(17.10 hodin)
(pokračuje Bendl)

Protože v tom případě je to téměř nula nebo limitně se blížíme k nule, kde místní komunikace ústí přímo na rychlostní komunikaci či dálnici. Spíš je to tak. Ano, silnice I. třídy ještě. Takže tam jestli místní komunikace ústí přímo do komunikace I. třídy, myslím si, že to nebude mnoho případů, spíš to budou desítky možná, ale určitě ne nějaké významné množství. V tomhle ohledu tomu rozumím.

Spíš než abychom vymýšleli, jak má stát někomu přispět na to, aby si koupil nový stroj za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury, bychom spíš měli vymýšlet, jak přispět městům a obcím na rekonstrukci a investice do místních komunikací. Proto se mi tohle rozšíření tímhle směrem příliš nelíbí, protože je mi jasné, že zkrátka někdo dosáhne na novou válcovačku a na její podporu, nebo na co všechno to bude - neumím si to představit, možná by to pan ministr mohl víc konkretizovat, na jaké stroje chce stát soukromým firmám přispívat. Já si nejsem jistý, že to je správný krok, já si spíš myslím, že bychom opravdu měli hledat finanční prostředky na kofinancování a podporu obecních rozpočtů v případě, že budou potřebovat kofinancovat investice do své vlastní infrastruktury.

A o tom, co tady bylo ještě zmíněno. Dlouhou dobu se bavíme o prioritách Státního fondu dopravní infrastruktury v oblasti železnic a pořád přešlapujeme u projektů, které jsou relativně připravené, třeba projednán vliv stavby na životní prostředí je u dopravní stavby - pracovní název - rychlodráha Praha-Kladno nebo Praha -Letiště Ruzyně - Kladno, chcete-li, a já bych hrozně nerad, aby rozmělňováním finančních prostředků, kterých bude omezený počet, došlo k tomu, že na tyto priority dlouhodobě nebude stejně jako na stavby, které ČR považuje - nebo aspoň doufám, protože jsem to několikrát veřejně slyšel - za prioritní, ať už je to D1 a její rekonstrukce, R35, která prostě jediná dokáže odlehčit zatížení D1, ale v okamžiku, kdy ministr přináší řeknu další tituly, na které bude možno získat peníze nebo dát peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury, nejsem si jist, že tady bude na velké priority, které ČR v dopravní infrastruktuře má, zbývat dostatek peněz, a to jsem nezmiňoval R1, nebo chcete-li severní část obchvatu Prahy, protože to je stavba, která pomůže celé ČR, a nemá to být jenom záležitost Středočechů a Prahy. Prostě to jsou věci - splavnění Labe, Vltavy a další investice, které podle mě jsou potřebnější než to, abychom tady dnes navrhovali v zákoně, že ČR chce přispívat soukromým subjektům na nákup strojů a zařízení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji tři faktické poznámky. První má pan poslanec Adamec, po něm pan poslanec Pavera. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pane ministře, víte, fondové hospodaření. Musím říct, že my jsme vždycky byli jako naše strana a my jako příslušníci proti fondovému hospodaření, ale máme to tady. Budiž. To nehodlám dneska kritizovat. Možná bych opravil trošičku, maličko bych si to dovolil z tohoto místa, pana kolegu Bendla, že silnic I. třídy, které navazují na městské komunikace, resp. místních na první třídy, je relativně dost, nicméně o tom nechci hovořit.

Já bych nesdílel ten jásavý postoj, který jsem tady slyšel od zpravodaje. Přiznám se, že jsem vždycky ostražitý, když řekneme, že máme kupičku peněz, která se nezmění, ale těch možností je podstatně víc. A já si myslím, že v tom je vždycky zakopaný pes. Tady je potřeba to velmi, velmi bedlivě sledovat. A já se přiznám, i když si to nechám samozřejmě potom na projednání na hospodářském výboru, protože v těchto případech i dobře míněný záměr může způsobit něco, co jsme nechtěli. Přiznám se, že já spíš preferuji financování přes firmy, které stát má, jako je Ředitelství silnic a dálnic, SŽDC, ale chápu to, že je to tady na stole, je to teď priorita ministerstva, pana ministra, ale na druhé straně říkám, byl bych velmi opatrný a rozhodně se vyplatí si tento zdánlivě velmi pozitivní návrh zákona pohlídat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pavera a po něm pan poslanec Birke. Máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji. Ještě jednou hezký podvečer, dámy a pánové. Jenom krátce navážu na to, co říkal tady pan Bendl. Já si myslím, že Státní fond dopravní infrastruktury velmi dobře podporuje i v obcích a městech výstavbu chodníků, cyklostezek apod., na což bude pamatovat, věřím, i v budoucnu. Ale pokud bychom schválili nové rozpočtové určení daní pro obce a města, a tím navýšili rozpočet obcí tak, že obce budou mít více peněz i na své komunikace a že peníze, které by se ušetřily pak ve Státním fondu dopravní infrastruktury, by se daly použít i na jiné věci, které tady se navrhují. Takže znovu se vracím k tomu, co jsme měli před chvilkou, a prosím o podporu nového rozpočtového určení daní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Birke s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji. Kolegyně, kolegové, já myslím, že to pozitivní tady bylo řečeno. Také bych možná nesouhlasil s tím, co tady bylo řečeno, vaším prostřednictvím, panem kolegou Bendlem, totiž tam, kde všude nejsou dálnice, tak jedničky, mezinárodní komunikace probíhají městy a obcemi a všechny místní komunikace samozřejmě páteřně prolínají tu mezinárodní komunikaci, takže příkladů je celá řada a nejenom ve vztahu ke komunikacím, ale samozřejmě i dráhám a podobně. Já tohle velmi kvituji, protože jakýkoliv posun dopředu je - a já pokládám vládní návrh za posun dopředu. Na druhou stranu to je to, o čem tady hovoříme ale už několik let, to není otázka jenom této vlády, a to je otázka připravenosti projektů. A bohužel to je to, co neustále omíláme zprava zleva, a je úplně jedno, jaká politická strana vede tuto zemi, ale bohužel ta připravenost je někdy tristní. Takže je dobře, že tento návrh je dneska na stole, protože dává větší možnost, ale je otázka, jak jsme na to připraveni. Já doufám, že někteří starostové aspoň tam, kde bude právě prolínat mezinárodní komunikaci ta obecní, místní komunikace, jsou zcela určitě připraveni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a eviduji další tři faktické poznámky. První má pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Bendl a jako třetí pan poslanec Junek. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Já mám pocit, že diskuse odjela někam jinam. Tohle v žádném případě není, že stát se bude vrhat systémově na dvojky a trojky. A já bych mu to ani neradil. My potřebujeme nejdřív stáhnout dopravu masivní zátěže na hlavní koridory, kde máte osminásobně větší bezpečnost na déčkách a erkách, když dostanete od sebe jízdní pruhy, kontra na dvouproudých silnicích, tam jsou největší smrťáky. A tohle se týká hlavně toho, že když potom například stavíte novou dálnici, tak potřebujete ještě na místních komunikacích něco protáhnout, aby tam nevznikaly hazardní stavy, kde je třeba předělat tu komunikaci, aby tam byly odbočovací pruhy a bla, bla, bla, a to teď velice často NKÚ anebo další instituce anebo EU vyhazovala, že to s tím nesouvisí, že to tam nemůžete dát. Pak jsou tam křížení dálnice - mosty apod. A víte sami ty tahanice například na D1, jak pak někdo nechtěl hotový most převzít, obec že nemá peníze, nebo když už chátrají, tak vlastně je to majetek kraje, nebo dokonce obce, ale spíš kraje, tak ten zase řekl, že do toho peníze nedá, a stát na to neměl titul řešit tyto případy. Já jsem chápal to, že jdou krajům nebo obcím teď nějaké mimořádné peníze jenom tak, že za předchůdců pana ministra tam došlo k naprosté demolici investiční činnosti a zbývaly peníze, proto se posílaly krajům anebo se posílaly mimořádně po záplavách, což byl bohulibý účel, teď je to spíš výsledek slzavého stavu rezortu dopravy. Ale já nevím, tady to trošku odjíždí někam jinam. A je to prostě potenciál a je to tak, aby někdo typu NKÚ pak neříkal "vy na to nemáte titul" a nevyhazoval to do chybovosti, či dokonce kriminalizace, a to se všem vyplatí. Jenom je tam trošku nesystémově, že je tam Hamburk, ale máme tady mohutnou plavební lobby, tak to jenom tak na okraj. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP