlasování B5, B6.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: B1 až B4 a B6 a samostatně B5.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozumím, samostatně B5. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Krátce bych reagoval na pana předsedu Kalouska. Mě trošku mrzí, že tak zkušený poslanec ve třetím čtení neví, o čem je řeč. Já jsem z toho skoro šokován a jenom proto, že nechci zdržovat, si neberu pauzu, abych se vzpamatoval, pane předsedo. (Potlesk části poslanců.) Jinak jestli vám to není známo, i vaši kolegové sedí ve školském výboru. Ale možná, že jste si ani tohoto faktu nevšiml. My jsme to velmi obšírně probírali tam, a jak jsem zmiňoval i ve svém závěrečném slovu ještě před procedurou, tak skutečně těch koaličních schůzek a zástupců všech klubů bylo tolik, že věřím, že vaši kolegové už znají všechny ty pozměňovací návrhy úplně nazpaměť. A navíc mně ještě bylo řečeno a doufám, že je to pravda, tedy, to nemohu zaručit sám, že každý z poslanců dostal na lavici i tuto proceduru, tak aby se mohl opravdu soustředit a nemusel se, jak jste říkal, spoléhat pouze na své kolegy. To bych opravdu nechtěl, to bych si nevzal na svědomí, abyste byl odvislý jenom dívat se na ruce jiných. (V sále je trvalý hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Kalousek. Prosím sněmovnu o klid! Jde skutečně o složitou proceduru, máte ji všichni v tom tisku předepsanou a pořadí hlasování má nějakou logiku, která prostě není v tom pořadí zaznamenána. Ale samozřejmě vyžaduje určitou pozornost. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já vážně nechci zdržovat a mrzí mě, že jsem šokoval zpravodaje. Nechci zlehčovat míru jeho práce a taky jsem své vystoupení nijak nemyslel jako jeho osobní kritiku. Já jsem se vám tady prostě jenom ve vší pokoře svěřil se svým intelektuálním limitem, o kterém jsem přesvědčen, že není v tuhle chvíli ojedinělý v této sněmovně. Já jsem prostě přesvědčen, že když teď budeme hlasovat o proceduře, která byla přednesena, tak polovina z nás nebude tušit, o čem hlasuje. Někomu to možná nevadí, já to respektuji. Já v tu chvíli se budu cítit jako někdo, kdo se zpronevěřuje své ústavní povinnosti, abych věděl, o čem hlasuji. Proto jsem si dovolil požádat o zopakování a podrobnější vysvětlení. Pokud je to nemístná žádost, tak ji prostě odmítněte, ale já chci mít čisté svědomí, že vím, o čem hlasuji, když teď budu hlasovat o proceduře, já zodpovědně, a sebeobviňuji se tím, říkám: Nevím o čem hlasuji. Ale jsem přesvědčen, že drtivá většina z vás je na tom stejně jako já. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP