(Jednání pokračovalo v 10.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, čas určený na přestávku vypršel. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí a požádám vás, abyste si sedli na svá místa. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Do rozpravy je v současné době řádně přihlášen pan poslanec Pavera. Já vás požádám, pane předsedo Faltýnku, abyste udělal místo, aby mohl vystoupit pan poslanec Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké dobré dopoledne, dámy a pánové, ještě jednou. Děkuji za slovo panu předsedajícímu. Chtěl bych vystoupit jednak k dané problematice, kterou se nyní zabýváme, to je jednorázovým příspěvkem našim důchodcům, ale vrátím se ještě k tomu, co jsme projednávali v předchozím bodě.

Jenom glosuji. Určitě se k celním skladům vrátíme. Protože ještě o tom uslyšíte, že opravdu se dějí příkoří mnohým firmám, které vyrábějí biopaliva nebo s nimi obchodují. A nebude to dlouho trvat. Ale to není tak důležité, jako to, že bych chtěl reagovat na jinou věc, týkající se právě podpory našich důchodců.

Jak to říkal pan předseda našeho klubu, pan Kalousek, TOP 09 podporuje tento návrh, i když si myslíme, jak to říkal i pan kolega, že to není systémový návrh a systémové řešení. Pro mnohé důchodce 600 korun je velká částka a určitě jim pomůže. Pro ty, kteří mají ale třeba 30 i 40 tisíc důchodu, tak to pro ně bude jedno zrnko písku. Ale protože se denně setkávám s důchodci, vím, v jakých finančních situacích mnohdy žijí, tak věřím, že jim to pomůže. I když nemůžete říci nikdo, kdo jste přišli s tímto zákonem, že to není populistický návrh. Je. Říkám to na rovinu. Protože teď před Vánoci něco dávat, rozdávat, je určitě vždycky populistické. Ale protože podporuji lepší životní úroveň našich důchodců, určitě se přikloním k podpoře tohoto zákona, stejně jako náš klub. (V sále je rušno.)

Ale protože se najdou možná nějaké 2 miliardy na podporu navýšení důchodů, věřím, že pan ministr financí najde ve svém rozpočtu i další 2 miliardy, a to 1 miliardu na podporu výzkumu léčby diabetické nohy a podporu výzkumu léčby dětí po mozkové obrně. Dnes v Opavě v podvečer, odpoledne, se koná charitativní akce v obchodním centru Breda -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás přeruším na chvíli, pane poslanče. Jestli máte něco důležitého k řešení, jděte do předsálí (k diskutujícím poslancům v sále), stejně tak jako všichni ostatní. A poslouchejte, co zde přednášejí jednotliví poslanci. Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji vám, pane předsedající. Já věřím, že ta informace zaujme mé kolegy a kolegyně, protože v obchodním centru Breda v Opavě se dnes koná velká charitativní akce nazvaná Kabelkový a kravatový veletrh, jehož výtěžek půjde na léčbu malého Matyáše Tazbírka, který je nemocen po mozkové obrně, a na léčbu nejsou finance. Rodiče si to musí platit sami. Takže věřím, že tak jak se našly peníze na zvýšení důchodů, najde pan ministr financí i peníze na léčbu dětí po mozkové obrně i na výzkum léčby diabetické nohy.

Pane kolego, nemávejte, že mluvím z cesty. Mluvím k věci.

Věřím, že ty peníze, tak jak se najdou na jedné straně, najdou se i na druhé straně. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Z celého jednacího dne se omlouvá pan poslanec Milan Urban. Dále dnes z celého jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Jana Hnyková a z důvodu zahraniční cesty se z celého jednacího dne omlouvá pan poslanec Jiří Zlatuška.

Eviduji jednu faktickou poznámku. Hlásí se s ní pan poslanec Lank. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já jenom chci konstatovat, že my za Úsvit národní koalice samozřejmě podpoříme jakékoli přilepšení našim seniorům. Jen si říkám, že v rámci transparentnosti, o kterou se samozřejmě celá tato vláda a Poslanecká sněmovna musí nutně snažit, je možná ke zvážení, zda by poslankyně a poslanci důchodového věku neměli vystoupit a oznámit, že při tomto konkrétním hlasování jsou ve střetu zájmů.

Děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Benda. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, já se omlouvám, ale musím požádat o přestávku na 20 minut pro jednání poslaneckého klubu ODS.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V tom případě, než vyhlásím přestávku, se hlásí ještě pan poslanec Faltýnek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuju za slovo, pane předsedající. Já bych v této souvislosti poprosil naše kolegy z klubu ANO na klub. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já tedy vyhlašuji na základě žádosti klubu ODS dvacetiminutovou přestávku a budeme pokračovat v jednání v 10 hodin a 31 minut.

 

(Jednání přerušeno v 10.12 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP