(18.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, pan ministr sdělil veškeré podstatné podrobnosti, které bylo třeba sdělit, nebudu je tedy opakovat. Jenom chci poznamenat, že my zemědělci pracujeme koncepčně a perspektivně a že k tomuto tématu proběhl v uplynulých týdnech na půdě Poslanecké sněmovny seminář, kde všichni, kteří byli nebo budou dotčeni tímto zákonem, měli šanci se k tomu velmi podrobně vyjádřit. Došlo k určité, řekl bych, dobré shodě. To je první věc.

Druhá věc. Protože se to týká výrobců tabákových výrobků, je tam, i z hlediska termínů a lhůt, které jsou dány, je tam dobře, kdyby to přišlo do účinnosti k 20. květnu, abychom zkrátili lhůtu k projednání a aby také byl dostatek času na to, aby stačili výrobci přejít na nové podmínky. To znamená minimálně ty tři měsíce jsou tam zapotřebí, abychom ten prostor dali.

Já osobně tento návrh zákona podporuji jako zpravodaj včetně jeho přikázání zemědělskému výboru, protože tam to bezesporu patří, včetně zkrácení lhůty tak, jak bude navrženo panem ministrem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Takže nejprve pan poslanec Herbert Pavera, po něm pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné pozdní odpoledne nebo dobrý podvečer, dámy a pánové.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dovolte mi, abych vám řekl pár věcí k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Pan ministr tady vlastně všechno podstatné řekl. Já bych chtěl jenom říct, že cílem novely kromě jiného je také zošklivit kuřákům jejich zlozvyk. Mám tady i obrázky, které byly prezentovány na tom pracovním jednání, které bylo na začátku letošního roku a o kterém mluvil pan zpravodaj Kováčik, a nemyslím si, že by nějaké obrázky nebo nějaké nápisy na cigaretách nějak snížily spotřebu cigaret a snížily počet kuřáků. Myslím si, že bychom měli jít úplně jinou cestou, prevencí, přes rodiny apod. nebo přes to, tak jak jsme se s kolegy bavili, aby se cigarety prodávaly jenom ve specializovaných obchodech apod. Ale obrázky na cigaretách nepřinesou žádnou... Ten, kdo kouří, tomu je úplně jedno, co tam má nakresleno, on to vůbec nevnímá.

Co se týká potravin jako takových, tak samozřejmě určitě tady bych chtěl říct, že vítám to, že tady vzniká vlastně pojmenování české potraviny, kdy je potravina ryze česká, což si myslím, že je dobré, že se to zavedlo. Co mi trošičku ale komplikuje život a bude to komplikovat i spotřebitelům, je, že zase vzniká nová značka Česká potravina nebo nápis Vyrobeno v České republice, což bude trošičku s dalšími značkami, jako je Klasa, Regionální potravina, Český výrobek, Česká kvalita atd. trošku dělat problémy spotřebitelům. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby Ministerstvo zemědělství trošičku zapracovalo na tom, aby některé tyto názvy zrušilo, protože si myslím, že jsou zbytečné a nadbytečné.

Co se týká vlastně darování potravin, kterým končí doba trvanlivosti, myslím si, že to je také dobrý počin, dostat to do zákona, taky velice přijatelné a určitě podporujeme.

V § 16 se objevují stanovené povinnosti pro krajskou hygienickou stanici, Státní veterinární správu a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Já jenom doufám, že kompetence jednotlivých orgánů jsou projednány mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví, aby potom nedošlo k nějakým zbytečným problémům a tahanicím.

Tady se navrhuje zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů. Musím říct, že samozřejmě, když tady bude shoda, tak určitě ano. I když to je zákon, který je poměrně obsáhlý a je tam docela hodně změn, tak nebudeme navrhovat vetování, ale myslím si, že to je zase ukázka toho, jak vláda nestíhá zákony, protože vlastně 20. května by měl tento zákon implementovat směrnici Evropské unie. Takže je, jak se říká, skoro za minutu dvanáct a ne za pět minut dvanáct, možná už i skoro - no, podle nás to není, protože to teprve je čas a snad se to v klidu zvládne bez nějakých problémů.

Takže tolik tedy, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Paverovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poté s přednostním právem pan ministr.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane ministře, nevím, kolik je v sále lidí, kteří ten zákon alespoň viděli, natožpak četli. On je opravdu poměrně rozsáhlý a předkladatelé přiznávají, že implementací legislativy Evropské unie jenom přibude. Přibude více byrokracie v téhle oblasti. Uživatelé tabákových výrobků do budoucna zaplatí víc peněz, kalkuluje se, že to přinese 2 % více do státního rozpočtu, to je také potřeba tady říct.

Ten zákon kromě toho, že se ho týkají takové ty odpudivé obrázky apod., to je asi to, co zákazník uvidí nejvíce, tak ale také přináší... nebo v tom zákoně jsou některá nabízená variantní řešení. Tak by mě zajímalo, zda by se pan ministr mohl k těm variantním řešením vyjádřit a říct, které to variantní řešení doporučuje, protože určitě ví, o čem mluvím.

Co se týká toho dalšího využívání potravin, nebo resp. takhle. Ten zákon dále více soustřeďuje kompetence na potravinářskou inspekci, což si myslím, že je správně. Vy to máte v koaliční smlouvě, ale už v minulosti jsme tenhle spor s panem kolegou Hegerem řešili. Ono není možné zůstat na půl cesty. Myslím, že by bylo dobře, aby Státní zemědělská a potravinářská inspekce v souladu s tím, co je v tom zákoně napsáno, tenhle díl zákona je myslím správně, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce bude mít větší šanci kontroly, budeme do budoucna odstraňovat některé duplicity atd., to je něco, co si přejeme. Nicméně znovu říkám, jsou tam variantní řešení dalšího postupu, protože právo Evropské unie nám dává nějaké možnosti. Jedny možnosti se týkají dalšího označování tabákových výrobků v oblasti doutníků a doutníčků, tak by mě zajímalo, jak se k tomu staví Ministerstvo zemědělství a kterou z těch variant vlastně bude v zemědělském výboru podporovat.

K tomu využívání potravin, které mají končící možnost využití a spotřeby. Myslím, že nadpis je správně. Pojďme využívat potraviny, které už jsou, ta jejich expirační doba je na hraně. Ale způsob distribuce, jejich další nakládání, kdo už pak bude hlídat, jestli náhodou to už není přes hranu, to nakládání s potravinami, které budou takto využity, to si myslím, že má být pod kontrolou a měl by ministr zemědělství, když to navrhuje, říci také něco k těm opatřením, jak toto bude hlídáno, jak bude hlídáno následné využití, protože musíme hlídat to, aby se nám takové potraviny nevracely zpátky na trh. Kdo hlídá, že opravdu šlo ke spotřebě, případně k jejich likvidaci atd. To není úplně jednoduchá otázka, a proto bych prosil, zdali by se k tomu ministr nějak nevyjádřil.

Jinak my nebudeme navrhovat žádné zamítnutí či zpět doporučení ministrovi či vládě, aby se tím zabývala. Určitě k tomu bude debata na zemědělském výboru a nemyslím si, že bude úplně jednoduchá, jakkoli to vypadá velmi snadně. Pan kolega ještě tady mluvil o tom označení české potraviny. I tam myslím si to zaslouží hlubší diskusi a nemyslím si, že má probíhat tady v prvním čtení, ale určitě na zemědělském výboru v každém případě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní s přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP