(9.30 hodin)
(pokračuje Opálka)

Vzhledem k tomu, že 5. listopadu zasedala Sněmovna a média informovala, že se bude projednávat i tento zákon, jenže lhůta na projednání byla až ve 13.15 hodin, šířila se tu informace, že jsem schválně podepsal toto usnesení pozdě, abych prodloužil tuto lhůtu. Nevím, komu by to mělo sloužit. Chci upozornit, že jsem podepsal toto usnesení bezprostředně po tom, kdy bylo na sekretariátu zpracováno. To bylo asi ve čtvrtě na dvanáct a za půl hodiny nato bylo v systému. Na tuto dobu, i když jsem byl omluven, jsem byl připraven ve Sněmovně jako zpravodaj vystupovat a byl jsem domluven s předsedou našeho poslaneckého klubu, že mě bude včas informovat, jak se situace odehrává.

Tolik zatím k diskusi. Zbytek v závěrečném slově.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Mám dvě řádné přihlášky do rozpravy. První je pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Vilímec, po něm pan předseda Mihola. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, TOP 09 podporuje posílení příjmové základny důchodu. Je pravda, že když ekonomika roste, není žádný důvod k tomu, aby to tak nebylo. Chápu, že pro některé z vás musí být poněkud prekérní vysvětlovat na veřejnosti, že když v době recese a největší krize ta odporná asociální vláda valorizovala pouze o 45 korun, tak vy valorizujete pouze o 40 v době ekonomického růstu. To je fakt. Tato skutečnost zůstává. Jednorázový příspěvek není valorizace a na této věci se nic nezmění.

To, co nám samozřejmě vadí z hlediska motivace a systému, je právě ten jednorázový příspěvek všem stejně. Všichni víme, a při diskusích o penzijní reformě se to neustále opakuje, že míra solidarity, nebo chcete-li míra rovnostářství, je v povinném důchodovém systému drtivě převažující nad mírou zásluhovosti, tedy že je to spravedlnost rovných žaludků, nikoliv spravedlnost zásluh, výše příspěvků, který jsem celý život do systému platil. Přidáte-li všem stejně, tak toto rovnostářství jenom posilujete a jenom zvyšujete motivaci platit co nejméně. Protože proč bych měl do penzijního systému platit hodně, když pak budu brát stejně jako ten, kdo platil málo.

Z tohoto důvodu bychom si velmi přáli, kdyby prošel spíše pozměňovací návrh Občanské demokratické strany, byť chápeme, že legislativně to možná patří k jinému bodu, ale časově už nikoliv. Toť vše. Můžeme si jenom povzdechnout nad tím, že vzhledem k tomu, že v době růstu valorizujete mnohem méně, než my jsme valorizovali v době krize a úspor, kde jsme prosili občany o přechodné pochopení, po dobu tří let se prostě všichni uskromníme ve svých příjmech, tak po těch třech letech v době růstu valorizujete méně, než jsme valorizovali my, a nahrazujete to jednorázovým příspěvkem, který zvyšuje spravedlnost rovných žaludků. To není námitka proti výdaji ze státního rozpočtu. To je námitka proti způsobu, kterým to děláte.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Vilímec. Připraví se pan poslanec Mihola. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, navážu na pana poslance Kalouska, ale vlastně i na paní ministryni.

Ve třetím čtení jsme podali s kolegou Beznoskou návrh, aby součástí zvýšení důchodu nebyl jen jednorázový příspěvek k důchodu, takzvaná finanční výpomoc, ať už bude prohlasován ve výši tisíc, nebo dvanáct set, to je vcelku jedno, ale chtěli jsme, aby součástí zvýšení důchodů bylo to, co chtěla paní ministryně, ale pouze to na vládě neprosadila, a to valorizace důchodů na základě zákona o důchodovém pojištění. Jednorázový příspěvek totiž nemá žádnou souvislost s valorizací důchodu. Není to zvýšení důchodu, je to nějaký jaksi okamžitý jednorázový příjem. A co je velmi nepříjemné, že vlastně nemůže nijak zvýšit základ pro valorizaci důchodu v dalším řádném, ať již lednovém, nebo mimořádném, termínu.

Paní ministryně vzpomněla, že v určité době, v letech 2013 a 2014, činila valorizace pouze jednu třetinu takzvaného procentního přírůstku indexu spotřebitelských cen. Ano, důchodci nesli docela významné náklady spojené s nezbytnou konsolidací veřejných rozpočtů v době ekonomické krize, ekonomické stagnace. Určitě tehdy nikdo s nadšením nehlasoval pro takové nepopulární opatření. Nicméně teď se ocitáme v jiné době, v jiné fázi ekonomického cyklu. Ministerstvo financí nedávno zvýšilo predikci růstu HDP pro letošní rok na 4,5 %, pro příští rok na 2,7 %. Chystá se v příštím roce výrazně zvyšovat platy státních zaměstnanců. A nedivím se, že důchodci samozřejmě protestovali proti zvýšení důchodu o 40 korun, tedy pouze základní výměry důchodu.

Za situace, kdy paní ministryně neuspěla, byť pro to hlasovala, hlasovali i kolegové z její politické strany na vládě, vláda předložila tento návrh, který je skutečně jednorázovým aktem nesystémovým. Myslím, že to není cesta, která by znamenala, že Sněmovna se rozhodla vracet důchodcům to, co solidárně nesli v letech poklesu ekonomiky. Proto jsme podali návrh na částečnou valorizaci důchodů, a to v mimořádném termínu splátky od dubnové splátky v roce 2016, aby zvýšení důchodu činilo u přiznaných důchodů k 31. prosinci 2015 v úhrnu alespoň 1,2 % v porovnání s valorizací provedenou v pravidelném lednovém termínu. Je to vlastně trojnásobek toho, co spočetlo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Přiznám se, že jsme původně na sociálním výboru navrhovali zvýšit důchody již od ledna, ale vzhledem k tomu, že tento návrh zákona byl projednán příliš pozdě, tak jsme vyhověli námitce Ministerstva práce a sociálních věcí, že lednový termín se nedá zvládnout. Pokud tedy projde návrh, a nevím jaký, na výši jednorázového příspěvku, i když bych si ponechal návrh, který měl největší podporu v sociálním výboru, tedy tisíc korun, tak v kombinaci s námi navrhovanou valorizací by došlo od dubna 2016 ke zvýšení důchodu průměrně o 200 korun měsíčně.

Náš návrh, protože se samozřejmě mnozí ptají, kolik by náš návrh znamenal do výdajů ve státním rozpočtu, na mimořádnou valorizaci by znamenal zhruba 1 mld. 950 mil. korun. Ale podotýkám jednu věc, kterou si neodpustím, a myslím, že tady musí zaznít, že tisícikorunová výše jednorázového příspěvku v souhrnu činí zhruba 3 mld. korun a při projednávání kapitoly 313, Ministerstva práce a sociálních věcí, se ukázalo, že návrh kapitoly a pravděpodobně i dalších příslušných kapitol vyplácející jednorázový finanční příspěvek navzdory opačnému tvrzení v důvodové zprávě ke státnímu rozpočtu nemá ve výdajích vyčleněnu částku ani na ten původně navrhovaný jednorázový příspěvek ve výši 600 korun, což činí zhruba 1 mld. 730 mil. To znamená, že to zde musím zmínit, protože mě to překvapilo. Mé neblahé tušení, když jsem to zmínil na jednání o státním rozpočtu v prvním čtení, se ukázalo bohužel jako správné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP